Peter Kasalovský: Aký je dnešný svet a čo robíme pre mierový život ?

Bratislava 14. decembra 2019

*Štrnásta „Mierová cena zo Slovenska 2015“ pre WFP a jeho prezidenta K. M. Quinna * Závideniahodná pluralita názorov a ich podnetnosť * Mier musí byť v praktickom živote ozajstnou prioritou.


 Veľvyslanec K. M. Quinna a jeho manželka s medailou laureáta „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“ za rok 2019…

Na slávnostné  125. zhromaždenie a celkove 276. podujatie združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub, ktoré začne v nadchádzajúcom roku  dvadsiatysiedmy  kalendárny rok života, prišlo 101 osobností. Spoluzvolávateľom zhromaždenia na 12. decembra 2019 bol aj Medzinárodný mierový výbor s podporou janom, a.s., CK HYDROTOUR, ATT Investments, Swiss Aqua Technologies, Kooperatíva Vienna Insurance Group a Prvej stavebnej sporiteľne a niekoľkých  členov.

Dozvedeli sa včas, ale nenašli si čas …

S vedomím, že pozvanie na toto zhromaždenie prijala aj výnimočná osobnosť veľvyslanec a prezident World Food Prize Foundation Kenneth M. Quinn, tak osobné pozvanie dostali pred troma týždňami až piatimi týždňami aj predstavitelia diplomatických misií veľmocí s prosbou, aby priblížili verejnosti a Medzinárodnému mierovému výboru osobne mierové  počiny a vôbec aktivity svojich vlád. Veľvyslankyňa USA B. Brink vôbec nereagovala, a tak ostávajú v pamäti  spomienky na viac ako dobré vzťahy s minuvšími sa  piatimi veľvyslancami, osobitne s prvým veľvyslancom T. Russelom a R. Johnsonom. Veľvyslanci Číny a Ruska odriekli účasť takpovediac na poslednú chvíľu, čo je v doterajšej histórii združenia výnimočné. V sále však diplomati nechýbali, tak ako členovia a hostia z Afganistanu, z Českej republiky, z Chorvátska, z NSR, z Ruska a zo Spojených štátov.

Dostatok potravín je „zbraňou mieru“

Veľvyslanec K. M. Quinn prišiel so svojou manželkou Le Son Quinn a spolupracovníčkami na pozvanie združenia a jeho MMV. Z reprezentantov štátu si vyhradili čas na vyše dvojhodinové priateľské stretnutie s ním predseda NR SR A. Danko a podpredsedníčka vlády SR a ministerka poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR G. Matečná. V predvečer slávnostného zhromaždenia diskutovali o rozvíjaní dobrých vzťahov s USA, potreby stáleho dialógu medzi veľmocami, no i ďaľších štátov o zabezpečovaní bezpečnosti a mierového života, ako aj  o vytváraní  podmienok pre kvalitu a dostatok potravín, čo  treba vnímať ako „zbraň mieru“. Podnetné pre hostiteľa boli informácie o Slovákoch v štáte Iowa, a dokonca o tamojšom česko-slovenskom múzeu, no i o návštevách najvyšších čínskych a ruských predstaviteľov a o príkladnom poľnohospodárstve.


Štyri osobnosti mieru v Bratislave 12. 12. : A. Barcík, laureát „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“ za rok 2016, prezident WFP K. M. Quinn z USA získal túto poctu za rok 2019, M. Babčanová, laureátka „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“ za rok 2016 a P. Demeš, prvý minister medzinárodných vzťahov SR

To by bolo, keby  pravda víťazila za nášho života …

Slávnostné zhromaždenie, to bolo, veď sa začalo slávnostnou Devínskou fanfárou E. Suchoňa, avšak viacerí z účastníkov sa vyjadrili v tom zmysle, že ide opäť o závideniahodnú pluralitu názorov jediným cieľom : humanizovať spoločnosť. Potvrdilo to aj vystúpenie prvého ministra zahraničných vzťahov SR P. Demeša na tému „O spájaní ľudí, ktorí konajú pre novú kvalitu života a mier na Zemi. Reagoval aj na úvodné slovo predsedajúceho P. Kasalovského, ktoré bude zverejnené v titulnom baneri a vo zvukovej nahrávke na www.hospodarskyklub.sk. Ocenil pozície združenia v zahraničí, ako aj jeho prácu pre dobré meno Slovenska v zahraničí.    Po ňom vystúpili prví dvaja laureáti „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“ A. Barcík a M. Babčanová. Ich myšlienky budú  v angličtine  na zvukovej nahrávke a na inom mieste www.hospodarskyklub.sk. .

Dostatok potravín je protivojnovou zábranou

Vzácny hosť K. M. Quinn hovoril o organizácii, ktorú riadi dvadsať rokov. O jej výsledkoch, a predovšetkým o tom, čo musíme ako ľudia robiť pre mier a pre dôstojnejší život čo najväčšieho počtu obyvateľov Zeme, no i ochranu a tvorbu životného prostredia, ale aj pre novú kvalitu človeka ako takého. Jeho príspevok bude v angličtine na zvukovej nahrávke, ale v najbližšom čase pošle autorizovaný text, aby sme ho mohli korektne preložiť. Ocenil možnosť diskusie s predstaviteľmi združenia a jeho MMV, a vyjadril presvedčenie, že dôjde k rozvíjaniu slovenskej tradície v jeho domovskom štáte Iowa.

Ľudská pocta WFP a jej prezidentovi K. M. Quinnovi

Po slávnostných fanfárach vyhlásenie výsledkov hlasovania MMV vo výročný deň hirošimskej tragédie uviedol P. Kasalovský. Jeho prejav zverejňujeme na inom mieste a v angličtine je na zvukovej nahrávke v titulnom baneri na www.hospodarskyklub.sk.  Slávnostný akt vykonali členovia Medzinárodného mierového výboru genmjr. S. Naďovič, prof. J. Masarik a M. Babčanová. Na diplome je napísané : „Za rozvoj vízie jej zakladateľa dr. N. Borlauga výnimočnými podnetmi na zlepšovanie kvality, množstva a dostupnosti potravín v celosvetovom meradle“.

Rozvíjanie dobrých vzťahov s USA

Zakladajúci člen a predstaviteľ združenia od 1993. roka P. Kasalovský vyhlásil za 201. laureáta Zlatého biatca zo Slovenskej republiky RNDr. Pavla Demeša, CSc., prvého ministra medzinárodných vzťahov  SR, a v súčasnosti politického analytika a občianskeho aktivistu „Za spájanie múdrych a činorodých ľudí v záujme mieru a civilizačného pokroku, ako aj za prínos k priateľských vzťahom Slovenska a USA.“ Spolugratulantkou k tejto pocte bola M. Babčanová.

Záverečná diskusia s amb. K. M. Quinnom

So zreteľom na únavu spolupracovníčok prezidenta WFP a iné okolnosti  bol skrátený program zhromaždenia. Spoločenské či skôr diskusné stretnutie pokračovalo až do západu slnka. Predseda SOPK, čestný predseda Svetovej komorovej federácie a člen MMV Peter Mihók krátko na to pozval na večeru veľvyslanca a prezidenta WFP K. M. Quinna, jeho manželku, spolupracovníčky, predstaviteľa združenia a MMV P. Kasalovského, ako aj členov MMV P. Čatloša, F. Pancuráka a veľvyslanca J. Bratku. Viac ako 3-hodinová diskusia potvrdila zhodu názorov na väčšinu vzťahových otázok v medzinárodnom živote a na možnosti ich riešenia. Neoceniteľný význam návštevy je v podnete na vzájomnú  kooperáciu nielen združenia s WFP, ale aj so štátom Iowa, v ktorom sú silne prítomné slovenské aj české tradície.

*Všetky dokumenty titulného baneru  na www.hospodarskyklub.sk budú zverejnené najneskôr v pondelok 16. 12. 2019.

1 komentář: „Peter Kasalovský: Aký je dnešný svet a čo robíme pre mierový život ?

  • 15.12.2019 (16:54)
    Permalink

    Mír nemůže mít alternativu, ale není kořistí ani darem, jak zdůraznil na začátku 50. let minulého století Vítězslav Nezval v tehdy oceněném Zpěvu míru.

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *