Petr Trombik : Současné demokratické elity, obchod se vzduchem a zatmění slunce

Praha 4. prosince 2018

Jak zajistit vítězství správných stran a správných  politiku v liberálně demokratických volbách? Zavedením intelektuálního volebního censu. Zatmění Slunce a zatmění rozumu jako dějinami prověřené návody. Mezi nebeskými a pozemskými jevy je důležitá souvislost. Zatmění Slunce od pradávna používali kněží, aby nevzdělaným lidem zatměli rozum, kdyby je lid poslouchat nechtěl a zpupně se domníval, že má rozum svůj vlastní.

Kněží v Babylonu i Egyptě pohyby nebeských těles znali, protože na jejich pozorování čas měli, na rozdíl od poddaných, kteří museli pracovat. Kněží proto věděli dopředu, kdy k zatmění Slunce nebo Měsíce dojde a jeho předvídáním lidu dávali najevo, že nebeská tělesa ovládají. Naposledy toho fígle s pohrůžkou zatmění Slunce použil Kolumbus na Kubě a domorodci se tak vyděsili, že požadované potraviny Španělům zadarmo  nanosili.

Naše současné globální i lokální elity a jejich kněží, kteří si v moderní době říkají vědci, také rádi předstírají, že přírodní procesy znají a budeme-li je poslouchat, budou je k prospěchu lidu nevzdělaného řídit. Ano, už dlouho to umí elity, od dob Babylonu či starého Egypta, kdy vše ovládaly magií, nebo z časů, kdy vládly díky znalosti vědeckého komunismu nebo i podobně vědeckého zabezpečení trvale udržitelného života, kterým se prý řídí současný demokraticky kapitalismus. Elity vždy uměly poroučet Slunci a Měsíci protože jejich kněží a nyní tak zvaní vědci to zvládají po celá tisíciletí.

S teplem a zimou, resp. s větrem a deštěm je to horší, ale sociální ekologové i ostatní sociální vědci a ochránci přírody to prý zvládnou. Chce to jen víc peněz, a politici to s jejich pomocí budou řídit, globálně i lokálně. Dávejte peníze sociálním ekologům i sociálním vědcům a hlasy ve volbách správným politikům, tak jako dávali v Babylonu a Egyptě kněžím a na Kubě Kolumbovi a nyní díky kvótám na kysličník uhličitý, ochráncům přírody ať už z OSN či EU.

Obchod se vzduchem je však stejně funkční jako býval obchod s odpustky ve středověku. A stejně drahý. Díky odpustkům však máme katedrály. Díky obchodu se vzduchem, tedy kvótami pro kysličník uhličitý, máme solárními panely znehodnocenou půdu a krajinu zohyzděnou drahými větráky. Posloucháme a  volíme politiky, kteří poznáním přírodních i sociálních procesů prý disponují.

Vzpomeňme si na mladou doktorku sociálních věd. Byla v našem Parlamentu za Zelené a k prosazení solární energie velmi přispěla. Nevěděla sice ani co je biomasa, jak se mladé zelené doktorce od té doby přezdívá, ale vzdělání jí nescházelo. Spolehlivou a levnou elektřinu i díky takto vzdělané doktorce máme. Biomasa jsme my všichni lidé. Staří i mladí, vzdělaní i hloupí, milá doktorko. Nejen mrkev.

Nejde však jen o mladé znalce přírody, ale i o mladé vzdělané znalce informačních technologií. Jeden inženýr, který byl rovněž do Parlamentu zvolen,  prohlásil, ze o šíření fejků internetem věděl svoje už Masaryk.  Ten s tím nic neudělal. Třeba však Piráti, které tento mladý vzdělanec reprezentuje, s tím něco provedou. Mnozí Piráty volili, protože se domnívali, ze díky sklonům k anarchismu budou bránit svobodu slova. Piráti nám nějaký informační filtr na fejky zkonstruují, vzdělání na to mají, jak je vidno. Přispějí tak k informatizaci naší společnosti, jak si od nich sliboval president Miloš Zeman i premiér Andrej Babiš.

Dennodenně nevzdělaným a většinou prý starým lidem údajné elity národa, především naši mladí a vzdělaní všech pohlaví spílají, že špatně volili, protože volili Miloše či Andreje. I mnozí starší se připojili, asi aby je ti mladí rádi měli a vážili si jich. Voliči jsou prostě hloupí a věcem nerozumí zní korektním éterem. Snad jsou takoví, že do divadla nechodí, jak si postěžoval jeden divadelní principál, který kvůli jejich notorické absenci zkrachoval. Výše uvedené příklady doktorky a inženýra nechť jsou nám vzorem, jak má správně zvolený politik a jeho strana vypadat. Mladým uvědomělým elitám, patří budoucnost, tak jako jim patřila i po Vítězném únoru. Mládí vpřed, znělo heslo doby.

Když sledujeme prosazené inkluzivní vzdělání, můžeme jen opakovat konverzaci ze seriálu Simpsonovi: „Děti, učte se, ve vzdělaní je vaše budoucnost“, říká ředitel školy. „Vždyť víš, že tyhle děti žádnou budoucnost nemají“, šeptá mu jeho zástupkyně. „Však my jim také žádné vzdělání nedáváme“, tiše konstatuje ředitel. Tolik k intelektuální úrovni mladých i našeho inkluzivního školství. Simpsonovi jsou americký seriál. Co lze vyslovit v USA o realitě, snad lze citovat I v naší české kotlině.

Z neustále opakovaného tvrzení korektních a pravdivých médii o hlouposti voličů, kteří volí všelijaké Miloše, Andreje či dokonce Tomie, mám dojem, že naše liberální demokracie směřuje k prosazení jakéhosi volebního intelektuálního censu. Tak jako byl kdysi volební census majetkový za císaře pána. Nemáš žádný majetek? Nemůžeš k volbám, protože neumíš hospodařit. Nemáš diplom z žádné z mnoha vysokých škol, zvláště nestátních, nemůžeš k volbám. Neumíš správně volit správné politiky. Kdybys měl aspoň plzeňská práva, dotáhl bys to i na ministra vnitra.

Pustí-li vás, nevzdělance, ještě k volbám, nevěřte elitám, že zatmění Slunce potrvá věčně, nezasáhnou – li. Nevěřte jim ani když vám budou hrozit katastrofou způsobenou šířením fejků.  Nevyhyneme, stoupne li teplota o pár tisícin stupně Celsia, protože ovce ještě nemají  přidělané lapače bzdin. Vždyť letadla nám nad hlavou spalují a rozptyluji miliony tun neobnovitelné suroviny a ochránce trvale udržitelného života to neděsí, lítají na své globální klimatické konference také. Naše společnost se nerozpadne, budete-li číst na internetu jakékoliv nesmysly, když přežijete i vysílání TV  z Kavčích hor. Hlídejte si však, aby  vám nezatemnili váš zdravý rozum, jako babylonští mágové a jejich následníci.

Pokud jde o liberální demokracii, což je korektní název pro elitokracii dle uvedeného „volebního intelektuálního censu“, ta nám blahobyt pro budoucnost nezajistí. Domníváte se snad, že vzdělanci z vysokých škol, které budou mít úroveň školy v Bradavicích z knih a filmů pro děti, mládež i dospělé od paní Rowlingové, něco zvládnou? Neboť to budou umět s čarodějnou hůlkou a vy mudlové jen budete zírat, jak vše čím dál lépe funguje? Na Zemi i na nebi, neboť na jiné planety a do jiných světů budeme putovat díky jejich znalostem brzo, jen co vše kolem sebe pod jejich osvíceným vedením vybydlíme.

 

1 komentář: „Petr Trombik : Současné demokratické elity, obchod se vzduchem a zatmění slunce

 • 4.12.2018 (17:37)
  Permalink

  Skvěle napsané!
  „Voliči jsou prostě hloupí a věcem nerozumí zní korektním éterem.“
  K této větě doplním: „Což takhle vyměnit voliče?“

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *