Vyjádření mluvčího Velvyslanectví ČLR v ČR k protičínskému chování magistrátu a primátora hlavního města Prahy

Praha 27. července 2019

Před několika dny vyjádřil mluvčí Ministerstva zahraničí ČLR zásadní postoj čínské strany týkající se protičínského chování magistrátu a primátora hlavního města Prahy. Každá země považuje zachování své suverenity a územní celistvosti za svůj klíčový zájem. Na světě existuje pouze jedna Čína a Tchaj-wan je její nedílnou součástí. Fakt, že Tchaj-wan nikdy nebyl samostatným státem, se nikdy nezměnil a ani nemůže být změněn. Dodržování zásady jedné Číny je normou pro mezinárodní vztahy a též všeobecným konsensem mezinárodního společenství, včetně České republiky.

Magistrát a primátor hlavního města Prahy ignorovali opakovaná upomínání a vyjednávání čínské strany a opakovaně poškozovali klíčové zájmy Číny týkající se Tchaj-wanu či Tibetu. Vážně tak poškodili cítění čínského lidu a narušili dobrou atmosféru bilaterálních vztahů, zejména pak regionální výměnu a spolupráci. Čínská strana se vyhrazuje  proti takovému chování.

Česká vláda se zavázala k důslednému dodržování politiky jedné Číny a je odhodlána rozvíjet strategické partnerství mezi Čínou a Českou republikou, čehož si vážíme. Rychlý rozvoj čínsko-českých vztahů je ve společném zájmu obou stran. Jako příklad lze uvést turismus, neboť Čína se pro Českou republiku stala v tomto ohledu jednou z hlavních zdrojových zemí turistů. Mezi Čínou a Českou republikou byly zprovozněny čtyři přímé letecké linky, i díky tomu v loňském roce činil počet návštěv Číňanů v ČR více než 620 000, což představuje nárůst 26,5% v porovnání s předchozím rokem. Ostatně i tady existuje ještě velký potenciál.

Čína je však také významným vývozním trhem pro české firmy a výrobky, nejen pro velké společnosti jako jsou Škoda či Home Credit, ale také pro specificky české produkty, jakými jsou klavíry značky Petrof, kosmetika Dermacol, lékařská lůžka Linet, mléčné výrobky Madeta či cereální produkty Emco. Druhý ročník Čínského mezinárodního veletrhu dovozu bude dále podporovat český vývoz do Číny a pevně věříme, že přinese ještě větší praktické výhody lidem obou zemí.

Vyjádření mluvčího Velvyslanectví ČLR v ČR  k nepravdivým zprávám příslušných českých médií o Číně

V nedávné době  jsme zaznamenali v některých českých médiích   zprávy  o tzv. zpravodajské spolupráci mezi Velvyslanectvím ČLR v ČR a čínskými firmami působícími v ČR. Očerňování čínského velvyslanectví v takových zprávách je naprosto nepodložené a zcela smyšlené, jedná se o šíření poplašných zpráv a nactiutrhání poškozující čínskou pověst. Stavíme se rozhodně proti těmto  tvrzením, vyhrazujeme si právo podniknout další kroky a povolat k odpovědnosti subjekt či subjekty vytvářející tyto fámy.

 Velvyslanectví ČLR v ČR bude i nadále podporovat čínské podniky, aby se aktivně podílely na oboustranně výhodné spolupráci mezi oběma zeměmi v různých oblastech a lépe sloužily společným zájmům obou zemí a obou národů. Doufáme též, že česká strana poskytne čínským společnostem spravedlivé, rovné a nediskriminující podnikatelské prostředí pro jejich podnikání v ČR.

Apelujeme na pražský magistrát a jednotlivé politiky, aby zavčas změnili svůj postoj, aby  jednali ve prospěch společných zájmů obou národů a podpořili přátelskou spolupráci mezi Čínou a Českou republikou, a nečinili opak.

www.chinaembassy.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *