Kauza dětské dluhy v plzeňském kraji

Plzeň, 15. dubna 2019

Společníci z plzeňské advokátní kanceláře Volopich, Tomšíček & spol. se ohrazují proti některým informacím, které zazněly v publicistickém pořadu České televize 168 hodin. Podle ČT je teď v Plzeňském kraji a zejména v Plzni nejvíce dětí s exekucemi. Má se jednat o 671 dětí. Do problémů se měly podle ČT dostat především na základě neuhrazených pokut v MHD, které po nich následně dopravní podnik vymáhal prostřednictvím advokátních kanceláří. V letech 2010 až 2013 řešila tyto pohledávky pro PMDP advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.

Klient určoval, kdo bude žalován, a tedy jaké pohledávky budou později exekučně vymáhány. Skladbu pohledávek jsme nemohli nijak ovlivnit. V průběhu spolupráce jsme začali zjišťovat, že se v portfoliu pohledávek v nemalé míře vyskytují i děti. Nedovedli jsme si vůbec představit, že bychom měli vůči nim pohledávky vymáhat, pokud za ně dluhy neuhradí jejich rodiče,“ uvedl Tomáš Tomšíček.

Advokáti zjistili, že mezi hříšníky jsou nezřídka děti, které se dostaly do sociální pasti. Na černo mnohdy jely proto, že ze strany nefungující rodiny nedostali peníze na jízdné. „Ještě v průběhu roku 2011 jsme s klientem otevřeli téma, jak k těmto dětem přistupovat. My jsme říkali, že máme principiální problém s tím je vůbec žalovat. A když jsme podle smlouvy povinni je žalovat, tak už je rozhodně nebudeme exekuovat,“ sdělil advokát Tomšíček.

Advokátní kancelář se nadále domáhala změny parametrů spolupráce. „Podařilo se to dotáhnout v únoru 2012. Změnilo se to tak, že pohledávky za dětmi do 15 let od té doby nebyly naší advokátní kanceláři předávány. Od ledna 2014 už je vymáhání pohledávek z přepravní kontroly čistě v režii PMDP, který si to začal dělat vlastními silami,“ doplnil Tomáš Tomšíček. 

Postupně se začali advokátní kanceláři ozývat opatrovníci dětí v exekuci, kterým záleželo na jejich osudu. „Nebyli to obvykle jejich rodiče, vesměs se totiž jednalo o děti, které skončily v dětských domovech poté, co byly odňaty rodičům. V domově zjistili, že má dítě na krku řadu exekucí, často právě i z nezaplaceného jízdného. Obraceli se na nás jako právní zástupce věřitele s žádostí o prominutí dluhů a zastavení exekucí. Ve všech případech bylo takovým žádostem vyhověno. Tyto žádosti podávali ředitelé jednotlivých ústavů, pracovníci neziskových organizací či právníci poskytující těmto dětem bezplatné právní služby,“ popsal praxi advokát Daniel Volopich.

Do případů se vložila například pražská advokátka Alena Vlachová, která v červnu 2014 jako jedna z prvních požádala o plošné prominutí dluhu pro větší počet svých klientů z řad dětí v dětských domovech. „Děti byly zařazeny do projektu Děti bez dluhů. Kolegyně Vlachová naším prostřednictvím klienta požádala, aby se svých nároků vůči těmto dětem vzdal a souhlasil se zastavením exekucí. Tím se celá spolupráce nastartovala. Exekuce se pak zastavovaly průběžně, kdykoliv se objevil další případ takových dětí,“ uvedl Volopich. 

Tvrzení Daniela Volopicha potvrdila i doktorka Vlachová, která v Plzni zastupovala děti nejen z Dětského domova Domino, ale i z jiných mimoplzeňských domovů nebo z pěstounské péče, které měly dluhy v souvislosti s nezaplaceným jízdným. „Jen v Dominu to bylo minimálně 20 dětí a u všech se nakonec podařilo dosáhnout prominutí dluhu. Případy jsem vyřizovala s doktorem Tomšíčkem, který zastupoval věřitele a musím konstatovat, že to byl nejvstřícnější advokát, se kterým jsme se setkala. Zasekli jsme se pouze u jednoho případu, ale i na tom jsme se dohodli,“ řekla Vlachová. „Kolega Tomšíček nám potom aktivně pomáhal přesvědčit dopravní podnik a vznikla tak neformální dohoda, na základě které pak dopravní podnik dětem pokuty promíjí,“ dodala Vlachová. Doktorka Vlachová je známá svými aktivitami ve prospěch sociálně ohrožených dětí, za které byla mimo jiné oceněna titulem právník roku. Doktorka Vlachová rovněž stojí za projektem Děti bez dluhů.

Úsilí pražské advokátky Vlachové a následnou vstřícnost advokátní kanceláře Volopich a Tomšíček ocenila i ředitelka Dětského domova Domino Naďa Erbová. „Měli jsme tady řadu dětí, které přišly a měly dluhy za nezaplacené jízdné. Všechny ty exekuce, a tedy i dluhy byly prominuty v rámci vzájemných dohod mezi vymahatelem a doktorkou Vlachovou. Díky tomu mohly naše děti odejít z dětského domova bez zatížení dluhy,“ uvedla ředitelka domova.

Současně jsme se podíleli na systémovém řešení této problematiky, právě ve spolupráci s kolegy advokáty poskytujícími právní služby zejména dětem z dětských domovů, jejichž dluhy vznikly v důsledku nedostatečné péče ze strany jejich rodičů. Ve spolupráci s orgánem sociálně právní ochrany dětí jsme v Plzni pomáhali vytvářet model, který minimalizoval vznik pohledávek vůči dětem do 15 let a postupně vedl k eliminaci vzniku takových pohledávek,“ uvedl Daniel Volopich. 

Informace, které na adresu advokátní kanceláře zazněly v ČT v souvislosti s počty dětských dlužníků v Plzeňském kraji jsou podle Volopicha nepravdivé. „Naše advokátní kancelář do těch čísel od roku 2012 nijak nepřispívá, takže v té skupině aktuálně exekuovaných dětí do 15 let se rovná nule. Proto naše spojování s počtem 671 dětských dlužníků v exekuci v Plzeňském kraji je ze strany ČT zcela smyšlené a naprosto neobjektivní. Můžeme se pouze domýšlet proč se veřejnoprávní televize uchyluje ke zveřejňování takto zkreslených informací, které ve svém důsledku naši advokátní kancelář významně poškozují, a to ještě takto bulvárním způsobem,“ dodal Volopich s tím, že ze strany města bylo správným krokem plošné zrušení jízdného v plzeňské MHD pro děti do 15 let, k němuž došlo v loňském roce.

Jiřina Horvathová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *