Společnost Gebrüder Weiss získala cenu za nový systém řízení kvality

Praha 3. května 2019

Měsíčník Logistika vyhlásil cenu Impuls Logistika, která si všímá automatizace, digitalizace a změn ve způsobu řízení firem v oblasti logistiky. Česká pobočka mezinárodní logistické společnosti Gebrüder Weiss získala ocenění za svůj automatizovaný reporting kvality poskytovaných služeb s názvem CR+.

Cena Impuls Logistika

„Zisk ocenění v prestižní soutěži Impuls Logistika nás mimořádně těší. Ukázali jsme, že i velice tradiční, silná a rozsáhlá společnost jako GW je schopna nejen držet krok s dobou, ale dokonce i v určité oblasti zavést do praxe systém, který může ukazovat cestu i ostatním. Základním důvodem implementace CR+ je přitom jedna ze základních hodnot, která provází GW už od jejího vzniku – totiž snaha o získání zpětné vazby od zákazníků, její systematické vyhodnocení, identifikace jejich potřeb a v konečném důsledku další zlepšení úrovně našich služeb. Dobře si uvědomujeme, že potřeby zákazníků jsou vždy na prvním místě, ať jsou jakkoli rozmanité,“ říká Jan Kodada, obchodní a marketingový ředitel Gebrüder Weiss Česká republika.

Cena Impuls Logistika je vyhlašována v kategoriích Top logistický projekt, Top logistický produkt (hardware a software) a Top logistická služba. GW získal bronz ve druhé z nich. Tato kategorie je určena především výrobcům a dodavatelům logistického vybavení, kteří realizovali inovativní logistický produkt. Přihlášené projekty jsou potom odbornou porotou posuzovány nejen z hlediska inovativnosti produktu, ale i jeho využití v praxi, odlišnosti od podobných konkurenčních řešení a celkových přínosů pro firmu. Svoji roli hrála i délka doby nutná pro implementaci a jednoduchost nasazení, ekologický aspekt, výše investice a její návratnost.

Projekt CR+

Vizí projektu Customer Report+ byl zákazník, který má k dispozici smysluplný, přehledný, transparentní, srozumitelný, ale zároveň i detailně rozpracovaný přehled o zásilkách a službách realizovaných za určitý časový úsek. Jednalo se přitom o uspokojení konkrétních, skutečných požadavků klientů, které monitorovalo obchodní oddělení GW.

Projekt CR+ trval přibližně jeden rok. Během této doby byly za spolupráce jednotlivých lokálních a centrálních oddělení controllingu, kvality, marketingu, přepravních, provozních a obchodních oddělení detekovány a implementovány nejrůznější úpravy výsledných reportů. Zohledňovány byly nejen globální požadavky korporátních zákazníků, ale i specifika lokálních trhů. Stejně tak bylo nezbytné nastavit a harmonizovat toky informací z několika různých interních systémů.

Vzhledem k rozmanitosti služeb, které Gebrüder Weiss poskytuje, bylo dále nutno nadefinovat velké množství vstupních kritérií: zpracování ukončovacích statusů, nadefinování přepravních lhůt v rámci celého koncernu a navazujících partnerských sítí – ať už v mezinárodní pozemní přepravě nebo v přepravách leteckých a námořních.

Do pilotního projektu byli zapojeni vybraní stávající zákazníci Gebrüder Weiss, aby bylo možné ověřit, zda poskytované informace svým objemem a strukturou odpovídají jejich operativním potřebám a způsobu řízení. Právě odborná a přínosná zpětná vazba „pilotních“ zákazníků umožnila poslední úpravy a doladění detailů. „Výsledkem se stal logický a přehledný report, díky němuž je možné získat transparentní, rychlé a na první pohled srozumitelné informace relevantní pro přehled kvality,“ uvádí Jan Kodada.

Customer Report+ společnosti Gebrüder Weiss poskytuje svým zákazníkům přístup ke komplexním a zároveň detailním informacím o jejich zásilkách v rámci volitelného časového období. Díky řadě nastavitelných parametrů, mezi které patří mimo jiné i třída zboží, poskytované služby nebo Incoterms, umožňují tato data přesnější podklady pro manažerská rozhodnutí klientů a šetří čas jejich controllingových oddělení. Celý projekt CR+ je důležitou součástí kvalitativních a informačních služeb poskytovaných společností Gebrüder Weiss. Spolu s dalšími informacemi mohou zákazníci využít také objednávkový systém přeprav včetně Track&Trace, informace o přepravních časech či produkci CO2.

www.gw-world.com

Šárka Hálová

O společnosti:

Firma Gebrüder Weiss zaměstnává více než 7 100 zaměstnanců ve 150 vlastních pobočkách a patří k předním přepravcům a logistickým firmám v Evropě. Zastřešen společností Gebrüder Weiss Holding AG se sídlem v rakouském Lauterachu sdružuje tento podnik kromě svých hlavních obchodních divizí, jimiž jsou pozemní přeprava, letecká a námořní přeprava a logistika, též řadu vysoce specializovaných oborových řešení a dceřiných společností – mj. logistické poradenství x|vise, tectraxx (oborový specialista pro high-tech firmy), dicall (komunikační řešení, průzkum trhu, školení), Rail Cargo (železniční přeprava) a balíkovou službu Gebrüder Weiss Paketdienst, spolupodílník rakouské společnosti DPD. Toto propojení umožňuje koncernu reagovat rychle a flexibilně na požadavky zákazníků. Zásluhou velkého množství ekologických, ekonomických a sociálních opatření je tento rodinný podnik s historií v oblasti přepravy dlouhou více než 500 let považován i dnes za průkopníka v otázce udržitelného hospodaření.

V České republice společnost Gebrüder Weiss zaměstnává 367 zaměstnanců. Poskytuje tuzemské a mezinárodní pozemní přepravy, leteckou a námořní přepravu, skladovou logistiku a komplexní logistická řešení šitá na míru.  

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *