Peter Kasalovský: Druhé z troch jesenných zhromaždení rebelujúceho združenia a jeho Medzinárodného mierového výboru v jedinečnom restaurante Liviano

Bratislava 15. novembra 2018

V úvode 119. riadneho zhromaždenia celkove 269. podujatia združenia uviedol predsedajúci P. Kasalovský dôvody, prečo sa zmenil jeho program. Napriek zmene programu, neúčasti ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčáka kvôli neplánovanej návšteve u amerického partnera M. Pompea, prišlo na zhromaždenie 68 riadnych členov a jedenásť hostí.

P. Kasalovský povedal : „Som rád, že sú medzi nami diplomati ČĽR a Ruskej federácie, veľvyslanci Lin Lin a A. Fedotov, a niekoľko diplomatov z iných štátov“.

„Žiaľ, predstavitelia misie Spojených štátov na pozvánky, ale ani na naše podnety vôbec nereagujú. Je to už povestných sedem rokov. Obdobne to platí aj o diplomatoch Francúzskej republiky, Maďarska a Českej republiky. V prvej dekáde tohto storočia to boli veľmi dobré a vzájomne prospešné vzťahy. Diplomati z okolitých štátov sa venujú tiež iným aktivitám, a nie nám –  akoby rebelujúcej organizácii.“

Dodal aj túto informáciu : „V našom priestore sa síce už dávnejšie strácali listy, pozdravy, aj telefonáty, ale v posledných dvoch rokoch už  mizne z môjho PC aj e-majlová pošta. Našťastie, že sa nám nestratili priatelia v tomto hektickom a ľudsky – mravne zložitom a takpovediac  tragicky sa vyvíjajúcom svete. Sme akoby tabuizovaní vo verejnoprávnych médiách, nehovoriac o súkromných, ktoré reagujú logicky na naše aktivity, ktorými prezentujeme napríklad rešpekt voči prezidentovi USA D. Trumpovi a „nezbásňujeme“ – nevymýšľame si fakty o vnútropolitickom vývoji v SR, alebo v zahraničí.“

„Historicky sa akoby navraciame k  šíreniu našich názorov, či priam osvety hrebendovským spôsobom.  Len ten rebriňák a koňa – ťahača nemáme, ale k tomu  sa časom nepochybne dopracujeme. Ešteže funguje internet.“ V tejto súvislosti  P. Kasalovský zdôraznil, že viacerí členovia uvažujú o príprave návrhu zákona, aby prístup na  internet sa stal ľudským právom. Akékoľvek úvahy o cenzúre obsahu, čo je a čo nie je konšpiratívne, sú blízke mysleniu v povojnovom období – osobitne v časoch Studenej vojny – a  nebezpečné pre národ, štát, pre občanov a ľudské práva ako také, zdôraznil.

Stačí si prečítať, alebo vypočuť komentáre v našom mediálnom priestore, v ktorom je dostatok ľudí, ktorí sa cvičia akoby na prácu s myslenou gilotínou, teda dehonestácii práva na názor a jeho vyznávačov.

Predstaviteľ P. Kasalovský predložil združeniu, ktoré pôsobí už dvadsiatyšiesty rok, akoby o polrok skôr  dokument  “O hlavných problémoch európskej integrácie, o tvorbe životných a vôbec mierových podmienok, osobitne o africkej a azijskej imigrácii do Európskej únie” . Cieľom bolo otvorenie celoklubovej diskusie a tvorba dokumentov na zlepšenie života v Slovenskej republike, v Európe a vôbec vo svete.

Dokument pripravil kolektív členov združenia a jeho Medzinárodného mierového výboru. Prezentoval ho P. Kasalovský, ktorý  rozhodol na podnet viacerých členov, že je to dokument interný a prístupný bude len riadnym členom združenia  na požiadanie.

V diskusii vystúpili predseda SOPK P. Mihók, P. Čatloš, D. Bohmer a prof. J. Husár.

P. Mihók hovoril o.i. o súčasnej demokracii ako o nespravodlivej voči pracujúcim, o demokracii a vzdelanosti, no aj o potrebe vygenerovať nový politický systém. Venoval sa aj otázkam spolupráce medzi štátmi a ich národmi ako o základnej podmienke zachovania mierových podmienok pre život. V súvislosti s migráciou zdôraznil, že je síce normálnym javom, ale akceptovateľná môže byť len vtedy, keď nejde o „vývoz“ hodnôt  do krajín, v ktorých by sa mali integrovať. V opačnom prípade ide o „inváziou“, uviedol P. Mihók.

P. Čatloš sa venoval aj dôsledkom globalizácie a tiež záujmu niektorých kruhov vytvárať z obyvateľstva beztvarú masu.

D. Bohmer sa venoval problematike ľudskej čestnosti a statočnosti, o charakternosti a schopnosti stáť si za svojím názorom. Ako príklad charakternosti uviedol prof. J. Masarika počas voľby rektora UK.

Predstaviteľ združenia a spoluiniciátor Medzinárodného mierového výboru P. Kasalovský potvrdil za jeho  členov prítomných a ospravedlnených členov na zhromaždení, ako aj tých, ktorí prejavili vôľu pôsobiť v dvojročnom funkčnom období, ktoré sa začne 1. decembra 2018.

Partnermi zhromaždenia  klubu boli SQuared Ltd. N.Y., USA,  Liviano Restaurant, Ing. Anton Barcík, Ing. Ján Miškovský a MEBO International, Group, USA.

www.hospodarskyklub.sk

Foto : E. Szombatová

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *