Zelení Praha: Umění pro klima – teď už opravdu?

Praha 10. září 2020


Budoucnost bude jen taková, jakou ji budeme schopni zajistit, a kultura a umění mají v tomto procesu nezastupitelné místo (…) Uvědomujeme si závažnost situace a chceme se podílet na řešení, které bude mít pozitivní dopad na celou společnost. Vnímáme také, že je třeba zásadně změnit fungování institucí, včetně těch kulturních. Je nutné připravovat konkrétní adaptační a transformační opatření. To s sebou přináší i nastavení jiných pravidel pro financování a řízení kulturních institucí, která budou brát v potaz současnou krizovou situaci.“

Tato slova stojí v prohlášení třiceti (dnes již osmdesáti) pražských kulturních institucí Umění pro klima, kteří již v únoru 2019 s podporou Zelených navázali na lednovou „Londýnskou výzvu“, kterou Zelení vyzvali vedení Prahy ke spolupráci na klimatické politice, když se od vlády zřejmě ničeho pořádného nedočkáme.

Jak už to tak s mnoha výzvami bývá, vyzývaná strana, tedy Magistrát hl. m. Prahy, si v osobě radní pro kulturu Hany Třeštíkové výzvu fyzicky přebrala, dokonce několikrát – a od té doby nic.

V situaci, kdy podle uznávaných výzkumů je každý další rok kritický v boji proti klimatickému rozvratu, se ze strany pražského vedení ve věci výzvy nedělo půl druhého roku nic.

Teprve nyní, v druhé polovině srpna 2020, se věci dávají do pohybu, a to opět za vydatného přispění Zelených.

Z iniciativy Zelených proběhla trojstranná schůzka se zástupkyněmi výzvy Umění pro klima u radní pro kulturu, ze které vyplynulo pověření jejímu týmu prověřit v souladu s návrhem Zelených možnost zavedení energetického managementu podle normy ISO 50 001 u co největšího počtu budov pražských kulturních institucí. 

„Za zásadní považujeme šetření energiemi v budovách. Národní divadlo už za své aktivity v této oblasti sahající až do roku 2009 získalo energetického Oskara. Využijme možností a dostaňme na oskarovou úroveň i ostatní budovy ve správě Prahy, včetně Galerie hl.m. Prahy a dalších kulturních institucí,“  vyjádřil se k tomu Vít Masare, spolupředseda pražských Zelených.

Další aktivitou, po které kulturní instituce volají, je přenastavení grantových pravidel. 

„Magistrát má skrze svou grantovou politiku veškeré předpoklady k tomu, zajistit, že ekologicky zodpovědné řízení institucí bude pro ně znamenat významné plusové body do dalšího provozu. Při sepisování grantových žádostí je příležitost omezit umělé nafukování podpořených projektů motivované současným nastavením grantových pravidel“ dodává spolupředsedkyně pražských Zelených Bára Truksová, taneční a divadelní publicistka.

V reakci na nadále víceméně pasivní, natož pak invenční přístup vedení Prahy se signatářiz výzvy Umění pro klima zavázali rozpracovat a předložit konkrétnější požadavky na vedení Prahy včetně představy o tom, jak by vedení Prahy mohlo další kroky koordinovat. 

Na rozdíl od správců pražské kulturní politiky se koordinují ve volném čase bez opory placených odborníků.

Vít Masare, Bára Truksová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *