MV ČR – jak mluvit s dětmi o koronaviru? Resort vnitra se zapojil do mezinárodní kampaně

Praha 21. března 2020  

Současná pandemie koronaviru se dotýká​á i dětí, které často nerozumí tomu, proč nesmí do školy nebo navštěvovat své babičky. Mohou mít obavy a strachy, které vůbec nevnímáme. Ani dospělí mnohdy nevědí, jak o pandemii mluvit, co si o tom ale mají myslet děti a jak jim hrozbu koronaviru vysvětlit? Proto naše psychologické pracoviště spolu s dalšími dobrovolníky připravilo v rámci mezinárodní spolupráce českou verzi ilustrované brožurky pro malé i velké „Ahoj, já jsem Korona“.
Pokud pomůžeme dětem správně a v klidné atmosféře vysvětlit fakta, pochopit běžné emoce jako strach, úzkost, hněv a smutek, pomůžeme nejen jim, ale i sobě.

Velmi vás prosíme, využijte své možnosti, zveřejněte a rozšiřte tuto ilustrovanou brožuru! Totéž uděláme my na Ministerstvu vnitra. S brožurou budou pracovat naši zaměstnanci, policie, hasiči i Česká pošta. Další využití předpokládáme prostřednictvím Českomoravské psychologické společnosti a Unie psychologických asociací. Chystáme se také využít možnosti Ministerstva školství.

Brožuru, kterou najdete v příloze, laskavě poskytla její autorka paní Lies Scau, psychoterapeutka z De Weg Wijzer – Odborného centra pro terapii traumatu a smutku (Belgie) a fakulty Portland Institute for Loss &Transition (USA). Brožuru jsme zveřejnili také

zde<https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22239079&doctype=ART&#Psycho, v češtině, angličtině a francouzštině. V plánu jsou další jazyky.Jde nám o posílení rodin i komunity. Budeme rádi, když se zapojíte, protože každá pomoc se počítá. Spolu to zvládneme.Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations

 Jak používat materiál: „Ahoj, já jsem Korona!“

Vážení občané – rodiče, prarodiče, pedagogové, vychovatelé, psychologové, zdravotníci a další, kteří jste v kontaktu s dětmi,  předkládáme Vám ilustrovanou brožurku pro děti „Ahoj, já jsem Korona“. Materiál je určen pro děti malé i větší. Zamyslet nad ním se ale může i dospělý.

S malými dětmi jej probírá rodič, vychovatel nebo jiná blízká osoba, větší děti se mohou nad ním zamyslet samy. Materiál napomáhá rozhovoru o tématu a pochopení dítěte.

Při práci s materiálem je důležité, aby byla navozena klidná atmosféra a dítě se cítilo v bezpečí a podpořeno.

Cílem je vysvětlení základních faktů ohledně koronaviru/COVID-19, seznámení se základními pravidly ochrany a podpora zvládání.

Materiál pomůže nám i dítěti zachytit myšlenky, nejasnosti a normální emoce (strach, úzkost, hněv, smutek). Zároveň pomáhá rozpoznat zdroje dítěte, které mu pomáhají proti negativním emocím, a závěrem se orientuje na pozitivní prožívání. Pokud dovedeme pojmenovat prožívané emoce a uvědomíme si naše zdroje, přispívá to ke stabilizaci a redukci úzkosti u dětí i dospělých.

Materiál byl k překladu laskavě poskytnut jeho autorkou paní Lies Scaut z fakulty Portland Institute for Loss & Transition (USA) a De Weg Wijzer – Centra pro terapii traumatu a zármutku (Belgie), která je odbornicí na ztrátu a psychoterapeutkou. Ilustrátorem je Steven De Soir (biomedicínský vědec a ilustrátor). Je to příklad toho, že společný boj proti nemoci nás spojuje mezinárodně i mezioborově.

Praha 21.3.2020

Štěpán Vymětal (za tým ICP2020 a kolegy z MV ČR)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *