Česká společnost pro jakost usnadňuje přístup k novinkám v oblasti kvality

Praha  13. března 2018

Fungující systémy managementu kvality jsou jedním z předpokladů pro úspěšné a moderní podnikání řady organizací. Netýkají se jen nadnárodních korporací, velkých či středních firem, ale jsou čím dál více v hledáčku zájmu malých podniků či organizací veřejného sektoru. Česká společnost pro jakost je subjektem, který široké řady jednotlivců i organizací působících v rozličných systémech managementu sdružuje. Akceleruje přístup k novinkám v oboru a jejich implementaci ve vlastním chodu společností.

ČSJ však poskytuje mnohem širší paletu služeb. Zejména v oblasti vzdělávání a certifikací pro řadu oborů, mezi nimiž významně figuruje automobilový průmysl, odvětví informačních technologií a nově potravinářství orientované na produkci bez GMO (geneticky modifikovaných organismů). Tyto služby jsou určené nejen členům ČSJ, ale zájemcům i mimo Českou společnost pro jakost, kteří by si přáli zlepšovat se nejen v oblasti kvality, ale i  ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti či bezpečnosti informací. „Praxe nám ukazuje, že zájem zlepšovat se v oblastech kvality mají především průmyslové podniky – hlavně výrobci a dodavatelé automobilového průmyslu – a ty soustředící se na oblast ICT. Naší ambicí pro rok 2018 je však navázat širší spolupráci se subjekty, které působí ve službách, ať už v segmentu B2B či B2C,“ podotkl Ing. Petr Koten, výkonný ředitel ČSJ.

V letošním roce se nově bude Česká společnost pro jakost soustředit na několik zásadních témat, z nichž jsou nejzajímavější dvě. Očekává se, že v tomto roce vyjde návodná moderní norma pro provádění auditů systémů managementu ISO 19011:2018. Na finální podobě této normy se i ČSJ podílela. „Věříme, že řada odborníků se touto novou normou bude inspirovat a tím vylepší a zefektivní svoje auditní postupy“ komentoval Petr Koten.

Byl také opětovně otevřen projekt ČSJU do škol. Letos se do něj zapojily instituce primárního vzdělávání v kraji Vysočina. Každá ze zúčastněných škol má tak mnohem lepší příležitost implementovat principy společenské odpovědnosti. Jak na svůj chod, tak na vzdělávání i výchovu žáků. „Je to něco, z čeho máme v ČSJ skutečnou radost, jelikož tento projekt dokáže svým způsobem kultivovat vnímání kvality a společenské odpovědnosti už v případě těch nejmladších a zároveň znamená, že ho všichni ve školách zakusí na vlastní kůži, budou si jeho principy moci vyzkoušet a pochopit jejich smysl,“ dodal Petr Koten.

Velkým trvalým projektem České společnosti pro jakost je konference SYMA, nyní se uskuteční již její 21. ročník. Letos se uskuteční ve dnech 21. a 22. března v Praze. Bude se věnovat kvalitě v automobilovém průmyslu, ochraně životního prostředí, novým normám ISO, kvalitě v ICT sektoru, principům excelence a inovacím. Aktuálním tématem bude rovněž zavádění GDPR. „V rámci SYMY účastníky čeká řada workshopů i neformální společenská setkání. Naším přáním je, aby měla konference maximálně vytěžitelný přesah, který ovlivní dobrou praxi v managementu a posune firmy a organizace dál. A to i z hlediska možností navázání spolupráce nebo propojení prostřednictvím společných projektů,“ zdůraznil Petr Koten.

Konference SYMA má tentokrát motto „Sdílením ke zlepšování“. Současně bude SYMA Dnem otevřených dveří úseku certifikace osob ČSJ. Zájemci o certifikaci budou mít příležitost předložit své návrhy, získat odpovědi na své otázky a vyřídit veškeré náležitosti související s platností či rozšířením certifikátů.

Před vlastní konferencí se ještě uskuteční kulatý stůl s názvem Etika ve vzdělávání určený pedagogům a studentům i těm, kterým je tato oblast blízká.

David Kubla

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *