Značka spolehlivosti je přínosem pro dárce i pro neziskovky

Praha 6. prosince 2018

Podporovatelé neziskových organizací již čtvrtý rok využívají Značku spolehlivosti. Dává jim záruku, že si vybrali správně a jejich podpora najde efektivní využití. Samotným neziskovkám pak přináší značka nejen více zdrojů. Nezávislé hodnocení, které předchází jejímu udělení, je důležitým impulzem pro rozvoj organizace. Správcem Značky spolehlivosti je Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR).

Značka spolehlivosti je nezávislá, což znamená, že o jejím udělení či neudělení rozhoduje nezávislá rada. Mezi povinnosti AVPO ČR coby správce značky však patří příprava metodik, zajištění odborných hodnotitelů a samozřejmě též sledování dopadů značky. Získaná data ukazují, že Značka spolehlivosti funguje a přináší celou škálu benefitů.

Nejžádanější jsou samozřejmě číselné statistiky týkající se financí. Aktuálně jsou k dispozici čísla za rok 2017. Ta ukazují, že 26 držitelů značky získalo téměř 176 milionů korun ze soukromých zdrojů. Meziročně se tato částka zvýšila o více než 16 milionů korun. Vyjádřeno v procentech to znamená, že každý z držitelů získal průměrně o 15 % více prostředků.

Jen 22 % prostředků na správu

Dalším sledovaným ukazatelem je efektivita nakládání s finančními prostředky. Výsledný poměr říká, že na naplňování svého veřejně prospěšného poslání vynaložily tyto organizace průměrně 78 % všech získaných prostředků. Zbývajících 22 % spotřebovaly na vlastní správu, propagaci a fundraising. Jedná se o velmi dobrý výsledek, zvlášť když vezmeme v úvazu, že většina držitelů značky jsou neziskovky poskytující služby, jejichž zajištění je značně organizačně náročné. Pro dárce i další podporovatele je to ujištění, že se držitelé značky věnují svému poslání opravdu s maximálním nasazením.

Reakce držitelů ukazují, že hodnocení spolehlivosti bylo pro tyto organizace často důležitým mezníkem. Přineslo jim tolik důležitý odborný pohled zvenčí a přimělo je zamyslet se nad záležitostmi, jako je nastavení organizační struktury, odpovědností a procesů, práce s dárci, budování obrazu organizace, prezentace výsledků její práce nebo třeba práce se správní radou.

Ve světě je 21 obdobných značek

Značka spolehlivosti je součástí programu Česká kvalita a AVPO ČR je jako správce značky členem ICFO (International Committee on Fundraising Organizations). Tato mezinárodní asociace sdružuje celkem 21 obdobných značek z 20 zemí celého světa. Držiteli těchto značek jsou tisíce neziskových organizací, jejichž celkový rozpočet se pohybuje kolem 65 miliard eur.

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR od roku 2010 sdružuje především servisní neziskovky a pomáhá jim prosazovat jejich zájmy. Podporuje rozvoj moderního neziskového sektoru v České republice a usiluje o jeho důvěryhodnost, spolehlivost a transparentnost.

Více informací o Značce spolehlivosti najdete na adrese www.znackaspolehlivosti.cz.

Marek Šedivý, prezident AVPO ČR

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *