Ivan Černý: Svaly v akci

Praha 3. srpna 2020

Nejenom to – o umění meditace, relaxace i energetické anatomie člověka a ještě mnohem více vypráví jedinečná publikace ze současné produkce pražského nakladatelství Grada, která nám též představuje 74 pozic, z toho 50 ásan a 24 variant. Řeč je o knize pod názvem:

Jóga na anatomických základech

Jak známo, jóga má tisíciletou tradici, která se zrodila v Indii před více než 4000 lety a přetrvala až do současnosti. Dnes některou z forem jógy praktikují miliony lidí na celém světě: hathajógu, radžajógu či třeba kundaliníjógu…Každá s těchto jóg je ve své podstatě pouhou jinou metodou soustředění se, a chápání jógové praxe. Jóga je jenom jedna, lze k ní však přistupovat pomocí jmenovaných cest, které se vyvinuly v průběhu času.

Jóga znamená „sjednocení“

Jejím konečným cílem je najít cestu, po níž dospějeme ke sjednocení těla a mysli. V západním světě jsou nejoblíbenější ty metody jógy, které pracují s fyzickým tělem prostřednictvím pravidelného cvičení. Proto je nezbytně nutné znát své tělo a jeho anatomii, abychom správně dokázali zaujímat hlavní jogínské pozice (ásany) a provádět správně dýchací techniky (pránájamu). A to nám právě vysvětluje představovaný knižní titul.

Jedná se o celistvé dílo, které zájemce seznamuje jak s tradicí jógy z praktického, ale i vědeckého pohledu a hlediska. Čtenář v ní objeví půl stovky klasických jógových pozic v anatomické kresbě i jejich modifikaci pro bezpečnější provedení. Z textu se dozvíme, jak správně při cvičení dýchat , k čemuž nám dopomohou publikované základní dechové cviky, zvané pránájáma.  V publikace se ale nezapomíná ani na další důležitý aspekt jógy a to na vnitřní rozvoj člověka.

Kromě srozumitelného, informativního textu představovaná kniha obsahuje též anatomický a fyziologický popis lidského těla a relevantní informace o energetické anatomii – jinými slovy, výklad lidského těla a tzv. čaker.

U každé ásany neboli pozice najde čtenář upozornění na možné případné zdravotní komplikace, též však informace o jejich fyzických, psychologických i energetických přínosech. Ásany doprovází fotografie s jednotlivými cviky i anatomické kresby, které detailně znázorňují hlavní svaly, které se při dané pozici zapojují.

Zdařilý překlad z angličtiny

V současné době není na knihkupeckých pultech žádná kniha o józe, která by se této vyrovnala. Bez přehánění je možné konstatovat, že díky výkladu relaxece, muder a meditačních praktik publikace Jóga na anatomických základech čtenáři umožní proniknout až ke kořenům této nauky a pomocí fyzické disciplíny nám pomůže prožít si jógu i jako disciplínu duchovní. Zdařilý překlad z angličtiny končí v závěru sto čtyřiceti stránkového svazku kapitolou Relaxace, mudry, meditace, jejíž obsah pro zajímavost shrnujeme:

Relaxace je chvílí, kdy necháváme tělo a mysl odpočívat po jógové lekci. Meditace je stav, kdy dochází ke zklidnění mysli a my pozorujeme naší vlastní vnitřní bytost. Mudry jsou symbolická gesta rukou, která nám umožňují nasměrovat energii a vystupovat do meditačních stavů. Tato kapitola je úvodem do relaxačních technik, popisuje některé mudry a vhodné meditační pozice. To vše by nás nakonec mělo uvést do poslední fáze jógy, kterou je v naší předimenzované době tolik žádané a potřebné vnitřní ticho.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *