Nečerpáte příspěvek od zdravotní pojišťovny? Převeďte jej na své dítě

Praha, 8. března 2019

Dospělí, kteří během roku nečerpají příspěvek své zdravotní pojišťovny, jej mohou využít ve prospěch svých dětí na očkování, preventivní prohlídky a vyšetření, ale například i na sportovní aktivity. Právě o příspěvek na sportovní pohybové aktivity byl podle Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) loni největší zájem. Pojišťovna za ně v roce 2018 vyplatila svým klientům více než 46 milionů korun. 70 % z této částky čerpali rodiče na sportovní aktivity svých nezletilých dětí.

Také v roce 2019 nabízí ZP MV ČR široké spektrum příspěvků v rámci fondu prevence. V případě, že dospělý klient nevyužije příspěvek pro sebe, má možnost jej postoupit svým dětem. V loňském roce byl jednoznačně největší zájem o příspěvek na sportovní a pohybové aktivity – tvořily zhruba třetinu celkových nákladů vyplacených z fondu prevence. „Pojišťovna se dlouhodobě zaměřuje na podporu prevence a zdravého životního stylu. V roce 2018 přispěla na sportování dospělých pojištěnců 13,7 milionů korun, o příspěvky na sportovní a pohybové aktivity dětí byl zájem více než dvojnásobný – vyplaceno bylo 32,5 milionů,“ uvádí Hana Kadečková, tisková mluvčí ZP MV ČR.

Děti sportují málo, pojišťovna podporuje zdravý pohyb

Nedostatečné množství pohybu u mladé generace je celosvětový problém. Studie pod záštitou Světové zdravotnické organizace odhalila, že 80 % školních dětí v České republice má pohybové aktivity nedostatek.1 To vede ke vzniku svalové nerovnováhy, tzv. dysbalance. Ochablé držení těla, které je v dospělosti často příčinou ortopedických potíží, se podle nejnovějších průzkumů týká poloviny dětské populace.2 „V rámci našeho fondu prevence motivujeme klienty a jejich děti k aktivnímu životnímu stylu. Uvědomujeme si, že sport a zdravý pohyb obecně, je důležitou prevencí řady civilizačních chorob,“ popisuje Hana Kadečková.  

Jak získat příspěvek

V letošním roce mohou dospělí klienti ZP MV ČR čerpat v rámci preventivních programů jednou ročně příspěvek 500 korun, děti do 18 let až 1 000 korun – dvakrát 500 korun z jednoho programu či 500 korun ze dvou různých programů. V případě, kdy oba rodiče postoupí příspěvek svému dítěti, může dítě do 18 let čerpat až 2 000 korun. Pro získání příspěvku je nutné vyplnit formulář se žádostí o příspěvek a přiložit originál dokladu o zaplacení zboží nebo služby. Žádost je nutné uplatnit nejpozději do jednoho měsíce od úhrady daného produktu, nejpozději však do 30 listopadu 2019. ZP MV ČR se letos chystá svým klientům z fondu prevence vyplatit částku ve výši 200 milionů korun, což je o 50 milionů korun více než v loňském roce.

Zdroje:

  1. Health Behaviour in School-aged Children; Dostupné z: https://www.mzcr.cz/dokumenty/rezorty-zdravotnictvi-a-skolstvi-spolupracuji-v%C2%A0ramci-strategie-zdravi-2020-na-p_16341_3801_1.html
  2. PaedDr. Hana Janošková, Ph.D. a kolektiv: Zdravotně preventivní pohybové aktivity; Dostupné z: https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js18/pohybove_aktivity/web/docs/zdravotne_preventivni_pohybove_aktivity-skripta.pdf

ZP MV ČR působí na českém trhu již šestadvacátým rokem a je druhou největší zdravotní pojišťovnou v zemi. Má smlouvy se všemi nejvýznamnějšími zdravotnickými zařízeními kdekoliv na území ČR. V současnosti má více než 1,3 milionu klientů. Je držitelkou ocenění Zdravotní pojišťovna roku 2015 a 2016, mezinárodního titulu Czech Superbrands 2017, 2018 a 2019 a rovněž titulu Finančně nejzdravější zdravotní pojišťovna.

Kateřina Jíchová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *