Návrat tramvají na Václavské náměstí

Praha 1. února 2019

Mezi stěžejní témata Sdružení Nového Města pražského patří revitalizace Václavského náměstí, jeho údržba, bezpečnost, odpovídající funkční využití a optimalizace dopravy. Právě na toto téma pořádá spolek 4. února tohoto roku ve spolupráci s MHMP a MČ Praha 1 v pořadí již druhý workshop s názvem Tramvaje na Václavském náměstí. Letošní téma tedy nestojí na tom, zda tramvaje na Václavském náměstí budou či nikoli, o tom bylo již rozhodnuto. Aktuálně projednávaným tématem workshopu bude, kudy tramvaje povedou. V rámci odborné moderované rozpravy vystoupí Jan Šurovský, technický ředitel Dopravního podniku, Lukáš Tittl, specialista koncepce dopravy IPR, Adam Scheinherr, radní pro dopravu MHMP a odborníci jako oponenti navrácení tramvají, dále primátor MHMP Zdeněk Hřib  a starosta MČ Praha 1 Pavel Čižinský. Vystoupí i radní pro územní rozvoj a územní plán MHMP Petr Hlaváček, místostarosta a radní pro územní rozvoj a výstavbu MČ Praha 1 Petr Hejma, místostarosta pro místní rozvoj MČ P2 Václav Vondrášek. Hojná účast odborné veřejnosti je důkazem důležitosti tématu návratu tramvají na jedno z nejdůležitějších náměstí České republiky.

„Každý má na téma tramvají a Václavského náměstí silný názor, rádi bychom k tomu po roční odmlce přinesli další fakta od odborníků, aby názory veřejnosti, politiků a těch co rozhodují, mohly být dobře podloženy argumenty,“ uvádí Jan Adámek, předseda pořádajícího Sdružení Nového Města pražského.  „Až do zrušení tramvajové linky z Vinohrad bylo Václavské náměstí nezpochybnitelným srdcem města a místem, kde se odehrávalo všechno podstatné. Bylo symbolem centra a potkávání se. Tuto roli chceme Václavskému náměstí znovu vrátit, a jak se ukazuje, tramvaje na to mají významný vliv,“ dodává Jan Adámek

Odborná moderovaná diskuse proběhne 4.2.2019 na téma přínosů i negativ znovu zavedení tramvajové dopravy na Václavské náměstí, její podoby a rozsahu. Debata naváže na workshop pořádaný na stejné téma v loňském roce, kdy bylo rozhodnuto o návratu tramvají na Václavské náměstí. Diskuse je určena politikům, úředníkům, dopravcům, urbanistům i laické veřejnosti. Symbolické vstupné je 200Kč na osobu a výtěžek akce bude použit na další publicitu řešení tramvajové dopravy na Václavském náměstí. Informace k prvnímu workshopu jsou k dispozici na webu www.CentrumPrahy.cz pod záložkou Akce v roce 2018.

Patří tramvaje na Václavské náměstí, nebo ne? Kudy by měla nová trasa vést? Shoda v této otázce dlouhodobě chyběla. Sdružení Nového Města pražského proto již v loňském roce uspořádalo setkání odborníků na veřejnou dopravu a rozvoj měst, politiků a lidí, kteří v této věci mají rozhodující hlas, i laické veřejnosti, včetně rezidentů Prahy 1. Cílem bylo shromáždit fakta a argumenty a pokud možno

dosáhnout všeobecného konsensu, který se nebude měnit s každým dalším volebním obdobím. Hlasy příznivců tramvajové trati z Vinohrad směrem k Václavskému náměstí na setkání drtivě převážily nad hlasy odpůrců, a to jak mezi přítomnými politiky, odborníky, architekty, tak mezi laickou veřejností včetně rezidentů Prahy 1.

Kateřina Goroškov, Jan Adámek, Monika Vlková

Náměstí Svobody Brno

Sdružení Nového Města pražského, z.s., založeno v roce 2005, zastupuje občany a dále významné firmy, obchody, banky, hotely, restaurace, paláce a rezidenty sídlící na Václavském náměstí a v jeho okolí. Hlavním posláním spolku je péče o toto unikátní místo a jeho rozvoj.  Jeho členové si uvědomují, že nedílným prvkem funkční společnosti je její občanský sektor, který vytváří aktivní občanskou společnost, která se má v případech nesprávného směřování věcí veřejných stát tlumočníkem postojů široké veřejnosti, upozornit na problémy a přispět k nápravě v těch případech, kdy se zásahy státu ukazují nedostatečné či škodlivé. Funkční občanská společnost pak zejména motivuje občany k tomu, aby se aktivně podíleli na fungování společnosti, na rozhodování či řešení problémů a posiluje jejich vědomí o sounáležitosti a odpovědnosti za věci veřejné jako „své věci“.   kontakt@CentrumPrahy.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *