Prestižní nizozemské studio Benthem Crouwel Architects představí návody na funkční dopravní infrastrukturu

Praha 5. dubna 2019

Galerie Jaroslava Fragnera bude od 17. dubna prezentovat práce renomovaného nizozemského studia Benthem Crouwel Architects, které patří k mezinárodně respektovaným odborníkům na veřejné stavby i městské plánování. Jsou oceňováni pro rekonstrukce, přestavby i nové realizace, které vždy tvoří s respektem k městské krajině.  Jsou podepsáni například pod realizacemi nádražních terminálů v Haagu, Rotterdamu, Amsterdamu, Utrechtu či Delftu, nových linek metra v Amsterdamu nebo Paříži anebo citlivém rozšířením domu Anny Frankové.

Výstavu doplní hned v den jejího zahájení 17. dubna od 19.00 hod. v prostoru CAMP i přednáška jednoho ze zakladatelů studia Melse Crouwela. Obě akce mají jednoduchý úkol: být inspirací nejen pro studenty, ale zejména pro zodpovědné instituce a politiky, kteří rozhodují o dopravních stavbách v naší zemi. Kvalitní urbanismus měst je třeba stavět na kvalitní dopravní infrastruktuře. To se v České republice bohužel ani 30 let po revoluci příliš nedaří, připomeňme dálniční i železniční síť. A kdybychom navíc hovořili o estetické nadhodnotě, tak to už bychom se dostali pouze do roviny teorií, které jsou přednášeny českými experty na školách.


Nulová estetizace dopravních staveb, nepochopení jejího významu a nutné provázanosti s urbanismem měst, předražené a z estetického hlediska nevábné projekty, kromě několika málo výjimek – to je stav, ve kterém se již dlouho nalézáme. Proč nehledat poučení u úspěšných a funkčních modelů a realizací ve Švýcarsku, Rakousku, Norsku nebo Nizozemí? Proč novou linku metra D nekonzultujeme s experty ze zahraničí, když je sami nemáme?

Benthem Crouwel Architects již více než tři desetiletí vytváří inovativní, flexibilní a efektivní návrhy, které musí splňovat vysoké standardy a složité požadavky uživatelů. Jejich oblast práce se rozšiřuje od veřejných budov až po infrastrukturní projekty a městské územní plány. Ať už renovují, modernizují stavbu nebo navrhují zcela novou strukturu, hledají vždy jasná, jedinečná a efektivní řešení. Některé z jejich návrhů jsou zdrženlivé, jako například rozšíření domu Anny Frankové, zatímco jiné jsou výrazné kultovní stavby jako Bergbau Museum nebo Ziggo Dome. V různých projektech prokazují, že kombinace starých a nových prvků může vést k velmi udržitelným budovám, které harmonicky splynou s okolím a přizpůsobí se novým způsobům využití (viz rekonstrukce a přístavba Stedelijk muzea v Amstredamu).

Staré a nové budovy tvoří součást městské morfologie, kterou BCA plně respektují. Rozvíjí architekturu tak, aby vytvořili nový městský charakter a přispěli tak k budoucnosti (např. vliv stanic metra na rozvoj okolí). Neočekávané kvality se často projevují v procesu navrhování i plánování a poskytují impulsy pro městské prostředí nebo pro obyvatele budovy.

Prezentace Benthem Crouwel Architects v České republice bude zaměřena především na infrastrukturní projekty a představí inspirativní stavby, které by měly změnit pohled české odborné veřejnosti i politiků na tento segment architektury. Portfolio dopravních projektů sahá od letiště Schiphol (realizace jednotlivých staveb v průběhu 30ti let na základě projektu BCA) přes nádraží a terminály v Utrechtu, Haagu, Rotterdamu, Amsterdamu nebo New Yorku až k novým linkám metra v Amsterdamu a Paříži. Na výstavě budou představeny také kultovní stavby muzeí (např. Stedelijk, De Pont, Anny Frankové, Berg Museum), stavby pro akademickou sféru (univerzitní stavby v Amsterdamu či Nijmegenu) a aktuální projekty.

Výstavní program Galerie Jaroslava Fragnera hledá hlubší propojení s životem celé společnosti, což představuje sektory veřejného prostoru, dopravní a kulturní infrastruktury. Proto byl také založen Landscape festival; letošní ročník se koná v Ostravě, příští rok opět v Praze na téma rozpadlých infrastruktur mezi městskými částmi. Na letošní konferenci v rámci Bienále experimentální architektury, které GJF pořádá v červnu, přijedou experti ze studia Snøhetta a UNStudia a budou přednášet také o inovacích v dopravní infrastruktuře.

Medium výstavy/

modely

videoprojekce – vizualizace projektů, filmy a dokumenty

plány / skici / fotografie

publikace

ve spolupráci /  IPR Praha a velvyslanectvím Nizozemského království

za podpory / Karlin Group, mmcité+ a designcité+

Výstava potrvá do 7. června. Více informací na www.gjf.cz.

Silvie Marková , Klára Pučerová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *