Byty v ČR jsou v průměru o 18 m2 menší než v EU

Praha 26. ledna 2019

Vzhledem k tomu, že se v Brně nachází velké množství studentů a v posledních letech přibývá také velké množství zahraničních pracovníků, je město velmi lukrativní pro investice do nájemního bydlení. I do něj se ale růst cen novostaveb, stejně jako do jiných nemovitostních segmentů, se zpožděním promítne. Cenový růst nemovitostí posledních let proto ovlivňuje prakticky všechny obyvatele města, nikoliv pouze zájemce o bydlení v novostavbě.

Ačkoliv dle statistik počet volných bytů vykazuje rostoucí tendenci a mírně se ve třetím čtvrtletí loňského roku zlepšila i čísla povolených staveb, stále je u nás ve srovnání s Evropou nízký počet bytů na 1 000 obyvatel. Jak nedávno shrnul architekt Petr Pelčák, například téměř o stovku nižší je počet bytů na 1 000 obyvatel u nás než v sousedním Rakousku. Česká republika ale v evropském srovnání nezaostává pouze co do počtu bytů, ale i co do velikosti, která je základním ukazatelem životního standardu. Zatímco průměrná velikost bytu je v EU 95,9 m2, v České republice je to jen 78 m2. Tedy 81 % průměru EU. Pokud by se měla Česká republika dostat na evropský průměr velikosti bytů, musely by se ty existující (dle výsledků sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 to bylo 4 756 572 bytů) zvětšit o 150 milionů m2.
V roce 2017 bylo v naší zemi postaveno pouhých 300 bytových domů. Byty v nich mají průměrnou velikost 2 + 1 a plochu 52 m2. Pro dosažení plochy průměrné evropské velikosti bytů by se u nás musely postavit dva miliony bytů dnešní průměrné velikosti. Zlepšení obou výše zmíněných statistik by mohlo pomoci přibrzdit sílící proces suburbanizace.

Marek Vinter, MBA

předseda správní rady ABRAST

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *