Felix Černoch: Anti Přibáň

Praha 6. ledna 2018

Z  jeho časté angažovanosti na současné mediální scéně, vyjímám pro svou repliku toliko úvodní stať v příloze Práva ze 4. ledna 2018, tedy Salonu, nazvanou prostě a jednoznačně Proměna režimu? Zřejmě nikoliv náhodou s otazníkem a přesně toutéž interpunkcí bych začal svoje zamyšlení nad myšlenkovým vkladem, jimž nás právní filozof z Cardiffu chce názorově vzdělat a touto cestou mesiášsky předcházet nejen chcípání demokracie u nás, ale dokonce zabránit „ústavnímu převratu“. Bohulibé? Budiž.

Ve snaze představit se co nejmoudřeji a s nadhledem nad všemi ostatními s ambicí obdobnou, vyznívá spíše až příliš přemoudřele, ne-li rovnou domýšlivě povýšenecky. Navzdory opoře o analogie s Kafkou či dějinami Říma anebo návaznostmi na ideje Palackého a T. G. Masaryka. Nemá smyslu s jeho vývody polemizovat, když realita sama je převálcuje jako málo podložené a tudíž v obavách o možném konci první české republiky naprosto liché. PROČ? Neboť jeho apriorizmy vycházejí z mylného východiska, jimž se mu stala zjevně úzce vymezená, zato velice vratká platforma anti Babiš!

(Doc. PhDr. Felix Černoch, CSc. je rektor soukromého vysokého učení a aprobovaný politolog)

1 komentář: „Felix Černoch: Anti Přibáň

 • 8.1.2018 (11:55)
  Permalink

  Jediná „správná“ platforma antiBabiš její stoupence , soudím, spíše dovede ke zkáze.
  Dodávám pár slov k zamyšlení všem, kteří se domnívají, že mají patent na rozum, že disponují jedinou pravdou – tou jejich, případně, že tuto zemi dokážou vést jako někdejší zakladatelé Československa, jimiž se často rádi ohánějí.
  „Každá diktatura, také proletariátu, bez odborných znalostí administračních a bez velkého plánu politického vede k politickému i hospodářskému úpadku. Mně stačí, zdůrazním-li že politika není jen touha po ideálním společenském zřízení, nýbrž musí býti také znalostí prostředků, kterými se ten ideální stav dosáhne. … Demokracie musí zabezpečit politické odbornictví – vady demokracie neprýští z parlamentarismu, nýbrž z nedostatků společnosti.“
  Tolik náš první prezident T. G. Masaryk, jehož slova,, jak se domnívám, nic neztratila na aktuálnosti.

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *