Aleš Skřivan st., Aleš Skřivan ml.: Rudí barbaři před branami Praha 22. listopadu 2019

První opiová válka 1839–1842

Základní vývozní artikl Britů z Číny představoval čaj. Jeho nákup ale museli platit stříbrnými mincemi a neraženým stříbrem, což vyvolalo nerovnováhu platební bilance a nutilo obchodníky hledat komoditu, jejíž prodej Číňanům by tuto nerovnováhu odstranil. Mělo to změnit opium, jehož dovoz se postupně císařský režim snažil zastavit. Zlomová v tomto směru byla opatření z konce třicátých let 19. století, která vyostřila celou situaci, jež v září 1839 vygradovala prvními výstřely. V následné válce Britové bojovali o legalizaci obchodu s opiem, otevření čínských přístavů a rozšíření diplomatických styků. Jejich vojenskou převahu stvrdila mírová smlouva v Nankingu v roce 1842, na jejímž základě mimo jiné získali ostrov Hongkong.

Úryvek z knihy:

Ve čtvrtek 7. ledna 1841 začala tzv. druhá bitva u Čchuan-pi tak, že v 8:00 ráno vyrazily parníky Enterprize, Madagascar a Nemesis k ostrovu, aby na něm v poměrně krátké době vylodily celkem asi 1461 vojáků pod velením majora Thomase Pratta z 26. skotského pěšího pluku (Cameronians). […] Dobývání pevnosti Britové popisují jako hrozivý masakr, okolní moře bylo plné mrtvol, mnozí čínští vojáci uhořeli zaživa. Nezpůsobili to Britové, ale zvyk Číňanů nosit v pásu na opasku zásobu střelného prachu, který se jim při výstřelu pušky vzňal. V 10:00 horní pevnost padla, na jejích hradbách nahradil čínskou vlajku Union Jack. Dolní pevnost vystavená palbě Caliope a obou šalup, sdílela její osud. Také tady byly na čínské straně velké oběti na životech, vojákům se nepodařilo uprchnout. Na pomoc britským lodím spěchal Hall s Nemesis, ale počínal si poněkud zbrkle a najel na skálu pod hladinou. Obtíže ale zvládl, jeho chvíle měla brzy přijít, kdy s pýchou pozoroval „úžas Číňanů […] neznalých tohoto stroje zkázy“.  Katastrofu čínských sil tohoto dne dokonala totiž právě Nemesis.  V Ansonově zálivu kotvilo 15 válečných džunek admirála Kuana, které do boje nezasáhly a britský útok vzhledem k tomu, že byly v mělkých vodách, neočekávaly. Pro Nemesis to nebyla překážka a zaútočila na skupinu, Congreveho raketa patrně zasáhla skladiště prachu na čínské lodi a „téměř ihned se ozvala hrozivá exploze, která poslala na věčnost každou duši na palubě a plameny vyšlehly jako mocný výbuch vulkánu […] scénu provázely kouř, plameny a dunění explozí, kdy dolů padaly trosky a kusy těl“.

Z úvodu knihy:

Opakované pobyty ve Velké Británii jsme využili jak pro výzkum nepublikovaných archivních pramenů, tak pro studium pramenných edic a odborné literatury. Pro naši práci měl klíčový význam výzkum realizovaný v The National Archives, London‑Kew, kde jsme se primárně zaměřili na zkoumání pramenů z fondů britského ministerstva zahraničí k čínským záležitostem před rokem 1906.1 Z tohoto zdroje nám nejcennější informace poskytla korespondence vrchních superintendentů britského obchodu z Číny s nadřízenými v Británii, jejich memoranda o situaci, hodnocení problémů obchodu i zprávy o kontaktech a jednáních s čínskými úřady. V tomto případě – a platí to i o jiných zdrojích – je poněkud překvapivé, jak v poměrně malé míře tyto prameny využívali někteří autoři, kteří jsou považováni za svým způsobem „klasiky“ v oblasti bádání o britských válkách v Číně v 19. století. Velmi cenná, rozsáhlá a metodicky zpracovaná je pramenná edice Correspondence Relating to China,2 vydaná v Londýně roku 1840, která v první řadě obsahuje korespondenci čtyř britských superintendentů s nadřízenými, jsou do ní také zahrnuty zprávy o jednáních s čínskými úřady, čínské úřední dokumenty (edikty, dekrety), zprávy generálnímu guvernérovi do Indie, jakož i četné informace o mimořádných událostech a dílčích problémech. Velmi důležitým zdrojem informací pro nás bylo i The Chinese Repository, periodikum, které mělo podobu širokého informačního bulletinu a bylo vydáváno v Kantonu v letech 1832–1851, původně pro protestantské misionáře.

Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. (* 1944)

Profesor oboru obecné dějiny, působí v Ústavu světových dějin FF UK a na Katedře historických věd FF ZČU v Plzni. Odborně se zaměřuje na dějiny novověku, speciálně pak na dějiny mezinárodních vztahů v „dlouhém“ 19. století. Je autorem pěti vědeckých monografií, spoluautorem 9 monografií a autorem 65 odborných studií v odborných recenzovaných časopisech doma i v zahraničí.

Prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D. (* 1973)

Profesor oboru hospodářské a sociální dějiny, od prosince 2012 je vedoucím Katedry hospodářských dějin VŠE v Praze. Je autorem tří monografií, spoluautorem 6 monografií a autorem 60 odborných studií, zabývajících se především československo-čínskými hospodářskými vztahy respektive různými dílčími tématy z hospodářských dějin Československa a zemí Dálného východu. Publikoval své studie celkem v deseti zemích a některé z jeho prací jsou zaznamenány na Web of Science.

E-shop: http://epocha.cz/kniha/ales-skrivan-st-rudi-barbari-pred-branami-prvni-vydani-vazana-s-prebalem/

Informace o knize

Titul: Rudí barbaři před branami

Podtitul: První opiová válka 1839–1842

Autoři: Aleš Skřivan st., Aleš Skřivan ml.

Edice: Polozapomenuté války, 45. svazek

Přebal a grafická úprava: Karel Kárász

Formát: vázaná s přebalem, 145 x 205 mm

1. vydání

288 stran

MOC 299 Kč

Nakladatel: Nakladatelství Epocha

ISBN: 978-80-7557-210-3

O Nakladatelství Epocha

Nakladatelství Epocha se zaměřuje především na literaturu faktu a historii, velký prostor je však věnován i beletrii a titulům v žánrech fantasy, sci-fi a horor. Většina produkce Nakladatelství Epocha je dostupná rovněž ve formě e-knih.

Jan Dlouhý

www.epocha.cz

https://www.facebook.com/Nakladatelstvi.Epocha
https://www.facebook.com/FantastickaEpocha

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *