Zájem o interaktivní workshopy na 1. LF UK stále roste

Praha 30. září  2019

Se začátkem nového akademického roku 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy znovu spouští program interaktivních workshopů pro středoškoláky a jejich učitele biologie, chemie či fyziky.

„Rozhodli jsme se v projektu pokračovat, protože jsme měli v uplynulém pololetí i v tomto ohledu skutečně napilno a protože zájem o naše vzdělávací programy neustále narůstá,“ říká děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. Jen od ledna do června 2019 se na 1. LF UK uskutečnilo 34 workshopů, tedy více než dvojnásobek kurzů, které proběhly v celém uplynulém kalendářním roce.


Letos tedy Jedničku dosud navštívilo takřka 450 studentů a jejich učitelů z různých částí republiky. Přijeli středoškoláci z Příbrami, Čelákovic, Prachatic, Mělníka, Poličky, Jesenice, Chodova, Kadaně a také z mnoha pražských gymnázií a středních škol. „I přes rozsáhlou výuku našich mediků jsme byli schopni pokrýt veškeré požadavky středních škol a těší nás, že si pozornost vysloužily workshopy ze všech nabízených oblastí,“ chválí děkan Šedo projekt, jehož partnerem je již druhým rokem společnost Veolia.

Největší zájem byl přitom o chemii, kde se studenti mj. dozvěděli více o chromatografii, dialýze nebo principech elektroforézy, tedy rozdělení krevních bílkovini dalších látek podle jejich pohybu v elektrickém poli, což je základní princip diagnostických i výzkumných technik. Zájem studentů se ale dostává také Muzeu normální a srovnávací anatomie Anatomického ústavu fakulty, kurzům histologie, fyziologie, mikrobiologie a první pomoci. Medici 1. LF UK ukazují studentům středních škol, jak na masáž srdce a dýchání z úst do úst, ale učí je i měření krevního tlaku a ti odvážní si na umělých modelech vyzkouší, jak se odebírá krev.

„Jsme velice rádi, že jsme se i letos mohli stát partnerem tak záslužné akce, jako je vzdělávací program pro střední školy, který pořádá 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Velice nás těší fakt, že zájem studentů o tento program roste, což je jistě dáno tím, s jakou kreativitou jsou semináře organizovány. Přejeme organizátorům, aby zájem studentů rostl i nadále,“ uvádí Ing. Martin Brůha, ředitel regionu Čechy a člen představenstva společnosti Veolia Energie Praha, a.s., která je dodavatel tepla na levém břehu Vltavy. 

Nově 1. LF UK připravuje také kurzy zaměřené na nelékařské profese, konkrétně na ergoterapii, která je jedním z bakalářských studijních programů fakulty.Aktualizované termínykurzů pro období října 2019 až února 2020 najdete na stránkách 1. LF UK ZDE.

Všeobecné podmínky využití vzdělávacích programů pro střední školy naleznete ZDE.

Petra Klusáková, DiS.

 
O workshopech


Jednotlivé workshopy s podrobnějším popisem si lze prohlédnout na webu www.lf1.cuni.cz/programy-pro-stredni-skoly. Program si mohou učitelé poskládat tak, aby vyhovoval výuce a mohli optimálně využít čas  k návštěvě moderně vybavených pracovišť 1. LF UK – ať už v oblasti Albertova, tak Karlova. Pro konkrétní termín a další informace lze napsat na stredoskolaci@lf1.cuni.cz nebo jana.tlapakova@lf1.cuni.cz. Všeobecné podmínky využití vzdělávacích programů pro střední školy jsou k dispozici https://www.lf1.cuni.cz/vseobecne-podminky.


O 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze je největší z českých lékařských fakult – navštěvuje ji přes 4500 studentů. Základními studijními programy jsou všeobecné a zubní lékařství, kromě nich nabízí fakulta studium dalších zdravotnických oborů, specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK více než 300 nových lékařů.

Fakulta je zároveň nejproduktivnější institucí v biomedicínském a klinickém výzkumu. Vědecká práce, pregraduální a postgraduální výuka se koná na 75 teoretických ústavech a klinických pracovištích společných se Všeobecnou fakultní nemocnicí, Fakultní nemocnicí v Motole, Ústřední vojenskou nemocnicí, Thomayerovou nemocnicí, Nemocnicí Na Bulovce i v dalších mezioborových centrech.

1. LF UK se rovněž podílí na projektu BIOCEV – evropském vědeckém centru excelence v oborech biotechnologie a biomedicíny – a projektu Kampus Albertov, zaměřeném na rozvoj excelentních vědeckých  a výukových aktivit Univerzity Karlovy v oblasti přírodních a lékařských věd.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *