Medicínská prevence za zvuku elektrických kytar

Praha 3. července 2019

Medici a mladí lékaři z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy zítra odstartují medicínsko-rockovou prevenci na festivalu Rock for People, který se koná od 4. do 6. července.


Studenti a mladí lékaři budou návštěvníkům hudebního festivalu v Hradci Králové ukazovat první pomoc včetně masáže srdce a život zachraňující postupy rockery také naučí. Návštěvníci si budou moci nechat změřit krevní tlak, množství alkoholu v krvi nebo si vyzkoušet tzv. smokerlyzer, který vyčíslí množství CO ve vydechovaném vzduchu.  


Svůj rockovo-medicínský tým vyšle letos 1. LF UK s doprovodným programem na festival už pošesté. Přínosné zkušenosti mediků a pozitivní odezvu návštěvníků vnímají i pedagogové fakulty, v čele s děkanem 1. LF UK prof. MUDr. Aleksim Šedem, DrSc., který se festivalu spolu se studenty osobně účastní. „Věřím, že naši studenti by dokázali poskytnout adekvátní pomoc třeba i Manickým pouličním kazatelům – Manic street preachers J. Ale především přijíždíme za návštěvníky. Chceme jim připomenout, jak málo může stačit, abychom někomu zachránili život, ať už správným poskytnutím první pomoci, adiktologickou intervencí nebo včasným záchytem rakoviny díky technikám samovyšetření,“ říká Aleksi Šedo.

Letní festivaly znamenají pro jejich účastníky zábavu, ale také řadu rizik. Zejména konzumace alkoholu a jiných návykových látek v horkém počasí, bez dostatku tekutin a po probdělé noci ve víru tance organismus značně vyčerpává. Jak si plnoletí rockeři, kteří konzumují alkohol, užijí letní festivalovou atmosféru bezpečněji? Zejména dostatečným doplňováním nealkoholických tekutin, ochranou před sluncem, odpočinkem a ve společnosti přátel. 

Velká sedma zásad zdravého chování na festivalech

1. Neustále doplňovat tekutiny – nejlépe čistou vodu nebo jiným nealkoholickým drinkem a pravidelně pít.

2. Hlavu a kůži chránit před ostrým denním sluncem.

3. Najíst se. Plný žaludek zajistí potřebnou energii a ovlivňuje také vstřebání alkoholu.

4. Zůstat ve společnosti s přáteli pro případ krize (úraz, nevolnost, omdlení).

5. Nekombinovat alkohol s jinými návykovými látkami a léky.

6. Spát a odpočívat. Účast na několikadenním festivalu představuje intenzivní fyzický výkon.

7. Přenechat řízení auta někomu střízlivému.

Zájem o medicínské workshopy a motivaci k prevenci popisují také medici. Vedle klasické medicínské osvěty, jakou je např. informování o hypertenzi spojené s měřením tlaku, přitahují velkou pozornost rockerů silikonová prsa a šourky. Ty na festival přiváží nezisková organizace Loono, která návštěvníky učí základní samovyšetření, díky němuž lze včas odhalit počáteční stadia rakoviny. „Nikdy mě nepřestane překvapovat, kolik toho lidé jsou ochotni s námi sdílet. O to více na festivalu, jakým je Rock for People. Lidé si nejen s chutí vyslechnou informace od nás a vyzkouší si veškeré aktivity, mnohdy se nám svěří i s vlastními příběhy a problémy. Ohromný zájem, nadšení pro věc a spolupráce je vidět všude – mezi námi na stánku, pořadateli i návštěvníky,“ říká studentka všeobecného lékařství na 1. LF UK Nela Rezbáriková.


www.lf1.cuni.cz  

Petra Klusáková, DiS.


O 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze je největší z českých lékařských fakult – navštěvuje ji přes 4500 studentů. Základními studijními programy jsou všeobecné a zubní lékařství, kromě nich nabízí fakulta studium dalších zdravotnických oborů, specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK více než 300 nových lékařů.

Fakulta je zároveň nejproduktivnější institucí v biomedicínském a klinickém výzkumu. Vědecká práce, pregraduální a postgraduální výuka se koná na 75 teoretických ústavech a klinických pracovištích společných se Všeobecnou fakultní nemocnicí, Fakultní nemocnicí v Motole, Ústřední vojenskou nemocnicí, Thomayerovou nemocnicí, Nemocnicí Na Bulovce i v dalších mezioborových centrech.

1. LF UK se rovněž podílí na projektu BIOCEV – evropském vědeckém centru excelence v oborech biotechnologie a biomedicíny – a projektu Kampus Albertov, zaměřeném na rozvoj excelentních vědeckých a výukových aktivit Univerzity Karlovy v oblasti přírodních a lékařských věd.

1. LF UK: Vyhledávaná. Výběrová. Úspěšná.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *