Od července se otevře možnost videokonzultací s lékařem online. Pojišťovny čekají, že zájem postupně poroste.

Praha, 2. července  2020

Namísto jízdy přes celé město a následného sezení v čekárně si pacient domluví termín online a lékař s ním probere jeho zdravotní stav na dálku přes počítač. Už od července telemedicína dostane oficiální místo v sazebníku výkonů a lékařům se tak otevře možnost ji využívat.

„Online konzultace dává smysl hlavně u pacientů, které daný lékař už zná a dlouhodobě je léčí s konkrétní diagnózou. V případě změny zdravotního stavu pacienta nebo potřeby jeho sledování, kontroly či léčebné rady může být výhodná, zvlášť pokud není osobní návštěva nutná nebo možná. Naopak určitě nebude možné online provádět vstupní či preventivní vyšetření,“ vysvětluje Ladislav Friedrich, prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR. „Na rozdíl třeba od telefonických konzultací, které se během coronové situace docela osvědčily, online konzultace má svůj specifický kalkulační list a regulérně nastavené podmínky. Hlavní přínos ale není v úspoře nákladů. Hlavním kladem je úspora času a větší pohodlí na straně pacienta,“ dodává.


„Co do zájmu o možnost videokonzultací očekáváme, že bude růst spíše postupně. Pacienti by o tuto možnost myslím stáli, ale u lékařů mohou být zpočátku zejména technické bariéry,“ podotýká Martin Balada, výkonný ředitel Svazu. „Během pár let ale věřím, že si řada lékařů nastaví kromě standardních ordinačních hodin i ordinační hodiny pro online pacienty a půjde o běžnou věc.“

Samotná telemedicína bude mít pravidla nastavená tak, aby si našla své místo, ale zároveň nedocházelo k jejímu nadužívání v situacích, kdy by nebyla vhodná.Bude možné ji používat v rámci velké části dispenzární (průběžné) péče, přičemž první prohlídka musí proběhnout vždy formou osobní návštěvy v ordinaci. K jejímu využití bude nutný informovaný souhlas pacienta s technickou formou a s ochranou osobních údajů. Lékař bude muset být vybaven odpovídajícím technickým vybavením, včetně možnosti zaznamenání obsahu konzultace. Podobně jako u fyzické prohlídky, i zde si pacient a lékař předem domluví čas pro spojení.    

Z pohledu lékaře bude standardizovaný čas výkonu 15 minut a bude jej vykazovat samostatně, obdobně jako ostatní výkony.

Více informaci naleznete na webových stránkách www.szpcr.cz

Ivo Měšťánek

Svaz zdravotních pojišťoven sdružuje všech 6 zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven v České republice. Svaz hájí společné zájmy zdravotních pojišťoven a jejich klientů ve vztahu ke státním organizacím, profesním svazům a poskytovatelům zdravotní péče s hlavním cílem zkvalitňovat služby pro své klienty. Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny poskytují služby pro cca 4,7 mil. pojištěnců.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *