Nemocnice Na Bulovce získala akreditaci od Spojené akreditační komise

Praha 14. prosince 2019

Nemocnice Na Bulovce (NNB) získala akreditaci Spojené akreditační komise o.p.s. (SAK) na další tři roky, tedy do 20. listopadu 2022. Akreditační šetření se uskutečnilo ve druhé polovině listopadu 2019 a zahrnovalo hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. S bodovým ohodnocením 9,76 se jedná o nejlepší dosažený výsledek za poslední tři uskutečněné akreditace. MUDr. David Marx, Ph.D., ředitel Spojené akreditační komise, k výsledku akreditace řekl: „Přijměte mé blahopřání k úspěšnému průběhu akreditačního šetření ve vašem zdravotnickém zařízení. Všem zaměstnancům přeji mnoho úspěchů při dalším zvyšování kvality péče i bezpečí vašich pacientů.“Za vedení nemocnice zaměstnancům poděkovala náměstkyně pro léčebně-preventivní péči MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.: „Z výsledku akreditace máme obrovskou radost, ráda bych tímto všem zaměstnancům poděkovala za vstřícný přístup, pracovní nasazení a spolupráci při přípravě na akreditaci, stejně jako za úžasný přístup během samotného šetření.

Nemocnice získala na další tři roky statut akreditovaného pracoviště, což posiluje její pozici a kredibilitu v rámci všech zdravotnických zařízení. Dosud nejlepší dosažený výsledek svědčí o tom, že nemocnice je bezpečná a poskytuje veškerou péči podle sou-časných medicínských poznatků ku prospěchu našich pacientů,“ dodala Roháčová.Ředitel NNB Mgr. Jan Kvaček hodnocení komise shrnul slovy: „Bulovka historicky patřila ke špičkovým zdravotnickým zařízením s mnoha klinikami celostátního významu, a to je stav, ke kterému směřuje naše současná strategie. Výsledek akreditace je pro nás v tomto ohledu silným pozitivním impulzem pro její naplňování.”

Klíčové milníky NNB v roce 2019 v oblasti léčebně preventivní péče:

 • 1/2019 Zahájení provozu nového Oddělení urgentního příjmu.

• 2/2019 Zahájení provozu Centra porodní asistence na Gynekologicko-porodnické klinice a zahájení stavby porodních apartmánů s předpokládaným zprovozněním v únoru 2020.

 • 2/2019 Instalace a zprovoznění moderního 3D mamografického přístroje s mož-ností vyšetření za použití kontrastní látky (Mamografické centrum).

• 3/2019 Zprovoznění dvou lineárních urychlovačů v Ústavu radiační onkologie.

 • 4/2019 Podání žádosti o schválení dotačních finančních prostředků na lůžko pro intenzivní péči pro pacienty s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc na Klinice infekčních, parazitárních a tropických nemocí.

 • 8/2019 Investice cca 10 mil. Kč do nákupu přístrojového vybavení na Oddělení urologie pro splnění požadavků k získání statutu Centra vysoce specializované péče v onkourologii.

• 10/2019 Přidělení statutu Centra vysoce specializované péče pro izolaci pacientů s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc pro Kliniku infekčních, parazitárních a tropických nemocí.

• 2–12/2019 Investice cca 60 mil. Kč do nákupu vybavení pro onkogynekologii z evropských dotačních prostředků. V této oblasti již Bulovka statutem vysoce specializovaného centra disponuje.

• 12/2019 Získání Akreditace od Spojené akreditační komise o.p.s.

• 12/2019 Podání žádosti na MZČR o navrácení statutu „Fakultní nemocnice”.

Nemocnice Na Bulovce patří spádově k nejvytíženějším nemocnicím v republice. Každoročně má nejvyšší počet vjezdů vozů zdravotnické záchranné služby z celé ČR (více než 28 tis. ročně), ambulantně vyšetří téměř 600 tis. pacientů a hospitalizuje bezmála 38 tis. pacientů ročně. Nemocnice má 2 350 zaměstnanců a disponuje 995 lůžky.

Mgr. Simona Krautová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *