Patrik Eliáš, Karel Kovář (Kovy) a Václav Marhoul spojili síly na pomoc dětem ve Rwandě

Praha 11. července 2019

Rwanda je malá země v srdci Afriky, kde cíleně pomáhá český UNICEF. Smyslem aktuálního projektu Daruj vodu – daruj život je zajistit trvalý zdroj pitné vody pro 30 tisíc dětí a jejich rodin v oblasti Mahama, kde pitná voda doposud chybí.

Dětem ve Rwandě pomáhá česká pobočka UNICEF již více než 15 let. Programy pomoci se soustředí především na základní zdravotní péči, osvětu v odpovědném rodičovství a potravinovou soběstačnost nejchudších komunit.

V roce 2016 vybudoval UNICEF v oblasti Mahama ve Rwandě čističku vody a veřejné vodovody pro 60 tisíc lidí. „Díky této pomoci již nemusí děti putovat dlouhé kilometry za vodou do řeky Kagera, která je závadná a kde je navíc ohrožovali krokodýli. V oblasti dramaticky poklesla nemocnost a úmrtnost na bakteriální a parazitární onemocnění,“ vysvětluje ředitelka českého UNICEF Pavla Gomba. O funkčnosti projektu se letos v červnu přímo na místě přesvědčila mise českého UNICEF, k níž se připojili také hokejista a vyslanec UNICEF Patrik Eliáš, youtuber Karel Kovář a režisér Václav Marhoul.

© Laurent Rusanganwa

Zleva: Václav Marhoul, Karel Kovář (Kovy), Patrik Eliáš a Pavla Gomba v řídícím centru úpravny vody,  kterou v roce 2016 vybudoval UNICEF a která dodává pitnou vodu pro 60 tisíc lidí. Vybudování rozvodů do okolních komunit umožní zajistit pitnou vodu každý den dalším 30 tisícům lidí.

Kapacita čističky umožňuje rozšíření vodovodního systému pro dalších minimálně 30 tisíc lidí žijících v okolních komunitách, kteří doposud bezpečný přístup ke kvalitní pitné vodě nemají.„Zásadou UNICEF je pomáhat přímo v místech problémů. Proto vznikl konkrétní projekt Daruj vodu – daruj život, jehož smyslem je rozšíření vodovodního systému a zajištění trvalého zdroje pitné vody pro další rodiny ve Rwandě. Místní lidé se do těchto projektů zapojují jako dobrovolníci,“ říká Pavla Gomba, která se o kvalitě pitné vody sama přesvědčila.

Pomoci jakoukoliv částkou je možné na www.DARUJVODU.cz. Například 330 korun pomůže zajistit pitnou vodu pro 10 dětí na celý měsíc.

O smysluplnosti projektu je přesvědčen také režisér Václav Marhoul:Ano, jistě, člověk vydrží mnoho věcí. Ale bez vody jen pouhé tři dny. Zároveň tolik lidí bez svého zavinění nemá přístup k té dobré, nekontaminované. Bez nadsázky lze říci, že aspoň jeden litr čisté vody denně zachrání jeden život.“

Youtuber Kovy oslovil k podpoře své příznivce na Instagramu v živém chatu přímo ze Rwandy, Patrik Eliáš, který před lety jako vyslanec UNICEF již navštívil Belize, plánuje na základě své osobní zkušenosti z mise do Rwandy zapojit své fanoušky v Česku i zámoří: „Úpravna vody, která čistí vodu z řeky Kagera, rozvádí bezpečnou, pitnou vodu pro 60 tisíc lidí žijících nejenom v oblasti Mahama, ale také v okolních komunitách. Spojení „voda dává život“ v místních podmínkách platí doslova,“ shrnul své dojmy Patrik Eliáš.

© Laurent Rusanganwa
Řeka Kagera, pramenný tok Nilu, která doposud slouží jako zdroj vody pro komunity v oblasti Mahama ve Rwandě. Povrchová voda z řeky je plná bakterií, parazitů a nečistot, které vedou k vysoké úmrtnosti dětí.

© Laurent Rusanganwa

Zleva: Václav Marhoul, Patrik Eliáš a Karel Kovář (Kovy) spojili síly na pomoc dětem ve Rwandě.

© Laurent Rusanganwa

Videovýzva vyslance dobré vůle UNICEF Patrika Eliáše ze Rwandy ke zhlédnutí zde.

Lucie Štěpánková

UNICEF (Dětský fond OSN)

UNICEF pracuje ve více než 190 zemích světa, kde dětem pomáhá přežít a podporuje jejich rozvoj, od narození až do dospělosti. UNICEF dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím a zneužíváním. Největší část pomoci směřuje do těch částí světa, kde je situace dětí nejtíživější – do rozvojových zemí a do oblastí zasažených přírodní nebo válečnou katastrofou. Práce UNICEF je financována výhradně z dobrovolných příspěvků, přičemž na programy pomoci jde více než 90 procent ze získaných prostředků.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *