Jan Campbell: Blahopřání ke dni vítězství!

Milí přátelé,

uplynulo 73 let od ukončení II.  světové války. Vítězství bylo dobyto v těžkém boji, za nejvyšší cenu, přes početné kruté útrapy, oběti a bídu. Vzdejme hold těm, kdo se nevrátil z bojiště a položil svůj život za naše životy.

Mnozí pamětníci války a veteráni už nejsou s námi. Tím větší pozornost a péči máme věnovat těm, kdo se může s námi podělit o své vzpomínky na zrození Vítězství. A spolu s nimi se bránit před snahami zkreslit historii a zmenšit význam hrdinského činu Rudé armády.

Mezi našimi krajany a občany České republiky je hodně nelhostejných lidí, kteří uchovávají vzpomínku na tu válku, kteří se z vlastní iniciativy starají o pomníky rudoarmějcům, poskytují skutečnou pomoc v rámci memoriální práce. Nesmírně si toho vážíme.

Ve spolupráci s Velvyslanectvím Ruska v České republice a představitelem Ministerstva obrany Ruska nedávno byla ukončena práce nad Katalogem memoriálů Rudé armády v Karlovarském kraji. Již brzy veřejně prezentujeme tuto jedinečnou publikaci.

V Karlových Varech, Chebu, Teplicích, Tachově, Ústí nad Labem, Rokycanech, Krupce a jiných městech České republiky se v tyto dny konají početné vzpomínkové akce. Rád bych vás pozval k aktivní účasti na těchto akcích.

Dovolte mi, abych popřál štěstí, pevné zdraví, míru pamětníkům a veteránům Velké vlastenecké války a také všem, pro koho je tento den srdeční záležitosti.

Blahopřeji ke dni Vítězství!

Дорогие друзья!

Минуло 73 года с момента окончания Великой Отечественной войны. Победа в ней далась в тяжелейшей борьбе, высочайшей ценой, через многочисленные суровые испытания, жертвы и лишения. Давайте помянем тех, кто не вернулся с полей сражений, отдав свои жизни за наши.

Многих участников войны и ветеранов сегодня уже нет с нами. Тем большим вниманием и заботой мы должны окружить тех из них, кто в эти дни может поделиться собственными воспоминаниями о том, как ковалась эта Победа. И вместе противостоять попыткам переписать историю и принизить значение беспримерного подвига Красной Армии.

Среди наших соотечественников и граждан Чехии много неравнодушных людей, сохраняющих память о той войне, по собственной инициативе поддерживающих памятники красноармейцам, оказывающих действенную помощь в военно-мемориальной работе. Всем вам низкий поклон!

Совместно с Посольством России и представительством Минобороны на днях была завершена работа над первым каталогом захоронений солдат и офицеров Красной Армии в Карловарском крае. Вскоре мы представим его широкой общественности.

В Карловых Варах, Хебе, Теплице, Тахове, Усти-над-Лабем, Рокицанах, Крупке и других городах консульского округа в эти дни организуются многочисленные памятные мероприятия.

Призываю вас принять в них активное участие!

Позвольте пожелать счастья, крепкого здоровья, мира участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, всем, для кого этот праздник особенно дорог!

С Днём Победы!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *