Moderní přístup k sociálnímu, emocionálnímu a etnickému učení (SEE Learning)

Praha 11. října 2019

Dne 10. října 2019 proběhlo v prostorách Univerzity Jana Amose Komenského v Praze 1. setkání  SEE Learning – výuky a zavádění komplexních etických principů do vzdělávání a ochrany přírody, zkušenosti implementace z dalších zemí.

Uvedené setkání zorganizovala Alexandra Kallay –  ředitelka (IEEV) The Institute of Environmental and Ethical Aducation Prague  Environmental Fund za přítomnosti Bernadana Ozawa- de Silva, PhD., ředitele The Center for Compassion, Inegrity and Secular Ethics at Life University.

Společného setkáni se dále zúčastniliJaroslav Doubrava – senátor,  Jeff Sable – koordinátor pilotního ověřování SEE výuky, učitel svobodné škola, Daniel Erhardt – překladatel, učitel, Svetozár Plesník – ředitel PR Česko-asijské komory, Geshe Yeshi Gawa – buddhistický učitel Tibet Open House, Juan Braun – bývalý profesor literatury na Harvardské Univerzitě, spisovatel, Gerelt Munkhbar – Mongolian Environmental Fund.

Cílem společného setkání bylo nejen klasické předání poznatků, ale též snaha o přenes hlubokého vzájemného porozumění. To se děje jenom skrze  rozvoj schopností vědomého řízení vlastních pocitů, emocí a myšlenek, rozvoj  pozornosti (koncentrace) a rozvoj vztahových schopností, empatie a systémového myšlení, tj. schopností a dovedností, které z jedinců vychovají odpovědné globální občany schopné činit dlouhodobě prospěšná rozhodnutí. Přednášející se snažili působit na přítomné z hlediska pozitivní komunikace a její vplyv na  dobré mezilidské vztahy, etické rozhodování, hledání dlouhodobých řešení a schopnost zapojit se do globálního dění a řešit sociální a ekologické problémy kreativním způsobem, to vše jsou některé z dílčích cílů SEE výuky.

Následně se uskutečnila otevřená panelová diskuze o možnostech implementace výuky SEE do různých úrovní českého vzdělávacího systému.

SveP.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *