Základné tézy vyhlásenia Vladimira Putina ohľadne situácie s koronavírusom

Moskva/ Bratislava 25. marca 2020

Сelkove o situácii:
„Vidíme, ako sa situácia prudko vyvíja. Ohrozená je celá svetová ekonomika. Jej pokles sa už predpovedá. „


„Vďaka vopred prijatým opatreniam sme schopní obmedziť rozsiahle a rýchle šírenie choroby. Musíme však chápať, že Rusko – jednoducho z dôvodu svojej geografickej polohy – sa nemôže izolovať od tejto hrozby. „ V blízkosti našich hraníc sú štáty, ktoré sú už epidémiou vážne postihnuté, a je objektívne nemožné úplne zablokovať jej prienik do našej krajiny.“

Čo však môžeme urobiť, je pracovať profesionálne, premyslene a v predstihu. Hlavnou prioritou je život a zdravie našich občanov.“


O krokoch lekárov


„Obraciam sa s prosbou na občanov, aby venovali maximálnu pozornosť odporúčaniam lekárov a miestnych orgánov. Teraz na tom veľa záleží. Platí to najmä pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva: ľudí staršej generácie a tých, ktorí trpia chronickými chorobami. „

O nevyhnutnosti zostávať doma a o ruskom „dáko bolo, dáko bude“


„Nespoliehajme sa na naše ruské„ dáko bolo, dáko bude“. Nemyslime si, ako sa to u nás často stáva, že ‚mňa sa to nedotkne‘ .Každého sa to môže dotknúť. Potom by sa to, čo sa dnes deje v mnohých západných krajinách a za oceánom, mohlo stať aj našou budúcnosťou. Musia sa dodržiavať všetky odporúčania. Treba chrániť seba a svojich blízkych, byť disciplinovanými na zodpovednými. A verte mi, že najbezpečnejšia vec je teraz byť doma.“

O hlasovaní o zmene a doplnení ústavy


„Prirodzene vyvstáva otázka hlasovania o zmene a doplnení ústavy, ktoré je naplánované na 22. apríla. Viete, ako vážne sa staviam k tomuto hlasovaniu. A samozrejme vás budem žiadať, aby ste prišli a vyjadrili svoj názor na túto otázku – záležitosť je to zásadná, kľúčová pre našu krajinu, pre našu spoločnosť. Ako som však už povedal, hlavnou prioritou pre nás je život a zdravie ľudí. Preto považujem za vhodné odložiť hlasovanie neskôr.“

O voľných nepracovných dňoch


„Teraz je mimoriadne dôležité zabrániť hrozbe rýchleho šírenia choroby. Preto vyhlasujem, že budúci týždeň bude nepracovný, ale so zachovaním miezd. To znamená, že víkend bude trvať od soboty 28. marca do nedele 5. apríla.“„Prirodzene, budú fungovať všetky zariadenia, ohľadne zabezpečenia zdravia, vrátane zdravotníckych zariadení, lekární, obchodov, inštitúcií poskytujúcich služby bankovníctva a finančné platby, doprava a miestne orgány na všetkých úrovniach.“

O opatreniach sociálnej podpory


„Všetky sociálne dávky a úľavy by sa mali automaticky obnovovať v priebehu nasledujúcich šiestich mesiacov bez toho, aby bolo treba predkladať potvrdenia a chodiť na úrady.“

„Príspevky k 75. výročiu Veľkého víťazstva by sa mali veteránom a tylovým vyplácať pred májovými sviatkami, už v apríli.“

„Treba podporiť rodiny s deťmi. Navrhujem v najbližších mesiacoch vyplatiť všetkým rodinám, ktoré majú nárok na materský kapitál, ďalších 5 000 rubľov za každé dieťa do troch rokov vrátane. „


„Pokiaľ ide o toto naše nové opatrenie podpory – konkrétne platby za deti od 3 do 7 rokov vrátane „- žiadam vás, aby ste urýchlili tieto činnosti tak, aby sa platby nezačali vyplácať v júli, ale už v júni.“

O tých, čo sú na PN-ke alebo prišli o prácu


„O tých, ktorí sú vypísaní, sú na PN-ke alebo prišli o prácu „Musíme podporovať tých, ktorí sú práceneschopní alebo prišli o prácu. (…) Navrhujem stanoviť normu: platby v prípade práceneschopnosti by sa mali vypočítavať na základe minimálnej mesačnej mzdy. Predbežne bude takáto norma platná do konca tohto roka a potom prijmeme rozhodnutie, ktoré zohľadní situáciu.“

„Ruská ekonomika, rovnako ako ekonomiky iných krajín, je v dôsledku epidémie pod silným tlakom. Treba podporovať tých, ktorým hrozí strata zamestnania. Navrhujem zvýšiť dávku v nezamestnanosti na minimálnu mzdu, to znamená až 12 130 000 rubľov.“

O úveroch

„Navrhujem, aby boli zohľadnené prázdniny v oblasti spotrebných, ako aj hypotekárnych úverov. Ak sa človek dostal do zložitej situácie, jeho príjem sa zníži o 30%, musí mať právo dočasne pozastaviť splácanie svojho dlhu a predĺžiť jeho splatnosť. Samozrejme, že bez akýchkoľvek pokút a poplatkov“.


O podpore podnikania

„Malé a stredné podniky, mikropodniky, obzvlášť v oblasti služieb, teraz čelia objektívnym  ťažkostiam, znižovaniu objednávok, poklesu príjmov.


Je potrebné pomôcť takýmto spoločnostiam, aby mohli pokračovať v stabilnej prevádzke, čo znamená – zachovať si svojich pracovníkov. Opakujem, našou najdôležitejšou úlohou je, obraciam sa teraz na všetkých zamestnávateľov, zabezpečiť stabilitu na trhu práce, nedopustiť prudký nárast nezamestnanosti. Štát poskytne podnikateľom pomoc pri riešení tejto úlohy“.
„Pokladám za potrebné poskytnúť podnikom z oblasti malého a stredného podnikania na najbližších šesť mesiacov odklad všetkých daní s výnimkou DPH. Pre mikropodniky, okrem takéhoto odkladu daní, treba poskytnúť odklad úhrady poistného do sociálnych fondov“.

„Podniky, ktoré sa ocitli v zložitej situácii, je potrebné zachrániť pred bankrotom, V spojitosti s tým navrhujem zaviesť na obdobie šiestich mesiacov moratórium na podávanie návrhov na vyhlásenie konkurzu spoločností a vymáhanie dlhov a pokút zo strany veriteľov“.

„Žiadam vládu a Centrálnu banku, aby navrhli a prijali dodatočné opatrenia na zabezpečenie stabilného úverovania reálneho sektora, vrátane poskytnutia štátnych záruk a dotácií“.

„Aby boli u takýchto podnikov (ktoré sa ocitli v zložitej situácii – Izvestija) vytvorené na tieto účely dodatočné zdroje, navrhujem znížiť pre nich na polovicu, z 30 na 15 percent, výšku poistných platieb. Takéto znížené sadzby sa budú vzťahovať na mzdy presahujúce výšku minimálnej mzdy. Ak bude mzda na úrovni minimálnej mzdy, alebo z nejakých dôvodov nižšia, sadzba zostane rovnaká, 30 percent. Upozorňujem: znížená sadzba sa nezavádza na niekoľko mesiacov, nielen ako protikrízové opatrenie, ale to čo sa nazýva „nadlho“, na perspektívu“.

O daniach z prostriedkov z offshorov a z príjmov z vkladov

„Všetky platby z príjmov (vo forme percent a dividend), ktoré odchádzajú z Ruska do zahraničia, do offshorových jurisdikcií, musia byť primerane zdanené. Teraz dve tretiny takýchto prostriedkov, a v podstate ide o príjmy konkrétnych fyzických osôb, v dôsledku rôzneho druhu schém, tzv. optimalizácií, sa zdaňujú len 2 percentnou sadzbou. Vtedy keď občania dokonca aj z neveľkých miezd platia daň z príjmu vo výške 13 percent. To je, slušne povedané, nespravodlivé.

„Preto navrhujem všetkým tým, ktorí prevádzajú svoje príjmy vo forme dividend na zahraničné účty, aby počítali so sadzbou dane na takéto dividendy vo výške 15 percent“.

„V mnohých krajinách sveta sa výnos z úrokov fyzických osôb z vkladov v bankách a z investícií do cenných papierov zdaňuje daňou z príjmu. U nás sa taký príjem nezdaňuje. Navrhujem pre občanov, ktorých celkový objem bankových vkladov alebo investícií do úverových cenných papierov prevyšuje 1 milión rubľov, nastaviť daň na výnos z úrokov vo výške 13 percent“.

Zdroj: https://iz.ru/991290/izvestiia/glavnyi-prioritet-zhizn-i-zdorove-nashikh-grazhdan

Z úctou,
Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *