Spolužák robot

Praha 13. srpna 2019

Praktické řešení výuky programování průmyslových robotů nabízí společnost KUKA v rámci projektu ready2_educate. Vysoká škola v Karlsruhe používá v této souvislosti čtyři školící buňky, ve kterých se učí budoucí inženýři řídit automatické pomocníky.  

KUKA@HS_Karlsruhe_4

Kvalifikační požadavky ve věku průmyslu 4.0 stoupají. Potřeba zprostředkovat studentům komplexní souvislosti staví nové požadavky také na výuku a vzniká tak poptávka po jejích nových konceptech. Důležité jsou především hluboké a praktické znalosti z oboru robotiky a automatizace. Vysoká škola techniky a ekonomie v Karlsruhe proto připravuje budoucí inženýry na požadavky průmyslu dnešní doby i zítřka.  

Od zimního semestru 2018 mají studenti možnost přicházet do styku s nejmodernějšími průmyslovými roboty v robotické laboratoři, která je k dispozici pro všechny fakulty. V rámci nově zavedeného projektu „Průmyslová robotická laboratoř“ se jeho účastníci učí samostatnému řízení a programování robotů KUKA. „Teorii je možno vyzkoušet si zde přímo v praxi a získat tak praktické vědomosti, které jsou na pracovním trhu velmi žádané,“ říká profesor Dr. Christian Wurll z fakulty hospodářských věd. Otevřenou robotickou laboratoří si vysoká škola udržuje svoji atraktivitu. Výuka probíhá ve čtyřech výukových buňkách KUKA typu ready2_educate, které jsou vybaveny tak, aby si studenti osvojili základy robotiky. Výukový program je zaměřený speciálně na školy, univerzity a podniková vzdělávací zařízení. Každá buňka je vybavená malým robotem KUKA typu KR 3 AGILUS a kompaktní řídící jednotkou KR C4. V důsledku vysoké míry flexibility a preciznosti je tento univerzální robot vhodný pro řadu nejrůznějších úkolů. Dodává se s univerzálním chapadlem a řadou obrobků, jako jsou krychle a kolíky. Připravený je rovněž výběr školících aplikací. Úkoly obsažené ve výukovém materiálu, který je k dispozici, se dělí na tři vzájemně na sebe navazující stupně obtížnosti.   

Výukové buňky KUKA podporují spolupráci 

„Výukové buňky KUKA pomáhají pochopit komplexní technologie a procesy průmyslu 4.0,“ dodává profesor Wurll. Studenti rozdělení do malých skupinek se učí programovat roboty pomocí variabilního výukového programu sestaveného z teoretických i praktických bloků. V poslední třetině semestru musí každá skupina ukázat v samostatném projektu, co se naučila. Studenti přitom musí uplatnit vědomosti z ostatních přednášek, jako je informatika a technická mechanika.  

V rámci předmětu robotika dostane v každém roce přibližně 200 studentů ze všech fakult možnost pracovat s výukovými buňkami. Kurzy připravené společností KUKA umožňují studentům řešení takových úkolů jako je paletizace a depaletizace krychlí a tvorba trajektorií kolem složitých ploch a kontur. Realizovat lze rovněž řízení externích periferií a řešení složitých situací. Jako nástavbu na tyto úkoly programovali studenti v zimním semestru 2018/2019, například deskovou hru Vier Gewinnt. V hracím režimu „Člověk versus robot“ pohybuje robot všemi hracími kameny podle zadání uživatele v rámci hrací strategie implementované prostřednictvím robotického jazyka KUKA KRL. Kromě získání bodů pro závěrečné bakalářské nebo doktorské zkoušky zde stojí v popředí především mezioborová výměna znalostí. „Prostřednictvím této vzájemné výměny jsou studenti již během studia uváděni do práce v interdisciplinárním týmu,“ zdůrazňuje profesor Wurll. Kromě toho mají studenti možnost získat po složení zkoušek od společnosti KUKA oficiální certifikát o výuce. „Tyto certifikáty mají v řadě firem značnou váhu,“ potvrzuje profesor Wurll.

KUKA@HS_Karlsruhe_4

Průmyslová robotická laboratoř se setkává u studentů s nadšením 

Velký zájem o KUKA roboty se zřetelně projevil již během úvodního představení v době semestrálních prázdnin. Zpětná vazba od studentů byla, poté co se přesvědčili o kvalitě výukových buněk, velmi pozitivní. „Nadšení studentů vyvolala především rozmanitost úkolů, která umožňuje uplatnit kreativní přístup,“ dodává profesor Wurll. V plánu je nyní také rozšíření buněk o témata „Průmyslové zpracování obrazů“ a programování robotů pomocí open source systému nazývaného „Robot Operating System“. Dlouhodobě budou profitovat z nových výukových center KUKA nejen studenti a vysoká škola, ale rovněž i průmyslové podniky, které se mohou těšit na nový kvalifikovaný a pro praxi vyškolený inženýrský dorost. 

Více informací na: www.kuka.com

Fota z archivu: KUKA CEE GmbH, odštěpný závod

Zdroj: komunikační agentura SETEVA

Dana Samková

Informace o společnosti KUKA

KUKA je automatizační globální společnost s obratem kolem 3,5 miliardy EUR a zhruba 14 200 zaměstnanci. Jako jeden z předních světových dodavatelů inteligentních automatizačních řešení nabízí KUKA zákazníkům vše, co potřebují, z jediného zdroje: od komponentů a výrobní buňky až po plně automatizované systémy pro automobilový průmysl, elektroniku, spotřební zboží, kovoobrábění, logistiku/e-commerce, zdravotnictví a služby robotického průmyslu. Společnost má sídlo v Augsburgu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *