Peter Kasalovský: Už je načase, aby sme boli opäť živí rozumom, prácou a ľudskosťou…

Bratislava 25. júna 2020

….dúfajme, že už bude koniec volebným omylom občanov…

Príhovor  P. Kasalovského k oceneným za rok 2019

Nemienim pripomínať ani tridsaťročnú slovenskú hospodársku, tobôž nie čudesnú politickú a spoločenskú premenu. Či sme neopakovateľné výzvy tejto doby po 17. novembri 1989 využili ako spoločnosť, rodiny, rodáci z konkrétnych miest či obcí, ale aj ako jednotlivci podľa svojich predstáv… 

Pohli sme sa síce   odvtedy, ale v tej rýchlosti a opojení z nových dimenzií sme – kvôli nami vyvoleným politikom a iným lídrom – stratili to, čo sme si mali zachovať. Ponajprv sme zapatrošili zmysel pre zodpovednosť za prácu na každej pozícii a prestali vnímať hranice kvality života.

Na vedľajšiu, ba možno slepú koľaj sme poslali to, čo je obsiahnuté v slove – pojme: disciplína. Na mnoho spôsobov sme jej bránili v slobodnom pohybe, a potom bez zábran sme umožnili v nespočetnom počte jej popravu aj za cenu nástupu všeobecnej korózie. 

Laureát „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“ a nominovaný na Nobelovú cenu za mier 2020, generálny riaditeľ Považskej cementárne Anton Barcík odovzdáva osvedčenie o prvenstve v ankete Zlatý biatec 2019 psychiatričke MUDr. E. Žigovej z Pinelovej psychiatrickej nemocnice v Pezinku.

Radšej menej hovorme aj o tých vzťahoch ľudských a národnej súdržnosti – svornosti. Tieto mali najvyššiu hodnotu vždy vtedy, keď nastali prelomové situácie v našich moderných dejinách. Je až neuveriteľné, že tie životne dôležité a iba dočasne nahraditeľné vzťahy tuhli rýchlejšie ako tá sopečná láva, keď končí svoj život v oceánskej či morskej vode. 

V našej krajine máme už toľko pólov, neľahko dostupných prírodných zvláštností pod zemou či štítov, že by sa od nás nemuseli vypravovať expedície do zahraničia. Dali by sa označiť ako slovenské výzvy, ktoré sú vskutku z tých najnáročnejších nielen na európskom kontinente, ale aj v celom svete. Hlušíme sa však honbou za pominuteľným. 

V nejednom ohľade sme sa spreneverili generáciám minulým a minuvším sa, keď sme chceli, ba mnohí pod tlakom aj museli prijať rezultáty zlatoústych demagógov a teoretikov života. A, žiaľ, v nejednom prípade jedinečných farizejov a prospechárov. Mnohí sa síce vytratili z verejného života, ale mnohí v ňom sú zabetónovaní.

Čo tam po tom, že aj v iných svetoch – štátoch má navrch lož, pretvárka, mráz vo vzťahoch ľudských a bezbrehá chamtivosť?! 

Nemôžem sa nepoďakovať za udržanie života a nádejí pre budúcnosť súčasníkom. Mnohým desiatkam organizátorov výroby-práce, a tým života. Tým, pred ktorými budem mať vždy úctu, a to nielen v duchu, lebo čosi správne aj múdre vykonali, zmysluplné a dôstojné ich vzdelania a ľudského rozmeru. Nezosmiešnili a neponížili svojím konaním ostatných občanov. 

Na terase Pálffyho paláca bez rúšok a na čerstvom vzduchu : zľava  laureát Zlatého biatca 2019 MUDr. Ivan Vulev, PhD, laureátka Zlatého biatca 2019 MUDr. Elena Žigová, pätnásty laureát a štvrtý zo SR „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“ predseda SOPK, a čestný predseda Svetovej komorovej federácie Peter Mihók a poverený zastupovaním Stavebnej sporiteľne Ing. Miloš Blanárik

O ďalších do našej a mojej pamäti poviem niekoľko viet. Čo majú spoločné MUDr. Elena Žigová, MUDr. Ivan Vulev, PhD, prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. a doc. Ing. Peter Mihók, CSc., na ktorých počesť zaznejú slávnostné fanfáry ? Dnes im vzdáme našu poctu za to, že jestvujú a sú jednotkami, či skôr de luxe v prístupe k životu.

Protokol je síce stručný, ale najvýstižnejší.

Pred nimi sme sa hlboko poklonili aj takým osobnostiam ako prof. Julius Fabian, prof. Peter Krištufek, prof. Jaroslav Siman a kolektívom Národného ústavu TBC a respiračných chorôb, Onkologického ústavu sv. Alžbety, Národného onkologického ústavu, ako aj kolektívu Kliniky onkologickej chirurgie SZU a NOU.

Mali sme a máme toľko skvelých ľudí,  že predsa nemôžeme  prepadnúť v zápase o skutočnú transformáciu, hoci už sme mali mať dávno po nej.  Len sa jej dožiť, a najmä pomôcť jej rozrásť sa. Už je načase, aby sme boli opäť živí rozumom, prácou a ľudskosťou, so snahou byť medzi najlepšími.  Dúfajme, že už bude koniec volebným omylom občanov…

Dámy a páni,

Doc. Ing. Peter Mihók, CSc., predseda SOPK a čestný predseda Svetovej komorovej federácie, laureát Zlatého biatca, jeden z najaktívnejších členov nášho združenia a jeho Medzinárodného mierového výboru a tiež priateľ v každom čase-nečase sa zapisuje do takejto spoločnosti :

Od roku 2015 bolo poctených „Mierovou cenou zo Slovenska 2015“ pätnásť osobností, ale jednej nebola odovzdaná. Takže, teraz je laureátov štrnásť :

1. Pope Francis – the prize is in the custody of entrepreneur, writer and  socialactor prof. Š. Kassay

2. OECD Secretary General J. Á. Gurria, 

3. M. Attar, Syrian entrepreneur and patriot, 

4. A. Barcík, entrepreneur, peace and spiritual activist,  

5. M. Babčanová, entrepreneur and jewellery-maker,  

6. R. Bierman, producer and director, 

7. Cardinal S. Dziwisz,  

8. Citizens of the China , 

9. A. E. Yunitski, CEO of SKY WAY, Belarus, 

10. HE R. Schuster, President of the Slovak Republic in 1999-2004.

11. J. F. Kennedy, 35th US President and peacemaker, in memoriam, 

12. CANCELED 23. may 2019 ,

13. Gen. Charles de Gaulle, President of the French Republic and legendary           personality of anti-fascist resistance and rapprochement between West and East, in memori, 

14.The World Food Prize Foundation, Des Moines, Iowa State, USA, and its President Amb. Kenneth M. Quinn.

Dámy a páni,

nech znejú slávnostné fanfáry.

Požiadal som pani Vlastu Mudríkovú o štátnu hymnu Slovenskej republiky na   počesť jej prácou a duchom výnimočných občanov.  

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *