Zahájení tří výstav…

Ústí nad Labem  28. února  2019

Výstavy „Prachatické fragmenty“, ve které se prezentují U auly , Hoření 13, Ústí nad Labem studenti prezenčního i kombinovaného studia pracemi z kurzů výtvarné tvorby v Prachaticích v roce 2018. Zaměřili se v nich na ztvárnění historických krás této renesanční perly a jeho současného života.

„Ohlédnutí“ je výstava v Bílině, kde se představuje externí pracovnice katedry Mgr. Hana Matuštíková. V ní klade důraz na genezi své monotypové tvorby.

Svými pracemi na výstavě „45“ v Karlových Varech nás uvádí další externí pracovnice Mgr. Šárka Coganová do krajiny a do prožitků z ní a v ní.

Obě se výrazně podíleli na kurzovní výuce v Prachaticích a Šárka je navíc kurátorkou výstavy studentské. 

Přeji v počátku března příjemné zážitky

doc. Mgr. Vladimír Šavel

KVU PF UJEP Ústí nad Labem

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *