Diabetes – mozaika interních onemocnění jako výzva pro současnou medicínu

Praha 15. dubna 2018

S některou z forem cukrovky se potýká na 8 procent obyvatel ČR. Počet nemocných v posledních letech stoupá, bez ohledu na věk nebo pohlaví.

Diabetes mellitus (DM, cukrovka, archaicky úplavice cukrová) je název skupiny nemocí, které se vyznačují zejména zvýšenou hladinou krevního cukru. Za normálních okolností si organizmus udržuje tuto hladinu (glykémii) v úzkém rozmezí, na lačno mezi 3,8 a 5,6 mmol/litr. Po jídle může lehce stoupnout, ale neměla by přesáhnout hodnotu 7,8 mmol/l. O jasném diabetu se hovoří, když jsou hodnoty na lačno či po jídle vyšší než 11,1 mmol/l. Při mezních hodnotách jde o poruchu glukózové tolerance. Hlavní úlohu při udržování glykémie má hormon inzulin, produkovaný ve slinivce břišní.

Diabetes I. typu vzniká, když tělo produkuje nedostatečné množství inzulinu. U cukrovky II. typu tělo na účinek inzulinu dostatečně nereaguje a je potřeba ho uměle dodávat větší množství.

Výskyt nových případů DM vykazuje stoupající tendenci – z 56 398 nových případů v roce 2007 na 80 255 v roce 2015. Meziročně se počet nových případů navyšuje cca o 3 000 pacientů. Každoročně zemře mezi 20 a 30 tisíci pacienty s DM (diabetes nicméně nemusí být přímou příčinou úmrtí), v roce 2007 to bylo 23 tisíc, v roce 2015 pak 29 tisíc pacientů.

Roste i počet chronických komplikací, jako jsou nemoci srdce, selhání ledvin či amputace nohou.

Mezi příčinami onemocnění lze jmenovat nedostatek pohybu, obezitu, nevhodné dietní návyky a genetické predispozice. Vzrůstající rozšíření cukrovky má charakter celosvětové epidemie a je dáváno do souvislosti s přejímáním „konzumního“ životního stylu.

Jednotlivé zdravotní pojišťovny přispívají na řadu pomůcek pro diabetiky, jako například nákup testovacích proužků pro zjištění glukózy/ketonů v moči, glukometry, příslušenství k inzulinové pumpě či speciální obuv zakoupenou v lékárně nebo v prodejně zdravotnických potřeb.

Neuropatie nebolí, ale zabíjí

Diabetes má řadu chronických komplikací. Tou nejčastější je Diabetická neuropatie (DN), nezánětlivé poškození funkce a struktury periferních nervů vlivem dlouhodobě zvýšené glykémie (hyperglykémie) při diabetu. Mohou být poškozeny jak nervy motorické, senzitivní, tak i vegetativní.

Diabetickou neuropatii lze definovat jako nezánětlivé poškození funkce a struktury periferních somatických nebo autonomních nervů. Bývají poškozeny jak samotné nervové buňky, tak obaly nervových vláken. Dochází tak ke zpomalení nervového signálu i urychlení degenerace nervových buněk. Vždy je nutné vyloučit jinou příčinu vzniku než diabetes.

Onemocnění je značně různorodé. Postihuje různé části nervového systému, a proto se prezentuje různými klinickými projevy. Podle závažnosti onemocnění jsou přítomné subjektivní a/nebo objektivní příznaky poruchy funkce nervu.

Údaje o postižení diabetickou neuropatií se v literatuře značně liší a pohybují se v rozmezí od 25 do 90 procent diabetiků. Tento rozptyl je dán skutečností, že jak senzorickomotorická,

tak autonomní neuropatie se může rozvíjet dlouho bez konkrétních projevů.

Rizikovými faktory jsou vysoký krevní tlak, dyslipidemie neboli zvýšený cholesterol v krvi, kouření a obezita, dále také délka trvání diabetu, věk nemocného a jeho výška.

Senzorickomotorická polyneuropatie je charakterizována pálivými, řezavými a palčivými bolestmi nohou a distálních partií bérců, pocitem neklidu v nohou, někdy mravenčením prstů. Bolesti jsou většinou v klidovém stavu a při zátěži se mírní. Často vyžadují léčbu analgetiky a hypnotiky a výrazně snižují kvalitu života. Přidává se svalová slabost a zhoršená kloubní pohyblivost nohou, ale i dalších tělesných partií (motorická neuropatie). Dalším projevem neuropatie je ztráta citlivosti v nohou. Diabetik necítí tlakovou bolest ani bolest při vznikajícím zánětu. Je ohrožen rozvojem hlubokých akutních zánětů až odumíráním tkání (syndrom diabetické nohy). V závažných případech může lékař přikročit i k amputaci končetiny.

Prvními projevy autonomní neuropatie bývá postižení kardiovaskulárního systému. Tato forma je dále provázena zvýšenou tepovou frekvencí v klidovém stavu, poruchami zažívání, nefunkčností močového měchýře, sexuálními dysfunkcemi, pocením po jídle či zmenšením poloměru zornice adaptované na tmu. 

Krátký, přitom drahocenný čas

Vyšetření senzorickomotorické neuropatie v ambulanci diabetologa (internisty, praktického lékaře) zabere jen 15 až 20 minut. Zahrnuje aktivní dotazy, základní klinické vyšetření pomocí ladičky a tzv. monofilamentem a také měření speciálními přístroji i odpovědi na cílený dotazník.

Diabetická neuropatie zhoršuje kvalitu života diabetika a ohrožuje ho svými komplikacemi. Pomoci může dobře zvolená symptomatická léčba. Až 50 procent pacientů s neuropatií zůstává bez symptomů. Tito pacienti jsou paradoxně nejvíce ohroženi syndromem diabetické nohy a je nutné jim věnovat zvláštní péči.

Prevencí vzniku a rozvoje DN je dosažení dlouhodobého udržení hladiny cukru v normě, bez kolísání hodnot v průběhu 24 hodin. Důležitý je včasný záchyt. To musí provádět pravidelně každý lékař, který se o nemocné s diabetem stará.

Kam jít s cukrovkou v dešti či mrazu? Na www.cukrovka.cz

Portál www.cukrovka.cz je informačně bohatý a pestrý edukační web pro pacienty s diabetem. Pacientům přehledně vysvětlí podstatu onemocnění, jeho rozdělení na I. a II. typ a těhotenskou cukrovku i možné vlivy dědičnosti. Podrobné statistiky čtenáři přibližují, že v současnosti některou z forem cukrovky trpí až 850 tisíc obyvatel České republiky.

Velmi podrobně se web věnuje prevenci, diagnostice a léčbě cukrovky. V léčbě kromě diety doporučuje pohyb, léky i přípravky z léčivých rostlin, minerálů a stopových prvků.

V oblasti životosprávy představuje typy náhradních sladidel a zabývá se otázkou konzumace alkoholu. Navrženy jsou i ukázky vhodného jídelníčku. Na případné chyby v životosprávě či nesprávnou léčbu navazují komplikace. Portál www.cukrovka.cz vysvětluje jak stavy akutní, jako je hyper- a hypoglykémie, tak chronické, mezi které patří poškození ledvin, sítnice či nervů – diabetická neuropatie. Podrobně je objasněna i diabetická noha – od příčiny, přes klinický obraz a vyšetřovací metody, až po léčbu a prevenci.

Rubrika „Praktické rady“ přibližuje například sebemonitorování, současnost i budoucnost aplikace inzulinu nebo kalkulačky tělesných proporcí či optimální energetické spotřeby.

Další z autorů webu postupně rozkrývá šest „tajemných komnat“ diabetologické ordinace – krevní cukr, glykovaný hemoglobin, inzulin, jeho aplikaci, antidiabetika a selfmonitoring.

Velmi podrobně autoři portálu www.cukrovka.cz rozkrývají a vyvracejí mýty, konkrétně: Vidím, nemusím na oční, Aspartam: hrdina z bájí, Isoglukóza, Otěhotnět s cukrovkou je nebezpečné, Sport diabetikům škodí a Diabetici nesmí vůbec jíst cukr.

Průběžně a pravidelně přibývají aktuality z oborů jako například Náhradní sladidla, Pomůcky pro diabetiky – co hradí zdravotní pojišťovny či Cukrovka a řízení motorových vozidel.

Všechna publikovaná témata lze dále rozvíjet – slouží k tomu sekce www.cukrovka.cz/poradna, kde lze klást pomocí on-line formuláře dotazy z různých sekcí, na které odpovídá garant webu prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA. Portál nabízí také odkazy na organizace věnující se diabetu a podrobný abecední slovníček užívaných pojmů.

DAČR

Diabetická asociace České republiky (DAČR) vznikla v roce 2006 jako společná platforma pro koordinaci požadavků na poskytnutí odpovídajících příležitostí pro léčbu a prevenci diabetu v ČR. Sdružuje tyto subjekty: Česká diabetologická společnost, Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí, Společnost všeobecného lékařství a Svaz diabetiků. Cílem organizace je sjednotit přístup ke zlepšení péče o pacienty, vytvořit vhodný legislativní rámec pro opatření v jejich prospěch a klást důraz na dodržování pravidel léčby, a to směrem k odborné veřejnosti i k pacientům.

Tato oblast aktivit předurčuje DAČR k organizaci dlouhodobé kampaně, která bude veřejnost seznamovat s problematikou diabetu a umožní lepší přístup k informacím o jeho léčbě a zejména prevenci.

Rostoucí počty tuzemských diabetiků jsou dokladem toho, že je třeba řešit podle nejnovějších vědeckých poznatků všechny problémy, které toto celoživotní onemocnění přináší. Nepostihuje totiž jen samotné diabetiky, ale dotýká se úzce jejich rodin, zdravotnické komunity a má závažné dopady sociální a ekonomické. Pozdní diabetické komplikace ohrožují život nemocných, především však snižují kvalitu jejich života, což při chronickém onemocnění není zanedbatelné.

V rámci DAČR jsou tyto otázky diskutovány i se zástupci Obezitologické společnosti, zdravotních pojišťoven i ministerstev zdravotnictví a práce a sociálních věcí. S  aktivitami DAČR se lze podrobněji seznámit na webu www.diabetickaasociace.cz.

 

příběh Pavel Balaš

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *