Praktici vyhlašují občanskou neposlušnost – kvůli e-neschopenkám

Praha 14. února 2019

Praktičtí lékaři ohlašují občanskou neposlušnost. Nedohodli se totiž s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), které vyzvali, aby stáhlo svůj návrh povinného zavedení elektronických neschopenek, se kterým počítá novela zákona o nemocenském pojištění od července 2019. Podle praktických lékařů není současný projekt e-neschopenek dotažený, přináší jen práci navíc a nemá žádný přínos pro zaměstnavatele ani pro zaměstnance. Praktici jej proto odmítají používat.

„Současná podoba e-neschopenek navržená MPSV je naprosto nesmyslná. Místo aby lékařům, zaměstnavatelům i zaměstnancům usnadnila život, postará se o pravý opak. Lékař má totiž České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) reportovat elektronicky a současně papírově. Na každou e-neschopenku padne 5 papírů. A co je obzvlášť absurdní – zaměstnavatel se o nemoci svého zaměstnance nedozví online nic. Do databáze e-neschopenek bude mít totiž přístup pouze ČSSZ. Zaměstnavatel se tedy musí dotázat na „sociálce“, jestli má jeho zaměstnanec neschopenku, a ta má na odpověď 8 dnů. O nějakém zjednodušení a zrychlení informačního procesu tak nemůže být ani řeč,“ vysvětluje předseda Sdružení praktických lékařů (SPL) MUDr. Petr Šonka. K nevoli vůči nedotaženým e-neschopenkám se připojuje také Společnost všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP.

Čeští praktici e-neschopenku jako myšlenku neodmítají. „Naopak, zavedení její skutečně funkční podoby požadujeme. Několik let jsme se na vývoji nového projektu e-neschopenky na MPSV podíleli. Výsledkem byl model, který vyhovoval všem stranám včetně zástupců zaměstnavatelů a ministerstvo s touto podobu tehdy souhlasilo,“ popisuje doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., předseda SVL ČLS JEP.

Praktičtí lékaři tak jednohlasně žádají, aby MPSV zavedlo model plně elektronické neschopenky, který v minulosti odsouhlasili a na jehož vývoji se podíleli. Jedině ten podle nich splňuje původní účel, kterým je zjednodušit a zrychlit komunikaci mezi pacientem, lékařem, zaměstnavatelem a „sociálkou“. MPSV slibuje, že tak učiní od 1. 1. 2020. Přesto dál trvá na tom, že od 1. 7. 2019 spustí na přechodnou dobu stávající polovičatou e-neschopenku, jejíž používání bude pro lékaře povinné.

„Současný model e-neschopenky za 8 let prokázal svoji nevýhodnost, nepraktičnost a nevyužitelnost – používají ji méně než 3 % lékařů. Většina ji zkusí a okamžitě s tím přestane. I přesto chce MPSV tento model spustit v povinném režimu. To není resuscitace, ale exhumace,” říká MUDr. Cyril Mucha ze SVL ČLS JEP.

„Je nesmyslné zavádět nyní systém, který nikomu nic nepřináší, komplikuje nám život a stejně se vše budeme muset za půl roku opět přeučovat. Naprosto se tak vytrácí racionálnost nákladů a času, který tomu budou muset věnovat jak zdravotníci, tak úředníci,“ říká MUDr. Šonka a dodává: „Proto jsme upozornili ministryni Janu Maláčovou, že pokud MPSV tento zmetek, který označuje za funkční e-neschopenku, opravdu povinně zavede, my jej používat nebudeme. Praktičtí lékaři budou nadále vystavovat papírové neschopenky a k e-neschopence přistoupíme až poté, co se od 1. 1. 2020 rozjede skutečně plně funkční model. Ale i potom trváme na dvouletém přechodném období, než se e-neschopenka stane zcela povinnou.“

O SPL ČR

SPL ČR je nezávislou dobrovolnou organizací sdružující na profesním principu všeobecné praktické lékaře pro dospělé vykonávající praxi v ČR. Posláním sdružení je rozvoj všeobecného praktického lékařství jako oboru a primární péče jako základního článku zdravotního systému, dále zlepšování podmínek i kvality činnosti praktických lékařů, hájení jejich zájmů a podpora a pomoc při výkonu jejich povolání. V současné době má SPL 4800 členů (přibližně 90 % z celkového počtu praktických lékařů pro dospělé v ČR), což z něj činí vůbec největší dobrovolnou organizaci lékařů v ČR. Více na www.splcr.cz.

O SVL ČLS JEP

Odborná společnost vznikla v roce 1979. V současnosti se SVL podílí na tvorbě doporučených léčebných postupů, aktualizuje koncepci oboru, je partnerem pro jednání v dohodovacích řízeních jak o kompetencích praktického lékaře, tak o ceně jeho práce. Odborní zástupci společnosti jsou zváni ke koncepcím řady preventivních programů. V současnosti např. k programu celoplošného screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku a k aktivitám v oblasti prevence karcinomu prsu. Řada praktiků se podílela na výzkumu odhalování karcinomu prostaty nebo např. na významné epidemiologické studii prevalence Helicobacter pylori a na dalších. SVL pořádá vzdělávací semináře pro praktické lékaře v systému celoživotního vzdělávání.  Společnost vydává časopis Practicus, který vychází 10x ročně. Více informací na www.svl.cz.

Mgr. Markéta Pudilová,  Mgr. Veronika Ostrá

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *