Dny lidové architektury Středočeského kraje proběhnou již tento víkend v Muzeu lidových staveb v Kouřimi

Praha 16. července 2020

Hlavním centrem letošních Dnů lidové architektury se stane Muzeum lidových staveb v Kouřimi, pobočka Regionálního muzea v Kolíně p.o., ležící na jihozápadním okraji tohoto památkově jedinečného historického města. Tady se v sobotu 18. července v 11 hodin bude konat jejich oficiální slavnostní zahájení moderované Václavem Žmolíkem, jehož součástí bude mimo jiné představení publikace Lidové stavby Středočeského kraje a otevření výstavy Lidová architektura Středočeského kraje. Celodenní bohatý doprovodný program nabídne účastníkům ukázky tradičních stavebních řemesel (tesař, šindelář, kovář, kamnář, práce s hlínou, štípání břidlice), vystoupení folklorního souboru, ukázku vyučování ve venkovské škole za časů císaře Františka Josefa, výtvarnou dílnu a hry pro děti, promítání filmů o lidovém stavitelství a práci stavebních řemeslníků, odborný výklad v jednotlivých objektech muzea a též možnost posezení s občerstvením v hospodě.  

Zájemci budou mít možnost se seznámit s vybranými nejzajímavějšími vesnickými památkami a sídly na Kouřimsku i v širším regionu prostřednictvím speciálně vydané skládačky, která by měla sloužit jako stručný průvodce po památkovém dědictví zdejšího venkova.    

  

Dům z Jílového – Kamenné

Širší oblast Kouřimska není nijak geograficky vyhraněným či historicky uceleným regionem a leží na pozoruhodném zřetelném předělu dvou větších geomorfologických celků – zatímco na severovýchodě se rozprostírají rozsáhlé mírně zvlněné roviny úrodného Polabí patřící do České tabule, je krajina Středočeské pahorkatiny na jihozápadě zcela jiná, kopcovitá hustě zalesněná s drsnějším klimatem a méně vhodná k zemědělskému využití. Také osídlení se v obou těchto částech vyvíjelo odlišně. Polabská nížina je starým sídelním územím obývaným kontinuálně již od pravěku, venkovské osady zde proto vznikaly už v raném středověku a v jeho vrcholné fázi pak byly zpravidla přeměněny na pravidelně vyměřená velká návesní vesnická sídla.

Statek z Týřovic

Naproti tomu intenzivnější kolonizace lesnaté vrchoviny na Černokostelecku a v Posázaví probíhala až od 13. století a tehdy zakládané drobné vsi byly ve století 14. postupně znovu vysazeny a vytyčeny s pravidelným půdorysem. Zde také najdeme větší množství dochované původní roubené zástavby. Ta byla v bohatých rovinatých krajích průběžně od 18. století prakticky kompletně nahrazena zděnou klasicistní a později koncem 19. století eklektickou vesnickou architekturou, s jejímiž zbytky se zde dosud setkáváme.      

Záměrem Dnů lidové architektury je představit široké veřejnosti mnohotvárnou, jedinečnou a mnohdy neprávem opomíjenou historickou architekturu našeho venkova. Přáním pořadatelů je, aby se staly podnětem k hlubšímu poznání a pochopení hodnot a významu lidového stavitelství a zároveň impulsem k posílení vědomí odpovědnosti za jeho uchování.

Organizátory letošních Dnů lidové architektury Středočeského kraje jsou opět Kotěrovo centrum architektury, o.p.s., FOIBOS BOOKS, s.r.o. a Středočeský kraj, jmenovitě pak Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu, odbornou stránku zajišťuje Národní památkový ústav a Regionální muzeum v Kolíně, p. o., mediálními partnery jsou: Český rozhlas 2 a internetový portál PROPAMÁTKY.

Informace ke Dnům lidové architektury Středočeského kraje 2020 lze získat v regionálních informačních centrech, muzeích, kulturních zařízeních a též na webových stránkách: www.lidove-stavby.czwww.kr-stredocesky.czwww.muzeumkolin.cz;  www.npu.czwww.propamatky.info

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *