Vajíčkobraní na Karlově mostě …. aneb velvarská vejce pro Prahu

Praha 10. dubna 2019

Již čtvrtým rokem ve své obnovené tradici velvarský spolek Natvrdlí v čele se starostou města Velvary Radimem Wolákem přinášejí pěšky z Velvar vejce uvařená natvrdo na stavbu Karlova mostu. Tato tradice vychází z legendy staré 662 let, podle níž Velvarští stejně jako jiná města a obce v okolí Prahy měli na stavbu Karlova mostu formou speciální vybírané daně dodat vajíčka, která se přidávala do malty.  Velvarští to tehdy pochopili po svém a přivezli do Prahy vejce vařená natvrdo, aby se nerozbila. Tím se stali terčem všeobecného posměchu, nejen pražských měšťanů, ale i celé země.

Dnešní velvarští se ale začali k tradici hrdě hlásit a razí tvrdovaječnictví jako zásadní světnázor, spočívající ve schopnosti vysvětlit si rozličná nařízení po svém a lépe, což začíná být v dnešním světě stále užitečnější. Ve Velvarech proto začala být vařená vejce oslavována. Na místním slovutném rynku se pravidelně konají týden před Velikonocemi největší zemské vaječné slavnosti takzvané Vajíčkobraní. To i letos nabídne poctivý řemeslný trh, ukázky dobových zvyků, bohatý doprovodný program a spoustu natvrdlé zábavy. Vyvrcholením slavností bude i letos odchod statných vejconošů s nůšemi plnými velvarských vajec na noční pochod směrem ku Praze. Ačkoli se cesta koná v obnovené tradici teprve počtvrté, myšlenka tvrdovajčnictví již strhává i okolní obce a k pochodu se houfně přidávají další starostové. K noční pouti podél Vltavy se může připojit každý bez rozdílu věku, pohlaví i vyznání, podmínkou je slušivý oblek a nůše plná velvarských vařených vajec.

Letos pouť získá na velkoleposti, neb v neděli ráno bude z Velvar do Prahy vypraven zvláštní Tvrdovaječnický parní vlak, který převeze na 300 Velvaranů všeho věku, s nimiž se přesune Vajíčkobraní na Karlův most. V pravé poledne se pod Malostranskou mosteckou věží potkají vejconoši po noční pouti se svými rodinami a společně za zpěvu hymnu Ó Velvary přejdou slavnostním průvodem k Muzeu Karlova mostu, kde vaječný náklad převezme z rukou starosty města Velvary sám pražský primátor, vážený pán Zdeněk Hřib.

Ředitel Muzea Karlova mostu, pan Zdeněk Bergman, převozník pražský pak všechny poutníky zve ke slavnostní plavbě Pražskými Benátkami a k prohlídce muzea. Velvarská vejce budou předána obyvatelům Starého Města a Malé Strany.

Propojením VAJÍČKOBRANÍ ve Velvarech i na Karlově mostě dochází k oživení legend, budování tradic tradic, posilování vazeb kraje s hlavním městem a hlavně k milému přátelskému, veselému a lidskému setkání, kterých není nikdy dosti!

         www.prazskebenatky.cz,  www.muzeumkarlovamostu.cz

Jste srdečně zváni!

Se zvoláním Vejcům zdar a těm pro Karlův most především,

v hluboké úctě,

Zdeněk Bergman, převozník pražský

Radim Wolák, natvrdlý starosta Velvarský

Sobota 13. dubna 2019 – královské město Velvary

9:00 – 17:00       – Vajíčkobraní ve Velvarech, zemské vajíčkové slavnosti, poctivé řemeslné trhy, bohatý program, oslavy natvrdlosti, sbírka vajec

16:00                  – Cesta velvarských vejconošů ze spolku „Natvrdlí“ pěšky z Velvar do Prahy s nůšemi s nákladem vajec natvrdo pro Karlův most

V čele průvodu starosta města Velvar a člen velvarského spolku Natvrdlí pan Radim Wolák

Neděle 14. dubna 2019 – hlavní město Praha, Karlův most

9:00                   – Z Velvar vyjíždí parní vlak se 300 dalšími Tvrdovaječníky

12:00                  Setkání všech Tvrdovaječníků pod Malostranskou mosteckou věží a slavnostní přechod Karlova mostu

12:30                  Přivítání velvarských u Muzea Karlova mostu ředitelem muzea, panem Zdeňkem Bergmanem, převozníkem pražským

Převzetí velvarských vajec primátorem hlavního města Prahy panem Zdeňkem Hřibem

12:45                  – Uvítání ředitele muzea pana Zdeňka Bergmana – přivítání Tvrdovaječníků a jejich pozvání ke slavnostní plavbě Pražskými Benátkami a k prohlídce muzea. Velvarská vejce budou předána obyvatelům Starého i Nového Města pražského a Malé Strany.

13:00                  – Plavba Pražskými Benátkami pro Tvrdovaječníky

13:45                  – Návštěva muzea Karlova mostu, oživení lidových zvyků 2. pol. 19. st. – informace o historii velikonoční pomlázky

Obyvatelé Starého i Nového Města pražského a Malé Strany, přijďte si pro vejce natvrdo z Velvar!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *