Žák Ladislav: Nová realita nebo nový obraz…?!?

Praha 13. června 2019

V poslední době často sledujeme, slyšíme a někteří dokonce i čteme o rozdělené společnosti. O příkopech, které jedni kopou a druzí nezahrnují. Pokud bychom to měli vyjádřit s maximálním zjednodušením, určitě zatíženým nějakou chybou, pak jde zhruba o to, že lidé dál pokračují v zásadě v neztenčené intenzitě  v prezentaci názorů, se kterými neuspěli v oficiálně vyhlášených volebních kláních. Hovoří se například o tom, že se ztrácí respekt k výsledkům voleb.

Možná by bylo dobré se zamyslet nad tím, jestli se má vůbec co ztrácet. Měli jsme opravdu někdy respekt k výsledkům voleb nebo jsme měli spíše strach z následků toho, když je respektovat nebudeme…?!? Zároveň jsme měli minimum možností k tomu, jak projevit veřejně a navíc sofistikovaně to, že výsledky voleb a elity z nich vzešlé prostě nerespektujeme. I když se za nerespektování závěrů sjezdů a výsledků voleb před léty třiceti přestalo perzekuovat, tak možnosti projevení neloajality, neúcty nebo dokonce pohrdání vítězi voleb byly stále nedostatečné. A když se objevil internet a sociální sítě, stále v nás mnohých ještě přetrvával pocit, že „to se prostě nedělá“…

To všechno je dnes pryč.

Dnešní společnost ztratila nejen strach a respekt z elit, které nám ostatně nedávají k respektu nebo dokonce úctě vůbec žádný důvod, ba naopak.

Dnešní společnost má navíc možnost se zorganizovat k vyjádření svého názoru naprosto vlastními silami, bez toho, že „to někdo platí“, jak zní od těch neprimitivnějších jedinců z elit nebo od jejich mediálních a vědeckých poskoků.

Do třetice, dnešní společnost má i vážný důvod k hlasitému vyjadřování, jemně řečeno, odlišných názorů. Důvod, spočívající v tom, že elity se svými poskoky se k lidem chovají opravdu jako k dobytku a ještě se tváří udiveně, proč se nám to nelíbí, když nám přece do žlabu padá z panského stolu o něco více než dříve.

Je zcela symbolické, že tento styl chování udržují v chodu a aktivně se ho účastní strany, které si říkají levicové. Není lepšího důkazu jejich agónie, než je tato odporná kolaborace s oligarchicko-byrokratickým způsobem ovládání společnosti a bezohledným, drzým dobýváním ničím nezasloužené renty doslova z každé produktivní nebo tvůrčí činnosti.

„Promiňte nám, že nejsme schopni vydělat více, než jste vy schopni rozkrást“. „Promiňte nám, že nám je naše důstojnost více než ohlodané kosti z vašeho panského stolu“. „Promiňte nám, že vidíme jiný způsob rozkvětu země, než je plnění vašich kapes našimi penězi“.

Řečeno napůl s Václavem Havlem: „… tato země nevzkvétá, i když v ní mnozí bohatnou…“

Navíc jde o to, že lidem je ze strany elit nebo těch, kteří vyhráli volby, tlačeno do hlavy, že to, co vidí, je jediná a tudíž nejlepší show ve městě, že není žádná alternativa k jejich chování a jednání, že nás okrádají v našem nejvlastnějším zájmu a ještě, že nám zbývá dost, ne-li příliš. Tato mantra bezalternativnosti, která neobyčejně dráždí každého jenom trochu vzdělaného nebo zkušeného člověka, vede k neúctě k elitám a vyjadřování odlišného názoru další a další z nás.

Není to nerespektování výsledků voleb, co mění obraz společnosti. Výsledky voleb jsme příliš nerespektovali nikdy. Je to především chování a jednání elit z voleb vzešlých a byrokratů s ní spojených, co nás žene na náměstí a k dalším protestům proti současnému stavu elit. Využíváme k tomu všech dostupných prostředků a některé, upřímně řečeno nejsou úplně z „nedělní školy“. Leč, na hrubý pytel…

Možná může někdo namítnout, že je obecně dobré výsledky voleb respektovat. To ovšem závisí především na těch, kteří výsledky voleb reprezentují, ať již stáli na jakékoliv nebo v jakékoliv straně.

Vidíme tedy nový obraz staré reality nerespektování výsledků voleb, který ovšem vytváří realitu novou. Wirklich ist was wirkt, říkají Němci. Skutečné je to, co působí…

Věčnou otázkou zůstává, co nakonec způsobí…

1 komentář: „Žák Ladislav: Nová realita nebo nový obraz…?!?

  • 14.6.2019 (11:50)
    Permalink

    Upřímně řečeno, o úctě k tzv. elitám, tedy k těm, kteří vyhráli volby, sotva může být řeči. Dotyční by si to svým jednáním museli zasloužit. Jejich styl vyjadřování, chování, jejich bezbřehá míra arogance a pohrdání „obyčejnými“ smrtelníky atd. svědčí spíše o opaku. Tedy, že elitami nejsou.
    Trápí mne ovšem otázky: Na jaké vlně a díky čemu se dostali a dostávají na vrchol moci? Kde je chyba? Pochybuji, že ji mají na svědomí soudruzi z NDR, řečeno s klasikem.

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *