Přednáška egyptologa Massimiliana Nuzzola / Invito alla conferenza dell’egittologo Massimiliano Nuzzolo

Praha 15. ledna 2020

K počátkům monoteismu. „Sluneční chrámy“ a nejstarší egyptské náboženství.

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku Massimiliana Nuzzola, badatele v oboru egyptologie na Univerzitě Karlově v Praze a autora knihy „The Fifth Dynasty Sun Temples. Kingship, Architecture and Religion in Third Millennium BC Egypt“.

Během přednášky nás Massimiliano Nuzzolo seznámí s nejnovějšími objevy v zemi na Nilu a především pak s novými poznatky souvisejícími s vykopávkou jedinečné památky svého druhu, typickou pro dějiny nejstaršího egyptského náboženství, kterou jsou „sluneční chrámy“, první svatyně věnované kultu boha Slunce.

Tato akce zahájí cyklus přednášek „Mare Nostrum“ věnovaných starověkým civilizacím Středomoří.

Přednáška bude probíhat v italštině a bude simultánně tlumočena do češtiny.

Prosíme o potvrzení účasti, a to nejpozději do 21. ledna, na následující adresu: info@iicpraga.esteri.it

Středa 22. ledna v 18.00

Přednáškový sál Italského kulturního institutu v Praze (Šporkova 14, Praha 1)

Alle origini del monoteismo. I “Templi del Sole” e la più antica religione egizia.

Siamo lieti di invitarvi alla conferenza “Alle origini del monoteismo. I Templi del Sole e la più antica religione egizia”, tenuta da Massimiliano Nuzzolo, ricercatore in Egittologia all’Università Carlo IV di Praga e autore del libro “The Fifth Dynasty Sun Temples. Kingship, Architecture and Religion in Third Millennium BC Egypt”.

Durante la conferenza l’autore ci porterà alla scoperta delle ultime novità archeologiche provenienti dalla terra del Nilo e in particolare dallo scavo di un monumento unico nel suo genere, che caratterizza la storia della più antica religione egizia, ossia i “templi solari”, i primi santuari dedicati al culto del dio sole.

L’incontro è il primo appuntamento della serie “Mare Nostrum” dedicata alle antiche civiltà del Mediterraneo.

La conferenza si terrà in italiano con traduzione simultanea in ceco.

Si prega di confermare la partecipazione,  entro il 21 gennaio, al seguente indirizzo: info@iicpraga.esteri.it

Mercoledì 22 gennaio, ore 18.00

Sala conferenze dell’Istituto Italiano di Cultura (Šporkova 14, Praga 1)

Istituto Italiano di Cultura

http: www.iicpraga.esteri.it

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *