Ministryně financí navštívila vědce v turnovském TOPTEC

Turnov 29. července 2020

Ministryně financí Alena Schillerová navštívila turnovský TOPTEC, špičkové evropské centrum pro výzkum a vývoj v oblasti optiky, které je součástí Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd České republiky. V posledních několika letech se vědci a inženýři z TOPTECu podíleli například na konstrukci přístroje pro sondu ESA – NASA Solar Orbiter, která v únoru odstartovala zkoumat Slunce, spolupracují na stavbě systému hledání asteroidů v okolí Země, konstruují dalekohled spektrografu pro družicový výzkum fotosyntézy v globálním měřítku, anebo zmodernizovali největší český teleskop, dvoumetrový Perkův dalekohled v observatoři Astronomického ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově.

„Podpora vědy a výzkumu patří k nejvyšším prioritám této vlády. Je to logické – špičková věda vytváří základy prosperity budoucích generací. V nynější situaci, kdy se hospodářství světa vyrovnává s bezprecedentní situací, to budou právě spin-offy, start-upy a vůbec úzká spolupráce mezi vědci a firmami, která určí směřování české ekonomiky v dalších letech. Akademie věd odvádí v tomto ohledu skvělou práci, o čemž jsem se mohla znovu přesvědčit i v Turnově, kde mi TOPTEC, respektive Ústav fyziky plazmatu, představil projekty, na kterých pracuje,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

„Co Akademie věd dělá dnes, má často dopady do každodenního života třeba až za několik let. To je klasický problém základního výzkumu, protože věda není sprint, ale maraton. V tom je ale výhoda TOPTECu, našeho aplikačního centra. Právě tady se totiž snoubí špičkový výzkum a jeho aplikace v reálném životě. A já si velmi vážím toho, že se nám ve spolupráci s vládou daří v poslední době českou vědu rozvíjet, podporovat,“ říká ředitel Ústav fyziky plazmatu Akademie věd České republiky Radomír Pánek.

„Zabýváme se výzkumem a vývojem optických a optoelektronických systémů a v posledních deseti letech jsme zapojeni do řady mezinárodních konsorcií řešících návrhy a stavbu zařízení jediných svého druhu na světě. Na Turnovsku vzniká know-how rozvíjející optiku už od dob Karla IV – od těžby a následného broušení drahých kamenů k růstu krystalů v laboratoři, hyperdimenzionálnímu zobrazení nebo optice využívající FREE FORM tvarů otických ploch je to už jen pár kroků. Šest set let bižuterního a optického průmyslu je doslova vepsáno do genů místních lidí. Je mi ctí, že na tuto tradici můžeme navázat a rozvíjet ji,“ říká Vít Lédl, výkonný ředitel centra TOPTEC.

Centrum TOPTEC momentálně využívá pro svůj provoz dvou starších budov. Jedna je v historickém centru města Turnova, druhá leží na jeho okraji, obě vzdálené zhruba jeden kilometr od sebe. Ústav fyziky plazmatu AV ČR proto pracuje na zajištění nových adekvátních prostor, které budou splňovat jak kapacitní, tak velmi přísné technologické nároky na moderní výzkumné centrum evropského významu. „V současnosti ve spolupráci se zástupci Města Turnova hledáme v této lokalitě pozemek vhodný pro výstavbu centra. Dalším krokem je získání dostatečných finančních prostředků pro realizaci samotné stavby,“ zmínili zástupci Ústavu fyziky plazmatu na setkání.

„Liberecký kraj se právem řadí mezi nejinovativnější regiony v České republice. Vděčíme za to místní Technické univerzitě v Liberci i firmám, které nejsou pouhými montovnami, ale věnují se rovněž výzkumu a vývoji. Mnoho z nich spolupracuje s univerzitou, a studentům se tak daří aplikovat nápady do praxe, což považuji za nesmírně důležité. Stejně tak je pro náš kraj důležité, že má v Turnově jednu ze svých klíčových institucí Akademie věd. Pevně doufám, že se TOPTECU podaří najít vhodné prostory a zachová našemu kraji přízeň i do budoucna,“ dodává statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Jitka Volfová.

Vedle centra TOPTEC si ministryně a její doprovod prohlédli například unikátní projekt Křišťálový chrám v kostele Povýšení svatého Kříže v Kunraticích u Cvikova během návštěvy společnosti Pačinek Glass, zavítali do společnosti NORDBEANS & Sweet City či do další české firmy Kitl, která i s pomocí národních a EU financí rekonstruovala budovu Kyselky ve Vratislavicích a navštívili také jabloneckého výrobce bižuterie JSB bijoux nebo pivovar Svijany. Celý akce tak byla ve znamení setkání a debat s českými firmami a jejich zaměstnanci na Liberecku.

Více o TOPTEC:

Výzkumné centrum speciální optiky a optoelektronických systémů TOPTEC je jedním z oddělení Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd České republiky, v.v.i.. Vzniklo v roce 2010 transformací Vývojové optické dílny (VOD) AV ČR v Turnově za přispění Operačního programu Výzkum a Vývoj pro Inovace (OP VaVpI). Pracoviště VOD mělo více nežli čtyřicetiletou tradici a jeho tým se podílel na řešení celé řady významných projektů např. v programu Interkosmos. TOPTEC je jediným pracovištěm Akademie věd ČR v Libereckém kraji. TOPTEC ÚFP AV ČR, v.v.i. je významným vědeckým a výzkumným partnerem pro řadu firem v České republice, význačným způsobem se podílí na rozvoji know-how a excelence v oboru optiky a jemné mechaniky a přispívá podstatnou měrou ke vzdělávání středoškolských, vysokoškolských i postgraduálních studentů.

Centrum TOPTEC je součástí sítě aplikačních center AV ČR. Aplikační centra se vyznačují velmi úzkou spoluprací s průmyslem v ČR i ve světě. TOPTEC v tomto ohledu patří mezi špičku jak do objemu, tak i do kvality. Tým TOPTEC aktivně spolupracuje se špičkovými firmami v optickém průmyslu a navázaných odvětvích.

Více na www.toptec.eu

Akademie věd České republiky   – Markéta Růžičková

Ministerstvo financí  – Michal Žurovec

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *