Milena Městecká: Odešla Lidická žena Miloslava Kalibová

Praha/Lidice 3. ledna 2020

Novoroční svátky poznamenala událost, která zasáhla nejenom samotnou rodinu a její přátele, ale též Památník a obec Lidice, ale i odbornou a širokou veřejnost. V pátek 27. prosince 2019 odpoledne zemřela po krátké nemoci dva dny před svými 97. narozeninami paní Miloslava Kalibová (narozena 29. 12. 1922), předposlední žijící z lidických žen, které přežily jak samotné vypálení Lidic nacisty, tak i vyhlazovací koncentrační tábor Ravensbrὓck.

Miloslava Kalabová s Miladou Cábovou

Pro své blízké nesmírně laskavá a vždy usměvavá žena, skromná, ač velmi vzdělaná a inteligentní, ovládající několik jazyků. Vždy ochotná vzít za práci, poskytnout pomoc a nabádající k tomu všechny kolem. Zemřela v úctyhodném věku a zanechala zde jako poslední přeživší lidickou ženu svou sestru Jaroslavu Skleničkovou (narozena 27. 3. 1926). Autorku dvou knih o Lidicích „Jako chlapce by mě zastřelili“ a „Vzpomínky mě stále tíží“. Knížky z velké části zahrnují i vzpomínky právě zemřelé sestry Miloslavy, na zastřeleného tatínka, přeživší maminku a další lidické ženy, muže i děti a poválečný život obou nových rodin.

Bylo jim tenkrát šestnáct a devatenáct let…

Sestry Miloslava a Jaroslava – v době lidického masakru to byly sestry Suchánkovy, Míla a Jaří, jak se jim říkalo. Donedávna se tak oslovovaly, žily v nových Lidicích v těsném sousedství. V noci z 9. na 10. června 1942 zažily hrůzu násilného a pro ně nepochopitelného vyhnání německými nacisty z lidického domu v pomstě za zabití Heydricha. Navždy, jak tehdy ještě netušily, byly odděleny od svého tatínka Jaroslava. S maminkou Annou a ostatními ženami a dětmi byly odvlečeny do kladenského gymnázia. Ač samy ještě mladé a bezdětné, ale nad hranicí 16 let, již němečtí vrahové pro děti určily, velmi bolestně nesly oddělování matek od lidických dětí, které zde proběhlo.

Berounský deník – M. Kalibová a J. Skleničková

Události, na které se nesmí zapomenout!

S ženami z Lidic byly vzápětí 14. června 1942 odvezeny do koncentráku v Ravensbrücku. Aniž by zde celé roky tušily, že muži byli zastřeleni, Lidice vypáleny, děti zavražděny – pouze 17 z nich přežilo, většinou odevzdána na převýchovu. Téměř tři roky v koncentráku a 130 km dlouhý pochod smrti v závěru války obě sestry přežily a vrátily se všechny tři s maminkou Annou Suchánkovou, bylo jí tehdy necelých 50 let. Už s nimi zůstala, žila s nimi až do konce života, pomáhala s dětmi, s domácností. Když v roce 1956 ochrnula, staraly se o ni na oplátku její dcery, hlavně Jaří, Míla pracovala v Praze. V Ravensbrücku ale ztratily tetu Marii Kozlovou, sestru maminky. Byla zplynována jako mnohé další ženy vybrané v závěrečných likvidačních selekcích, těsně před koncem války, 30. března 1945. Velmi bolestně nesly ztrátu dalších blízkých a především milovaného tatínka Jaroslava Suchánka zastřeleného s ostatními Lidickými muži. Vypálení rodných Lidic, lidickou tragédii.

Vyprávěla příběh Lidic

Miloslava Kalibová, Lidice (11.06.2011)

Obě ženy dokázaly znovu začít, snažit se nemyslet na prožité hrůzy. Založily rodiny v Praze, později, až v roce 1959 jim byl přidělen dům v Lidicích. Miloslava Kalibová sepsala svá svědectví o Lidicích nikoliv do knihy, ale v písemných vzpomínkách. Mnohokrát je vyprávěla na početných besedách, doplněné o rozsáhlé historické znalosti doby nastudované z literatury nejen české, ale i německé, anglické i francouzské, které si stále doplňovala. Jako jednu z posledních žijících Lidických žen ji Památník a obec Lidice velmi často a rádi žádali o pomoc při uvítání delegací a návštěv, provedení pietním územím, k promluvě na akcích, rozhlasových a televizních pořadech i pro tisk. Všechny aktivity paní Kalibové při prezentaci Lidic nelze ani spočítat ani ocenit.

Znalost jazyků využila už tehdy v květnu roku 1945, kdy pomáhala po pochodu smrti daleko na severu v německé Krivici v narychlo zřízené Československé repatriační kanceláři. Sestavili seznam osvobozených československých vězňů a zaslali jej do Čech, aby se všichni mohli navrátit domů. A po válce znovu, ať už to bylo na seminářích Brémské iniciativy – pravidelně v Brémách či v Berlíně navštěvovala mládež a německy vyprávěla o Lidicích – či v práci pro českou sekci Mezinárodního výboru Ravensbrück, jehož byla po mnoho let členkou. Naposledy zorganizovala jeho setkání v roce 2004 v Lidicích, účastnila se několika setkání výboru v jiných městech ČR i v zahraničí. Výrazně přispěla v roce 2009 k návrhu na státní vyznamenání pro Josefinu Napravilovou, která se po mnoho let angažovala v pátrání po Lidických dětech. Sama je držitelkou ceny Český patriot 2015 a dalších ocenění. Byla předsedkyní ZO ČSBS Lidice, později ZO Kladno, až do roku 2015. Stala se pak zakládající členkou nového Spolku pro zachování odkazu českého odboje.

Štafetový kolík přebrala rodina

Spolu s další Lidickou ženou Miladou Cábovou iniciovaly založení Spolku pro vybudování památníku lidických letců Josefa Horáka a Josefa Stříbrného v Lidicích, jehož předsedou se stal její syn Miroslav. Jeho činnost od založení po několik let podporovala. Jako jediná z Lidic se zúčastnila otevírání domu Jana Kubiše v Dolních Vilémovicích. S OS Lidice se podílela na přípravě a odkrytí pomníku návratu Lidických žen na Cínovci. Po dobu více než 5 let se účastnila početných výsadeb dceřiných Lidických hrušní pořádaných OS Lidice a návazných akcí a přednášek zejména ve školách. Podpořila a iniciovala všech deset ročníků Pochodu Lidických žen – po stopách pochodů smrti.

V práci Miloslavy Kalibové pro Mezinárodní výbor Ravensbrück pokračuje vnučka Šárka. Další vnučka Klára je výraznou osobností a obhajuje ty, kteří jsou obětmi bezpráví páchaného extrémistickými, hlavně neonacistickými skupinami. Dcera Helena ji zvláště v posledních letech doprovázela na akcích a přednáškách, stejně tak i snacha Marcela, aktivní členka, dnes podporovatelka OS Lidice, která se o Miloslavu Kalibovou v posledních letech života obětavě starala.

Uchovejme si spolu s rodinou a přáteli Miloslavy Kalibové vzpomínku na nenápadnou, ale silnou a rozhodnou ženu, jež s námi v myslích zůstává navždy.

Foto: archiv

1 komentář: „Milena Městecká: Odešla Lidická žena Miloslava Kalibová

  • 4.1.2020 (10:40)
    Permalink

    Obdivuhodný život statečné ženy, naplněný neúnavnou prací pro společnost. Čest její památce!
    Díky Milena Městecká!

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *