Ceny Miroslava Ivanova za literaturu faktu – osmnáctý ročník Cen Miroslava Ivanova za literaturu faktu

Praha 14. května 2018

Vyhlášení letošních Cen Miroslava Ivanova uskutečnil Klub autorů literatury faktu (KALF) spolu s Městem Jaroměř-Josefov 12. května  u příležitosti Světa knihy v Praze v Průmyslovém paláci na Výstavišti, v Literárním sále. V rolích porotců působili: PhDr. Jana Čeňková, Pavlína Kubíková,  prof. PhDr. Eva Semotanová, PhDr. Jaromír Adlt  a prof. Ing. Milan Žák, tajemníkem poroty byla Eva Břicháčková, předsedou poroty doc. PhDr. Jan Halada, CSc.

V osmnáctém ročníku Cen M. Ivanova za literaturu faktu se do soutěže přihlásilo 25  nakladatelů, dohromady přinesli celkem 64 titulů, z toho 13 v soutěžní kategorii do 39 let. Dále se vybíralo z velkého množství publicistických příspěvků. Porota vzala na vědomí soupis titulů došlých do 28. 2. 2018 a předběžně eliminovala tituly, které z formálních, obsahových důvodů neaspirují na ceny či prémie.  Po diskusi rozhodla o cenách a prémiích v jednotlivých kategoriích takto:

Kategorie I – cena za celoživotní dílo v literatuře faktu: se uděluje spisovateli a publicistovi Miloslavu Martínkovi.

Cena za trvalý přínos české a slovenské literatuře faktu se uděluje Jozefu Leikertovi

Kategorie II – produkce literatury faktu za poslední tři roky:

hlavní cena se uděluje Petru Zídkovi  za knihu Československé spartakiády, vydanou nakladatelstvím  Academia v Praze v roce 2016,

Cena  – se uděluje, Marii Bahenské, Libuši Heczkové, Daně Musilové za knihu Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná, vydanou Univerzitou Hradec Králové spolu s nakladatelstvím Veduta v Českých Budějovicích, v roce 2017.

Cena – se uděluje Jarmile Bednaříkové, za knihu Stěhování národů a sever Evropy. Vikingové na mořích i na pevnině, vydanou nakladatelstvím Vyšehrad v Praze v roce 2017.

Cena – se uděluje Jaroslavu Čvančarovi za knihu Pravoslav Raichl. Život na hranici smrti, vydanou nakladatelstvím Toužimský & Moravec v Praze, spolu s Ústavem pro studium totalitních režimů, v roce 2017.

Cena – se uděluje Pavlu Jirasovi, za knihu Barrandov a zahraniční film, vydanou Euromedia Group, nakladatelstvím Knižní klub v edici Universum v Praze v roce 2017.

Zvláštní cena – se uděluje za čtyřdílný projekt Vědci, vynálezci a podnikatelé v českých zemích realizovaný nakladatelstvím Jonathan Livingston v letech 2016 až 2017.

Prémie se uděluje, Ivo Pejčochovi a Jiřímu Plachému za knihu Ženy na popravišti. Tresty smrti vykonané v Československu na ženách v rámci retribučního soudnictví v letech 1945–1948, vydanou nakladatelstvím Svět křídel v Chebu v roce 2016.

Prémiese uděluje Jiřímu Skoupému za knihu Šofér, který změnil dějiny. Za volantem vstříc atentátu na arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este, vydanou nakladatelstvím Mladá fronta v Praze ve spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze v roce 2017.

Prémiese uděluje Janu Tučkovi za knihu Auta první republiky 1918–1938, vydanou nakladatelstvím Grada Publishing v Praze v roce 2017.

Prémie se uděluje Miroslavu Zikmundovi, Petru Horkému, Miroslavu Náplavovi a Vladimíru Krocovi za knihu Století Miroslava Zikmunda. Cestopis životem, vydanou nakladatelstvím JOTA ve spolupráci s PiranhaFilm, s.r.o., v Brně v roce 2017.

Zvláštní prémie KALFu – se uděluje Blance Kovaříkové za projekt Příběhy domů slavných, slavných i zapomenutých a Nových příběhů domů slavných, realizovaný nakladatelstvím Brána v Praze v letech 2013 až 2017.

Čestné uznání – se uděluje v kategorii II., za díla literatury faktu za poslední tři roky, se uděluje za knihu Ladislava Sitenského Peruť 312, vydanou nakladatelstvím Mladá fronta v Praze v roce 2017 podle dochované makety a několika výtisků nevydané knihy z roku 1948 připravila Adéla Kándlová.

Čestné uznání  – se uděluje Jaroslavu Rokoskému a Jiřímu Urbanovi a kolektivu za knihu František Udržal. Sedlák a politik, vydanou nakladatelstvím Vyšehrad v Praze v roce 2016.

Čestné uznání – se uděluje v kategorii II., za díla literatury faktu za poslední tři roky, se uděluje za knihu Ladislava Sitenského Peruť 312, vydanou nakladatelstvím Mladá fronta v Praze v roce 2017 podle dochované makety a několika výtisků nevydané knihy z roku 1948 připravila Adéla Kándlová.

Čestné uznání  – se uděluje Jaroslavu Rokoskému a Jiřímu Urbanovi a kolektivu za knihu František Udržal. Sedlák a politik, vydanou nakladatelstvím Vyšehrad v Praze v roce 2016.

Kategorie III – díla autorů literatury faktu do 39 let:

Cena  – se uděluje Michalu Macháčkovi za knihu Gustáv Husák, vydanou nakladatelstvím Vyšehrad v Praze v roce 2017.

Cena  – se uděluje Zdeňku Nebřenskému za knihu Marx, Engels, Beatles. Myšlenkový svět polských a československých vysokoškoláků, 1956–1968, vydanou nakladatelstvím Academia v Praze v roce 2017, spolu s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v. v. i.

Cena – se uděluje Ondřeji Schmidtovi za knihu Jan z Moravy. Zapomenutý Lucemburk na aquilejském stolci, vydanou nakladatelstvím Vyšehrad v Praze v roce 2016.

Cena se uděluje Martinu Vlnasovi za knihu Architektura olympijských her, vydanou nakladatelstvím Grada Publishing v Praze v roce 2017.

Prémie se uděluje Radce Kubelkové za knihu Edvard Beneš mezi Londýnem a Moskvou, vydanou Nakladatelstvím Epocha v Praze v roce 1917.

Prémie se uděluje Tomáši W. Pavlíčkovi za knihu Výchova kněží v Čechách a jejich role v náboženské kultuře (1848–1914), vydanou nakladatelstvím Academia v Praze v roce 2017, spolu s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v. v. i.

Prémie se uděluje Vojtěchu Szajkó za knihu Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 1848–1914, vydanou Nakladatelstvím Epocha v Praze v roce 2017.

Čestné uznání – se uděluje Filipu Junkovi za knihu Graf Zeppelin. Neznámý gigant, který nikdy nebojoval, vydanou nakladatelstvím Olympia v Praze v roce 2017.

Kategorie IV – cena za publikovanou časopiseckou tvorbu za uplynulý kalendářní rok se uděluje Svetozáru Plesníkovi.

Kategorie V – cena pro nakladatele soustavně se věnujícímu vydávání literatury faktu se uděluje Nakladatelství Epocha se sídlem v Praze.

Jana Vrzalová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *