Vytvoření Mezinárodního finančního centra Astana (AIFC)

Astana 11. března 2019

Mladý a ambiciózní nezávislý stát Republika Kazachstán byl vždy známý originálností svých rozhodnutí zaměřených na přilákání zahraničních investorů do země. Vytvoření Mezinárodního finančního centra Astana (AIFC) nebylo výjimkou, ale spíše potvrzovalo zavedenou tradici. Ukázalo se, že jde o jedinečný projekt pro země SNS. S pomocí svého vlastního soudu, arbitráže a vlastního regulátora by se AIFC  mělo stát „centrem“ přilákání investic do ekonomiky Kazachstánu.

Tato organizace by se měla v postsovětském státě stát finančním  střediskem pro celý středoasijský region s platformou, která je  založená  na principech anglického práva, s preferenčním daňovým režimem a nezávislým finančním dvorem. Jen před několika lety byl tento projekt považován za příliš fantastický. Nicméně fakt zůstává faktem.

Iniciátorem a hlavním organizátorem AIFC se stal prezident Kazachstánu Nursultan Nazarbajev.   Během jednoho z jeho veřejných projevů „Plán národa 100 kroků v pěti institucionálních reformách“ předložil mimořádný návrh – vytvořit AIFC v Astaně v prostorách infrastruktury ASTANA EXPO 2017. Příkladem se stalo obdobné centrum, které se nachází v Dubaji.

„Zajištění zvláštního právního postavení finančního centra v ústavě, které budě  účelné fungovat  jako  finanční centrum pro země SNS, jakož i pro celý region západní a střední Asii. Hlavni  priority  nastínil leader  Kazachstánu – mj.  zajištění existence AIFC  potřebným zákonem. – vytvoření nezávislého soudního systému s vlastní jurisdikcí, která bude fungovat na principu anglického práva. Soudnictví bude tvořeno řadou zahraničních odborníků. Je předpoklad, že v budoucnu by do finančního centra  Kazachstánu mělo vstoupit  20 vyspělých finančních center světa“.

Další postup byl obrazně řečeno jenom otázkou techniky provedení. Během oficiální návštěvy Nazarbajeva ve Velké Británii se prezident Kazachstánu setkal s Jacobem Rothschildem (osoba, která nepotřebuje prezentaci). Doslova během několika dní kazašský parlament schválil zákon o AIFC.  V lednu 2018 Mezinárodní finanční centrum „Astana“ začalo pracovat.

Proč je AIFC tak atraktivní pro zahraniční investory? Za prvé – má nejlepší a bezprecedentně  preferenční podmínky v celém regionu včetně nezávislé finanční regulace založené na mezinárodních standardech. Klíčové pozice jsou zde obsazeny  uznávanými britskými  odborníky  v oblasti jurisdikce a  mezinárodního práva. Anglický soudní systém je známý po celém světě a Londýn je oficiálně  uznáván jako mezinárodní právní centrum. Tento aspekt je tedy zárukou nestranného a spravedlivého procesu.

Mimo to AIFC má statut zvláštního právního režimu, který je nezávislý na soudním systému Kazachstánu  a je založený výlučně na zásadách anglického práva. Angličtina je uznávána jako oficiální  úřední jazyk na teritoriu  AIFC i při výkonu a vymáhání práva. Právní statut a postavení soudců AIFC, zaručuje ochranu práv a zájmů zahraničních investorů, což zvyšuje image  Kazachstánu z hlediska  vytváření  příznivých podmínek pro podnikání velkých nadnárodních společností.

Seznam výhod  pro investory je velice dlouhý.  Jedná se o daňové zvýhodnění po dobu 50 let – účastníci AIFC jsou osvobozeni od placení IIT (individuální daň z příjmů)  a CIT (daň  z příjmů právnických osob) do 1. ledna 2066 atd.. Mimo  jiné mají zjednodušený režim vydávání víz a podmínky přijímání zaměstnanců.  Zahraniční pracovníci AIFC, jakož i jejich rodinní příslušníci obdrží vstupní vízum platné na dobu 5 let. Občané OECD, SAE, Malajsie, Singapuru a Monaka, stejně jako země určené kazašskou vládou, mají nárok na bezvízový vstup až na 30 kalendářních dnů. Dále jeden malý, ale příjemný bonus – bezplatný pronájem kanceláří „třídy A“ v prvních dvou letech podnikání.

Republika Kazachstán přistupuje s maximální loajalitou vůči zahraničním investorům. Vytváření  příznivého investičního prostředí pro investory  se stalo jednou z politických a ekonomických priorit státu. Pro řešení problémů zahraničních podnikatelů v zemi bylo vytvořeno zvláštní ministerstvo pro investice a rozvoj, jehož prostřednictvím byla zjednodušena činnost získávání veřejných služeb pro investory a byly omezeny  administrativní bariéry.  Uvedené ministerstvo úspěšně fungovalo až do konce loňského roku a poté, co splnilo svůj úkol, bylo reorganizováno. Zbývající funkce a pravomoci byly převedeny na Ministerstvo národního hospodářství a na Ministerstvo zahraničních věcí Republiky Kazachstán. K dosažení uvedených skutečností napomáhá i dlouhodobá diplomatická  multivektorová  politika prezidenta Nazarbajeva. Není divu, že i když jsou návrhy Kazachstánu velice náročné, na obchodní jednání přijíždějí velice významné zahraniční delegace. V Astaně se pořádají důležité summity a obchodné fóra, na nichž se uzavírají důležité obchodní kontrakty.

Výsledek uvedených jednání je zřejmý. Již před zahájením vlastní společnosti AIFC bylo zaregistrováno více než 55 společností. Podle ředitele Mezinárodního finančního centra Astana Kairata Kelimbetova by měl jejich počet do roku 2020 překročit 500 společností.

„Jedná se o klíčový ukazatel naší efektivní politiky  –  vzhledem k naší výhodné daňové politice pro zahraniční investory bude stát získávat další důležité  zahraničních investice,“ říká Kelimbetov.  „Věříme, že je to rozumné, neboť uvedené investice by jinak nikdy „nevstoupily“ do Kazachstánu. Ze zahraničních investic, které dosahují desítky miliard US dolarů, jsou vytvářena nová pracovní místa, dále narůstají poptávky spotřebitelů o investice, což bude mít pro nás velký ekonomický význam.“

Podle vyjádření předsedy vlády Bakytzhana Sagintajeva, které zaznělo na plenárním zasedání „Astana Finance Days Forum“, bude AIFC výrazně rozšiřovat  mezinárodní  příležitosti samotného Kazachstánu a umožní mu najít a zaujmout své místo  ve složité a velké světové finanční oblasti.

„Kazachstán považuje AIFC za součást globálního finančního systému,“ poznamenal předseda vlády. Celosvětového řetězce finančních center, která spravují globální peněžní toky, procházejí  skoro celým světem  – od Toronta po Sydney a od Tokya  po New York. Každý z nich má tady své vlastní místo“.

Je velice důležité, AIFC má jedinečnou geografickou polohu, která umožňuje přístup na trhy střední Asie, Eurasijské hospodářské unie, Zakavkazské oblasti a zemí Středního východu.

„Astana je jedním z klíčových spojení nových transkontinentálních cest globální iniciativy „Belt and Path,“ připomíná Sagintayev – „AIFC se proto stane přirozeným finančním a ekonomickým mostem mezi západní Čínou, Mongolskem a zeměmi Evropy. To vše otevírá přístup k obřímu finančnímu trhu pro více než 1 miliardu lidí“.

V západních odborných kruzích je podporována myšlenka, že se ve světě mezi Evropou a Asií objevil nový finanční most. Podle předběžných odhadů kazašských úřadu bude AIFC schopno přilákat miliardové investice do ekonomiky země. Plány Kazachstánu jsou samozřejmě vyhodnoceny jako ambiciózní, ale vzhledem k současným podmínkám jsou zcela uskutečnitelné. Astana si je dobře vědoma toho, že konkurence pro investory každým dnem vzrůstá a jen silný produkt, který splňuje požadavky moderní reality světové ekonomiky, může přilákat vhodné investice. To znamená, že Kazachstán bude muset tvrdě pracovat.

SveP.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *