Renáta Fučíková chystá výstavu Příběhy/Stories

Praha 28. března 2019

Jak se kralovalo Karlu IV.? A proč je Evropa náš domov? Renáta Fučíková chystá nejrozsáhlejší domácí výstavu PŘÍBĚHY / STORIES.

„Celý život vyprávím svými ilustrace příběhy. Z nezáživných podrobností dějin se snažím vytvářet zajímavé obrazy,“ vysvětluje přední česká výtvarnice a ilustrátorka Renáta Fučíková název své nové výstavy, kterou zahájí 12. dubna 2019 v Galerii Villa Pellé. Představí zde klíčová díla posledních třiceti let související zejména s historickou, magickou a fantaskní Prahou, s níž je svázána životem i prací.

Na výstavě pojaté jako interaktivní procházka se návštěvník setká s Prahou Franze Kafky, slavnými postavami českých dějin od Ludmily a Václava, přes Karla IV., Jana Ámose Komenského až po Antonína Dvořáka nebo T. G. Masaryka. „Odhalím zde i svoje kresby z doby, kdy mi bylo pět let,“ prozrazuje výtvarnice.

Součástí expozice budou i zákoutí s ukázkami kreseb z dob studií, ilustrací Bruncvíka, Letopisů Narnie a verneovky Dva roky prázdnin. Návštěvníci poznají pravěk, starověk i středověk Evropy. Zaujmou jistě příběhy českých knížat a králů i obrazy z Nového i Starého zákona nebo zpracování témat starých českých a moravských pověstí. Součástí budou filmové projekce, stůl s kompletní knižní produkcí, nabízející možnost zalistovat si dějinami i možnost usednout na královský trůn Otce vlasti či za pracovní stůl TGM a pořídit si “vladařská” selfie.

„Poslední tři roky mi přinesly nové výzvy – vedu vlastní ateliér Didaktické ilustrace na Sutnarce, tedy Fakultě designu a umění v Plzni, a zahájila jsem spolupráci se slavnou německou porcelánkou Rosenthal. Čas dělím mezi práci a studenty. Proto jsme přivítala nabídku galerie k bilancování. Společně jsme dali dohromady výstavu, jíž se ohlédnu za dosavadní tvorbou,“ říká Fučíková a dodává: „Zejména bych ráda pozvala děti s rodiči a školy. Je pro ně nachystaný bohatý doprovodný program plný tvůrčích dílen, komentovaných prohlídek, čtení a besed. Jedna z nich bude věnována Franzi Kafkovi, o něm bude vyprávět básník Radek Malý. Na jiné se budeme s Václavem Cílkem toulat českými a evropskými krajinami. Některé pořady budou součástí Týdne umění (22. – 28. 4.) či festivalu Svět knihy (9. – 12. 5.), kdy v galerii zahraje Josef Krček. V rámci Muzejní noci (8. 6.) se chystám v duchu Kafkova ´umělce v hladovění´ kreslit ilustrace přímo před očima návštěvníků po celou noc.“

Výstava potrvá od 11. dubna do 18. června 2019, Galerie Villa Pellé, Pelléova 10, 160 00 Praha 6 (villapelle.cz).

Renáta Fučíková (1964) patří k nejdůležitějším postavám české ilustrace  a autorské knihy pro děti a mládež po roce 1989. Začínala s kresbou a kvašem,  v posledních letech se věnuje zejména technice rytí, respektive proškrabování. Spolupracuje s předními nakladatelskými domy v Česku (Albatros, Euromedia, Mladá fronta, Práh nebo Vyšehrad) i v zahraničí (například francouzský Gründ, německý Bertelsmann, jihokorejské OzBooks). Za své rozsáhlé dílo, které čítá přes čtyři desítky knižních publikací, posbírala řadu cen (jedenáctkrát Zlatá stuha za knihu pro děti a mládež, pětkrát mezinárodní ocenění White Raven, udělované Internationale Jugendbibliothek v Mnichově, první cena na Bienále ilustrací v Teheránu aj.). Fučíková vystudovala ilustraci a užitou grafiku na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (absolvovala 1988). Celý svůj tvůrčí život je  na volné noze; začínala jako ilustrátorka, později si k výtvarnému projevu přibrala slovo, což jí umožnilo realizovat se naplno ve formátu takzvané autorské knihy. Pro náměty se obrací – až na několik málo výjimek z žánru fantasy (Letopisy Narnie) a klasické pohádky (bratři Grimmové nebo H. Ch. Andersen) – do minulosti, přesněji k dějinám. A nejen k těm pražským, které má po ruce (Praha v srdci), ale i dějinám širším, obecnějším, jak ukazuje její zřejmě nejpopulárnější práce, monumentální album Historie Evropy.

         Ta kniha reprezentuje jeden pól autorčina díla: sleduje dějinné úseky, jejich návaznosti, jde po dobových fenoménech, velkých jménech, ilustruje pokrok, objevy, vynálezy; prim tu hraje sama historie, její vývojové proměny.

Na druhém pólu jsou postavy, klíčoví hybatelé dějin, zejména těch národních, počínaje Karlem IV. přes Jana Amose Komenského po Antonína Dvořáka nebo Tomáše Garrigue Masaryka; tady se jedná v první řadě o člověka, dějinotvornou osobnost. V průsečíku obecného a konkrétního, velkého historického plátna a detailního portrétu výjimečného lidského osudu se pak rodí potřebné napětí, základní dynamika autorčiny práce.

         Dílo Renáty Fučíkové má silný vzdělávací, naučný potenciál. Autorka záměrně volí srozumitelnou formu, jasně čitelný výraz. Nechce být nutně novátorská, převratná, nemá potřebu experimentovat, dobývat nová území; nechce strhávat pozornost ke kvalitám samotné vizuality nebo textu. Chce především vyprávět – vyprávět příběhy. Ví dobře, že příběhy mají odjakživa magickou, sociálně stmelující a identifikační funkci. A ví ještě lépe, že dějiny nejsou nic jiného než velká kniha příběhů. Příběhů, na nichž vyrostla a stojí naše civilizace, společnost, kultura. Příběhů, které je třeba znát, abychom byli sami sebou; abychom věděli, kdo jsme, odkud přicházíme a kam jdeme.

         Proto je výstava pojata jako interaktivní procházka. PŔÍBĚHY / STORIES nabízejí divákovi nejen možnost dlouhého záběru na celek i jemný detail, možnost sledovat vybrané fáze dějin v pohybu, ale také možnost spoluvytváření a spoluprožívání: Jak se kralovalo Karlu IV.? Co se honilo hlavou skladateli Dvořákovi za jeho americké anabáze? Co viděl Jakub ve hvězdách? Jak bylo na duchu Řehoři Samsovi, když se „jednou ráno probudil z nepokojných snů“ a „shledal, že se v posteli proměnil v jakýsi odporný hmyz“? A proč je Evropa náš domov? Račte vstoupit. PŘÍBĚHY Renáty Fučíkové jsou i vaše příběhy.

www.renatafucikova.cz

Kurátorem výstavy je Radim Kopáč (1976), kulturní publicista a kritik, autor řady knižních publikací (mj. Nevěstince a nevěstky, 2013, Praha erotická, 2017, Pijácká čítanka, 2018) a kurátor výstav malíře Michala Singera (Muž s ohnivou koulí, 2009), kolážisty Iva Vodseďálka (Dva úsměvy, 2011) nebo 11 světů: Současná česká ilustrace pro děti (2012).

Mgr. Denisa Novotná

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *