Prof. Ivan Horbaczewski – velikán lékařské chemie

Praha 14. května 2019


Celosvětově uznávaný chemik ukrajinského původu prof. Ivan Horbaczewski se narodil před 165 lety a na konci 19. století založil v Čechách obor lékařská chemie. Na lékařské fakultě tehdejší Karlo-Ferdinandovy univerzity vedl první Ústav lékařské chemie.


„Významnému vědci přináleží několik světových vědeckých prvenství. Například jako první na světě laboratorně syntetizoval kyselinu močovou a byl také první, kdo experimentálně dokázal, jakým způsobem se v lidském organizmu přeměňují purinové baze. Tím již koncem 19. století přispěl k pochopení přeměn a struktury DNA,“ poukázal na vědecký přínos Horbaczewského dřívější dlouholetý přednosta Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.

Prof. Ivan Horbaczewski  se na přelomu 19. a 20. století se zabýval též problematikou správné výživy a tovární výrobou cukru z celulózy nebo ze dřeva (biotechnologie). „Jeho nejvýznamnějším pedagogickým činem bylo sepsání první české učebnice lékařské chemie, tedy oboru, který pronikl do téměř všech lékařských disciplín,“ dodal prof. Štípek.

Na semináři a na výstavě k oslavě výročí se bude za přítomnosti velvyslance Ukrajiny v ČR  Jevhena Perebyjnise, rektora Státní lékařské univerzity v Ternopilu prof. Mychaila Kordy, rektora Univerzity Karlovy prof. Tomáše Zimy, děkana 1. lékařské fakulty UK prof. Aleksiho Šeda a představitelů oboru vzpomínat nejen na Horbaczewského vědecké a pedagogické výsledky, ale též na řadu jeho významných činů jako děkana lékařské fakulty, rektora české Karlo-Ferdinandovy univerzity a rektora Ukrajinské univerzity v Praze, c.k. dvorního rady a  doživotního člena panské sněmovny a prvního rakouského ministra zdravotnictví.

Životopis – Ivan Jakovič Horbaczewski

Petra Klusáková, DIS.

O 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy je největší z českých lékařských fakult – navštěvuje ji přes 4500 studentů. Základními studijními programy jsou všeobecné a zubní lékařství, kromě nich nabízí fakulta studium dalších zdravotnických oborů, specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK více než 300 nových lékařů.

Fakulta je zároveň nejproduktivnější institucí v biomedicínském a klinickém výzkumu. Vědecká práce, pregraduální a postgraduální výuka se koná na 75 teoretických ústavech a klinických pracovištích společných se Všeobecnou fakultní nemocnicí, Fakultní nemocnicí v Motole, Ústřední vojenskou nemocnicí, Thomayerovou nemocnicí, Nemocnicí Na Bulovce i v dalších mezioborových centrech.

1. LF UK se rovněž podílí na projektu BIOCEV – evropském vědeckém centru excelence v oborech biotechnologie a biomedicíny – a projektu Kampus Albertov, zaměřeném na rozvoj excelentních vědeckých a výukových aktivit Univerzity Karlovy v oblasti přírodních a lékařských věd.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *