Peter Kasalovský: Medzinárodný mierový výbor – Výzva prof. M. Yunusa je previerkou ľudskosti svetových lídrov

Bratislava 15. júla 2020

Declare COVID-19 Vaccine A Global Common Good Now….


Stoštrnásť svetových vodcov vrátane 19 laureátov Nobelovej ceny, 36 bývalých hláv štátu a šéfov vlád, politických vodcov, umelcov, medzinárodných mimovládnych organizácií a inštitúcií podpísali výzvu, ktorú inicioval Yunus Centre, vyhlásiť vakcínu proti Covid-19 za akciu pre globálne spoločne dobro.

Signatári tejto zjednotenej výzvy apelujú na svetové vlády, nadácie, filantropov a spoločenské organizácie, aby sa zapojili do výroby a distribúcie vakcíny a jej bezplatného poskytovania. Signatári vyzývajú všetky spoločenské, sociálne a zdravotnícke zložky, aby zdôrazňovali a posilňovali našu kolektívnu zodpovednosť za ochranu všetkých zraniteľných osôb bez akejkoľvek diskriminácie.

Pandémia Covid-19 jasne odhaľuje silné i slabé stránky zdravotníckych systémov v každom štáte a ukazuje prekážky i nerovnaké podmienky v dostupnosti zdravotníckej starostlivosti. Efektívnosť nadchádzajúcej kampane za očkovanie bude záležať od jej univerzálnosti.

Signatári výzvy apelujú na všetkých svetových vodcov vrátane generálneho tajomníka OSN, generálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie, náboženských vodcov, spoločenských a etických vodcov,  riaditeľov výskumných ústavov a farmaceutických firiem a médií, aby spojili svoje sily v šírení spoločenského povedomia o nebezpečenstve ochorenia Covid-19 a potreby očkovania v mene celosvetového spoločenského dobra. Výzva je zverejnená aj na www.hospodarskyklub.sk.

V liste predstaviteľa a siedmich dostupných členov MMV z 9. júla 2020 adresovanom laureátovi  Nobelovej ceny za mier a Zlatého biatca, jedinečnej autorite svetového zdravého rozumu a humanity prof. M. Yunusovi sa uvádza : „…v mene 27-ročného združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub s počtom 222 slovenských a zahraničných osobností a jeho Medzinarodného mierového výboru vyjadrujem jednoznačnú podporu Vašej myšlienke, že vakcína proti ochoreniu Covid19 by mala byt majetkom ľudstva. Vašu výzvu považujem za skúšku ľudskosti svetových lídrov. Chcem veriť, že to bude po dlhom obdobi nášho civilizačného trápenia úspešná skúška….“.

Highly esteemed Professor Yunus,

On behalf of the Informal Economic Forum Economic Club, association established in 1993, comprising 222 Slovak and foreign personalities and its International Peace Committee, I express unequivocal support for your idea that the vaccine against Covid19 should be the property of mankind. I consider your appeal as a test of the humanity of the world’s leaders. I certainly hope that after a long period of anguish, experienced by our civilization, your initiative would be a successful test. In this context, I would like to inform you that member of our association Prof. Michal Novak, who discovered a new drug for Alzheimer’s disease, is also developing a vaccine for COVID-19. I will forward your appeal to him.

Highly revered Professor Yunus, thank you for your invitation to join the Pledge. As the wise Eskimos of Greenland used to say, everything is possible or nothing is impossible. I am all the more pleased that after being awarded the Golden Biatec, you will most likely become a laureate of the “International Peace Prize from Slovakia 2015” for 2020, which will be voted on by the International Peace Committee on the anniversary of the Hiroshima tragedy.

With deep respect

Dr. Peter Kasalovsky, representative of the Informal Economic Forum Economic Club and the International Peace Committee

I agree :

Anton Barcík, Ing.,  laureate of the Peace Prize from Slovakia 2015 for the year 2016, nominated for the Nobel Peace Prize 2020, CEO, Považská cementáreň, Ladce, Ján Gabriel, Ing., Association’s Committee Chairman, Jacques Hogard, Chairman of the E.P.E.E Group, France,  Peter Mihók, Assoc. Prof., Ing., CSc., President, Slovak Chamber of Commerce and Industry, Honorary President, World Chambers Federation, Mikuláš Milko, Ing., CEO, CK Hydrotour, a.s. Svetozár Naďovič, Ing., Major General, Ján Šály, Dr., a former high-ranking police officer

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *