OZP usnadnila neslyšícím komunikaci prostřednictvím textového hovoru

Praha 25. června 2020

Do Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) mohou volat i klienti se sluchovým a jazykovým handicapem. „Naší snahou je umožnit všem pojištěncům OZP plnohodnotnou komunikaci. Online přepis do textové podoby probíhá v reálném čase a nezpomaluje tak vyřízení hovoru,“ vysvětluje Ing. Radovan Kouřil, generální ředitel OZP.

Informační linka s online přepisem, kterou OZP zkušebně od června zpřístupnila, je ideální komunikační podporou pro skupiny osob, které potřebují zprostředkovat řeč druhé strany hovoru psanou formou. Prostřednictvím této služby se dostanou nejenom sluchově postižení, ale i senioři nebo cizinci k potřebným informacím mnohem snadněji,“dodal Ing. Radovan Kouřil.

Pro klienty OZP je Infolinka dostupná zdarma, a to od pondělí do pátku v době od 9 do 16 hodin.

Jak Informační linku OZP s online přepisem aktivovat?

Piktogram s přeškrtnutým uchem, který se nachází v horní části webu www.ozp.cz   zavede klienta proklikem na stránku s modrou ikonou „online přepis“.  Přes tuto ikonu se pak volající dostane k pokynu pro vložení svého telefonního čísla a potvrdí tlačítkem „Zavolejte mi“. Po písemné výzvě může hovor začít. Po celou dobu spojení je přepis komunikace vidět na monitoru počítače. 

Službu pro OZP zajištuje společnost Transkript online s.r.o.

Změňte svoji zdravotní pojišťovnu a přihlaste se k OZP online během jedné minuty: www.chcidoozp.cz

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)

www.ozp.cz

Mgr. Nicol Lenertová

OZP je s více než 730 tisíci klienty třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice. Své pobočky má ve všech krajských městech a spolu s dalšími klientskými centry v řadě významných sídel v Česku je dostupná na celkem 40 pracovištích. OZP poskytuje svým klientům nonstop Asistenční službu a elektronickou komunikaci, zejména portál VITAKARTA, který umožňuje bezpečně využít služby nabízené OZP bez nutnosti osobní návštěvy pobočky.

Svou dobrou pověst mezi zdravotnickou veřejností si OZP trvale zabezpečuje včasnou úhradou všech svých závazků. Pro veřejnost je pak atraktivní zejména tím, že nabízí široké spektrum služeb a vysokou kvalitu, profesionalitu a spolehlivost, s jakou jsou tyto služby poskytovány v optimální síti smluvních partnerů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *