Odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Jablonné nad Orlicí zve na výstavu pro celou rodinu Fenomén IGRÁČEK

Jablonné nad Orlicí 10. července 2019

Léto bude trávit putovní výstava Fenomén IGRÁČEK v Informačním centru na náměstí v Jablonném nad Orlicí. Vedle desítek figurek IGRÁČKA nejrůznějších povolání a charakterů v historických i moderních variantách je k vidění také jeden originál. Ten je určený pouze pro výstavu v Jablonném nad Orlicí. Originální IGRÁČEK z dílny Miroslava Svobody ztvárňuje významnou osobnost s Jablonným nad Orlicí spjatou. A to armádního generála Ludvíka Krejčího, který byl v minulosti jedním z nejlepších legionářských velitelů. Jeho jméno však zůstává především spojeno s přípravou obrany ČSR proti rozpínavosti nacistického Německa. Prosadil klíčové změny v různých oblastech a složkách armády, kam spadá struktura velení, strategie válečné armády, krycí a manévrovací složky, penzionování zasloužilých důstojníků, technologická modernizace armády, jako motorizace a mechanizace, letectvo, tanky, prodloužení prezenční služby, navýšení armádního rozpočtu, nový nástupní a mobilizační plán. V roce 1935 bylo zřízeno Ředitelství opevňovacích prací a on sám byl jmenován do funkce předsedy Rady pro opevňování, která měla funkci řídícího orgánu výstavby stálého opevnění v Československu. Výstavu Fenomén IGRAČEK mohou zájemci navštívit až do 30. srpna tohoto roku. Informační centrum představí návštěvníkům výrobu figurky, seznámí je s historií i současností oblíbené české hračky. Ti nejmenší si budou moci s IGRÁČKY pohrát v připraveném dětském koutku. Putovní výstavu připravil český výrobce her a hraček, firma EFKO-karton s.r.o., která IGRÁČKA vyrábí, ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně, ve kterém před lety vznikla, a Inspirací Zlín.

„Na výstavě v Jablonném nad Orlicí její návštěvníci uvidí mimo jiné také IGRÁČKY ze 70. a 80. let, a také speciální edice, které byly určené v éře socialismu na export. V expozici máme cca. 30 ukázek těchto IGRÁČKŮ, a to v původních krabičkách,“ uvádí Mgr. Věra Stojarová, kurátorka výstavy.

Výstava Fenomén IFRÁČEK bude otevřena denně do 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. Více informací: www.jablonneno.cz.

Ludvík Krejčí se narodil 17. srpna 1890 v Tuřanech u Brna jako nejmladší z osmi dětí v selské rodině, zemřel 9. února 1972 v Ústí nad Orlicí. Byl československý armádní generál, legionář první světové války. Vystudoval vyškovské gymnázium, byl přijat na Vyšší lesnickou školu v Písku. Po ukončení studia byl v roce 1910 odveden do prezenční vojenské služby jako jednoroční dobrovolník u 8. pluku v Brně. V roce 1911 nastoupil jako lesní adjunkt státních lesů v Nuštaru (Bosna) a následně převelen do zálohy 4. pluku a ke kterému byl povolán ještě před rakouskou mobilizací 28. července 1914 a bojoval s ním v Srbsku, Černé Hoře, Albánii. V květnu 1916 byl s praporem jako velitel roty krátce přesunut do Itálie a následně do Rumunska (Sedmihradska). Zde je po ustálení fronty v zákopovou válku 17. května 1917 zajat u Odobești nedaleko Focșani. V červnu se přihlásil do legií a 20. července 1917 byl zařazen do důstojnického kurzu v Borispolu. Byla mu přiznána hodnost štábního kapitána a byl jako důstojník přidělen k 6. Hanáckému střeleckému pluku Československých legií v Rusku. V dubnu 1920 opustil Rusko a vrátil se do vlasti s 6. střeleckým plukem na lodi President Grant, kam se vlakem dostal 20. června 1920.

V červenci roku 1920 mu bylo již v hodnosti plukovníka svěřeno velení nad 6. pěší divizí sídlící v Brně. Roku 1923 byl povýšen na brigádního generála. V srpnu téhož roku byl vyslán na pařížskou vysokou školu válečnickou. V roce 1925, po návratu do vlasti, byl pověřen velením 4. divize v Hradci Králové. V květnu 1928 byl povýšen na divizního generála. V lednu 1927 se oženil s Marií Luxovou, narodily se jim dvě dcery Marie. V prosinci roku 1932 byl jmenován Zemským vojenským velitelem v Košicích.

Po vítězství Hitlera ve volbách 1932, jeho zvolení říšským kancléřem 1933 a ztroskotání ženevské odzbrojovací konference 1932 bylo nutné armádu připravit na případný vojenský konflikt. Proto byl Krejčí 30. listopadu 1933 jmenován zatímním a o měsíc později definitivním náčelníkem hlavního štábu branné moci. Stalo se tak na přímou žádost prezidenta Masaryka. V roce 1934 byl ve věku 44 let povýšen na armádního generála.

www.efko.cz

Mgr. Kateřina Goroškov

Společnost EFKO, český výrobce her a hraček, působí na českém trhu od roku 1993. Po celou dobu se zaměřuje kromě výroby také na charitativní akce. Podporuje sponzorskými dary řadu mateřských školek, základních a zvláštních škol, dětských domovů a kojeneckých ústavů. Společnost EFKO se zařadila do projektu KLOKÁNEK na podporu týraných a opuštěných dětí. Těm již od roku 2006 pravidelně přiváží vánoční dárky a pomáhá tak jejich malým svěřencům prožít radostnější Vánoce. Za své výrobky získalo EFKO řadu ocenění – FOR TOYS 2010 –  cena GRAND PRIX za IGRÁČKA. V roce 2011 obdrželo čestné uznání v rámci projektu VIZIONÁŘI 2011. Ocenění bylo uděleno za oživení tradičních dětských hraček IGRÁČEK a uvedení na trh nové série, která využívá nejnovějších poznatků z oblasti didaktiky a dětské psychologie. Projekt VIZIONÁŘI organizuje sdružení Czech Inno pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. V roce 2012 společnost EFKO získala ocenění v soutěži „Českých 100 nejlepších“ za strategickou hru ABAKU, kterou doporučuje rovněž Mensa ČR, Jednota českých matematiků a fyziků a Univerzita Karlova. Kreativní stavebnice ROTO START, získala ocenění „Správná hračka“ za rok 2013. Populární rodinná společenská hra Jožin z bažin se chlubí hned dvěma oceněními; „Správná hračka 2013“ a „Nejlepší novinka 2013“ v kategorii Hry, puzzle a karty. V roce 2014 získal označení „Správná hračka“ soubor oblíbených her Moje první hry. Poslední ocenění „Správná hračka“ získala společnost Efko za edukativní hru „Vyprávěj“ a konstrukční stavebnici ROTO ABC v roce 2018.

Technické muzeum v Brně (TMB) je příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou, je přímo řízeno Ministerstvem kultury České republiky. Svůj sbírkový fond prezentuje formou muzejních expozic a výstav, které pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými institucemi včetně zahraničních. Pořádá konference a přednášky. Rozvíjí ediční činnost. Věnuje soustavnou pozornost práci s veřejností, především s dětmi a mládeží. Plnění vědeckých cílů dosahuje původním výzkumem v oblastech vědeckotechnického vývoje a muzejní dokumentací v oborech své sbírkotvorné činnosti. Vypracovává odborné posudky a doporučení, vědecké rešerše a expertizy. Napomáhá při odborné výchově studentů formou odborných praxí a vedení absolventských a závěrečných prací. Ve spolupráci s vysokými školami a dalšími odbornými pracovišti zajišťuje výuku v oborech muzeologie a konzervování – restaurování. Vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle příslušného zákona a eventuálně podává návrhy na prohlášení těchto předmětů za kulturní památku. Zapůjčuje sbírkové předměty k účelům studijním a výstavním. Zajišťuje činnost dobrovolných spolupracovníků muzea, zejména prostřednictvím Kruhu přátel TMB.   

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *