Cestovní ruch na jihu Čech zamíří k roku 2030 SMART cestou

České Budějovice 3. srpna 2020

Moderní, efektivní, hravá, a hlavně chytrá a inovativní. Prostě SMART. Přesně taková by měla být nabídka turismu na jihu Čech za příštích deset let. Vyplývá to z nové Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji v letech 2021–2030, jejíž příprava směřuje v současné době do finále.

„Cílem koncepce rozvoje cestovního ruchu v kraji je přilákat do regionu turisty, pozdržet je tu a nechat utrácet. Musíme jim ovšem mít co nabídnout. Proto aktuálně mapujeme vše, co již máme. Hledáme, co můžeme zlepšit, doplnit, rozšířit či zkvalitnit. A především se snažíme najít vše, co nám v kraji zásadně chybí,“ uvedla hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská.

Součástí nově připravované Koncepce rozvoje cestovního ruchu kraje pro roky 2021–2030 tak bude mimo jiné investiční strategie, která pro následující desetiletí určí hlavní investiční priority v oblasti turismu. „Na světě je první verze strategie rozvoje cestovního ruchu a v současné době už probíhá její připomínkování na úrovni jednotlivých turistických oblastí,“ popsala průběh prací Monika Smetanová, manažerka pro koncepci cestovního ruchu v Jihočeském kraji 2021+ z Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR).

Jižní Čechy v roce 2030 jsou SMART

Stabilní v systému řízení a financování, službami kvalitní a profesionální

Měřitelné ve smyslu hospodářského přínosu oboru cestovního ruchu

Atmosférou přátelské, pohostinné, bezpečné 

Rozmanité v přírodních a kulturních památkách, v nabídce cestovního ruchu

Technologicky rozvinuté, inovativní

V dalších kolech se budou materiálem zabývat jednotlivá oddělení JCCR a následně oborové organizace působící na jihu Čech, například Jihočeská univerzita, Asociace turistických center ČR, Asociace hotelů a restaurací ČR a další. Následně bude koncepce předložena Radě a Zastupitelstvu Jihočeského kraje.

Mottem připravované strategie je podle ředitele JCCR Jaromíra Poláška slogan: „Každý má dva domovy – svůj a jižní Čechy“. „Strategická vize po prvním kole připomínkování zní: Jižní Čechy jsou oblastí klidu a pohody, kam se lidé rádi vrací za přátelskou atmosférou, kvalitními službami cestovního ruchu a rozmanitou přírodou. Jihočeská odborná i laická veřejnost si uvědomuje vysoký potenciál cestovního ruchu regionu, je pravidelně vzdělávána, informována a vystupuje vůči návštěvníkům pozitivně. Jižní Čechy jsou finančně stabilním a dlouhodobě udržitelným regionem, nabídka je profesionální, originální a ohleduplná k přírodním zdrojům. Marketing a způsoby komunikace s návštěvníkem ze strany krajské organizace a oblastních organizací destinačního managementu jsou inovativní a smart. Na přírodní a kulturní památky bohaté jižní Čechy se tak stávají láskou na celý život…,“ zdůraznil Polášek.

Monika Smetanová v této souvislosti připomněla, že připravovaná koncepce obsahuje čtyři základní strategické cíle: 1. Posílení konkurenceschopnosti značky jižní Čechy. 2. Stabilizace systému řízení cestovního ruchu v Jihočeském kraji. 3. Konsolidace hospodářského přínosu cestovního ruchu pro Jihočeský kraj. 4. Efektivní investice do infrastruktury cestovního ruchu a nových smart trendů. Součástí posledního cíle jsou nejen investice do rozvoje infrastruktury cestovního ruchu, ale i do podpory inovací a digitalizace.

„Chceme-li obstát v konkurenci, musíme investovat. V součtu se sice pohybujeme v řádech miliard, je však třeba si uvědomit, že cestovní ruch je významným hospodářským odvětvím, které se včetně multiplikačních efektů podílí šesti procenty na tvorbě hrubého domácího produktu (HDP) a jeho podíl na příjmech státního rozpočtu činí sedm procent,“ konstatoval Polášek.

Z údajů agentury CzechTourism a expertní společnosti Krokem vyplývá, že v roce 2018 utratili turisté v ČR celkem zhruba 300 miliard korun, loni 315 miliard. V multiplikaci více než 600 miliard, loni cca 625 miliard. Celkové přínosy pro veřejné rozpočty, tedy státní rozpočet, zdravotní pojišťovny, rozpočty krajů, měst a obcí, dosáhly v roce 2018 120 miliard, loni 125 miliard korun. Z cestovního ruchu v Jihočeském kraji směřovalo za uplynulé dva roky do veřejných rozpočtů dvakrát téměř 10 miliard korun, celkem tak bezmála 20 miliard korun.

Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) je organizace zřízená Jihočeským krajem k výkonu funkce destinačního managementu pro region jižní Čechy. Hlavním cílem je realizace projektů zaměřených na rozvoj turistické nabídky a prezentace regionu jako turisticky atraktivní destinace v tuzemsku i zahraničí. Tvoří produktové linie a zajišťuje vydávání tištěných propagačních materiálů. JCCR je provozovatelem Informačního Systému Cestovního Ruchu Jihočeského kraje na www.jiznicechy.cz. JCCR koordinuje činnost turistických oblastí na území Jihočeského kraje, spolupracuje s oborovými organizacemi, univerzitami a prostřednictvím oblastních DMO s městy a obcemi, infocentry a subjekty cestovního ruchu z veřejného i soukromého sektoru. Úzce spolupracuje s agenturou CzechTourism, včetně jejích zahraničních zastoupen. Komunikuje a spolupracuje se svými zahraničními partnery při tvorbě a realizaci přeshraničních projektů.

Jihočeská centrála cestovního ruchu

www.jccr.cz, www.jiznicechy.cz, tel.: +420 387 201 283, e-mail: info@jccr.cz

Ing. Jaromír Polášek, ředitel

e-mail: polasek@jccr.cz, tel.: +420 602 557 731

Ing. Monika Smetanová, manažerka pro koncepci cestovního ruchu v Jihočeském kraji 2021+

e-mail: smetanova@jccr.cz, tel.:420 722 960 155

Ing. Jana Píchová, manažerka marketingu

e-mail: pichova@jccr.cz, tel.: +420 702 238 088

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *