Dotace čerpá 6 % z celkového počtu registrovaných neziskových organizací

Praha, 16. října   2018

Financování a důvěryhodnost neziskových organizací byly hlavními tématy setkání poslanců a zástupců neziskových organizací na půdě Poslanecké sněmovny 10. října. Diskutovalo se o současném dotačním systému, o způsobu výběru, množství finančních prostředků a počtu neziskových organizací, které dotace získávají.

 „Neměli bychom zapomínat, že neziskové organizace zajišťují celou řadu potřebných služeb v mnoha oblastech. Tou asi nejvíce ceněnou z pohledu veřejnosti je oblast sociálních služeb s celou škálou péče o děti, seniory nebo lidi se zdravotním postižením. Ke své práci potřebují zaměstnance a dobře fungující řízení, aby mohly poskytovat služby v co nejlepší kvalitě. Tento typ organizací se neobejde bez pomoci státu, kraje nebo obce. Jde o určitý nákup služeb, který státní nebo veřejná správa sama nezajistí. Potřebujeme partnery. Neziskové organizace, které poskytují podobné služby, jsou dobrými partnery. Partneři si však musí umět oboustranně pomoci. Nevím, zda se ze strany státní správy dá hovořit o partnerství. Podobně je tomu i u neziskových organizací, které svoji činnost staví na dobrovolnících a působí například v oblasti volnočasových a sportovních aktivit,“ říká Zbyněk Stanjura, předseda poslaneckého klubu ODS.

Poskytování státních dotací v ČR funguje prostřednictvím jednotlivých ministerstev, která mají nastavena proces výběru příjemců dotací a také systém jejich kontroly. Státní dotace čerpá necelých 7 000 neziskových organizací z celkového počtu 121 000 registrovaných neziskových organizací. To odpovídá 6 % neziskových organizací, které státní dotace čerpají.

„Lidé si představují, že dotace jsou peníze, které nezisková organizace dostane od státu a dělá si s nimi, co chce. Tak to ale vůbec nefunguje. Stát si prostřednictvím dotací nakupuje služby, která jednotlivá ministerstva sama nejsou schopna zajistit. Neziskové organizace předkládají projekty, které výběrové komise posuzují. Každá dotace prochází ministerskou kontrolou vyúčtování do poslední koruny. Nejvíce peněz jde do sociálních služeb a sportovních aktivit, jedná se o 85 % z celkové částky dotací ze státního rozpočtu. Zbylých 15 % jde na služby a aktivity neziskových organizací z ostatních oborů, jako je zdravotnictví, kultura, životní prostředí, humanitární pomoc a podobně,“ říká Marek Šedivý, prezident Asociace veřejně prospěšných organizací ČR. Ta se podílela na přípravě a organizaci setkání v Poslanecké sněmovně.

Lenka Kohoutová, členka správní rady Asociace a ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením Sulická, dodává: „Pracuji v systému sociálních služeb. Snažme se zajistit jasné, průhledné, předvídatelné financování. Rádi se postaráme o ty, kteří potřebují naši pomoc. Chceme systém sociálních služeb rozvíjet, nechceme je pohřbívat. Špatná nálada ve společnosti nám nepomáhá. Vyúčtováváme každou jednu korunu. V sociálních službách pracuje více než 70 tisíc zaměstnanců a předpokládám, že 30 tisíc dobrovolníků. Nestávkujeme, neprotestujeme, i přes nejasné financování ze strany státu nás vždy najdete u klientů, o které se staráme.  Rádi pomůžeme systém nastavovat –  chceme být partnery, nikoliv protivníky.“

Podrobné informace o rozdělování dotací pro neziskové organizace se doposud daly čerpat z Rozboru financování nestátních neziskových organizací, který každoročně zpracovávalo Centrum pro výzkum neziskového sektoru při Masarykově univerzitě v Brně. Na zářijovém jednání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace předseda vlády Andrej Babiš oznámil, že si nadále rozbor financování neziskových organizací bude připravovat samo ministerstvo financí.

Setkání poslanců napříč politickými stranami a zástupců neziskových organizací proběhlo na půdě Poslaneckého klubu ODS a pod záštitou předsedy Klubu ODS Zbyňka Stanjury.

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR je organizace, která od roku 2010 sdružuje hlavně servisní neziskovky a pomáhá jim prosazovat jejich zájmy. Podporuje rozvoj moderního neziskového sektoru v České republice a usiluje o jeho důvěryhodnost, spolehlivost a transparentnost. Důležitou součástí práce AVPO ČR je zajišťování servisu pro své členy. Poskytuje vzdělávací, informační a poradenské služby. V současné době má AVPO ČR téměř sto členských organizací.

Nejviditelnějším produktem AVPO ČR je značka Spolehlivá veřejně prospěšná organizace (zkráceně Značka spolehlivosti). „Jedná se o záruku pro dárce. Pokud podpoří neziskovku, která značku má, mohou si být jisti, že jejich podpora bude využita smysluplně a v souladu s posláním neziskovky,“ říká ředitelka AVPO ČR Jindrová.

www.avpo.cz

Nikola Sedloňová

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *