Srpen 1968 v Praze v Muzeu hlavního města Prahy

Praha 21. srpna 2018

Muzeum hlavního města Prahy pořádá od 21. srpna do 2. prosince 2018 před hlavní budovou muzea na Florenci venkovní panelovou výstavu Srpen 1968 v Praze. Návštěvníci si budou moci prohlédnout výstavu připomínající 50 let od srpnové okupace Prahy v roce 1968 armádami pěti států Varšavské smlouvy. Vpád armád přerušil obrodný proces pražského jara.

Výstava představí prostřednictvím fotografií, letáků, plakátů a dalších tiskových materiálů ze sbírek Muzea hl. m. Prahy realitu jednoho srpnového týdne roku 1968 v hlavním městě. Časově pokryje pohnuté okamžiky srpnových dnů od vpádu cizích vojsk na naše území dne 21. srpna až po podpis pokořujícího moskevského protokolu a návrat našich čelných představitelů z Moskvy do Prahy dne 27. srpna 1968. Krátce rovněž připomene, co tomuto tragickému okamžiku v našich dějinách předcházelo: období pražského jara s jeho hlavními politickými exponenty.

Pražské jaro přineslo zcela zásadní pocit uvolnění poměrů v socialistickém Československu a především naději na možné fungování svobodné občanské společnosti. Lidé se po dvou desetiletích života v totalitě opět svobodně nadechli, byla zrušena cenzura, obnovila se činnost některých spolků a začaly vznikat nové, ruku v ruce s politickou reformou se připravovala reforma ekonomická. Toto nadějné období, naplněné euforií z probíhajících změn ve společnosti, vystřídal šok, způsobený okupací vojsk Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem.

Dobové fotografie od renomovaných autorů Jiřího Všetečky, Bohumila Dobrovolského a dalších předvedou návštěvníkům dramatické momenty spojené s obsazováním Prahy 21. srpna 1968, zejména pak dění u Československého rozhlasu. Pozornost je věnována reakcím veřejnosti i postojům vládnoucí komunistické strany, které se výrazně projevily především v uspořádání XIV. mimořádného sjezdu strany ve Vysočanech. Obrazy protestních průvodů a shromáždění Pražanů střídají letáky s výzvami proti násilnému vojenskému obsazení země. Zásadní roli v informovanosti Pražanů sehrály v srpnových dnech hromadné sdělovací prostředky, kterým se i po obsazení redakcí podařilo v provizorních podmínkách nadále udržet svobodné zpravodajství. V neposlední řadě je výstava rovněž důstojnou připomínkou tragických obětí srpnové okupace v hlavním městě.

V letošním jubilejním roce se jedná již o třetí výstavu Muzea hl. m. Prahy, která připomíná nejvýznamnější „osmičková“ výročí české a československé historie – po webové výstavě Únor 1948 v Praze a nedávno zpřístupněné výstavě Praha 1848–1918.

 foto: P. Brodecký

Autorka výstavy

Renáta Kalašová

Grafické řešení

Petr Liška, ViaGaudium

Produkce

Klára Stříbná

Redakční práce

Lenka Hensen

Překlad

Lucie Kasíková

www.muzeumprahy.cz

Mgr. Olga Šámalová

náměstkyně ředitelky pro úsek vnějších vztahů samalova@muzeumprahy.cz T+ 420 221 012 939, M+ 420 725 847 820

Mgr. Marika Hankiewiczová

úsek vnějších vztahů hankiewiczova@muzeumprahy.cz T+ 420 221 012 933, M+ 420 601 751 807

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *