Soud zrušil stavební povolení pro stavbu Rezidence Letokruhy na pražských Roztylech

Praha 12. prosince 2017

Městský soud v Praze vynesl minulý týden rozsudek, kterým zrušil stavební povolení na stavbu Rezidence Letokruhy alias I. etapu Bytového parku Roztyly na Praze 11. Vyhověl tak žalobě spolku Zelené Roztyly a jednoho vlastníka dotčené nemovitosti a navázal tak na svůj rozsudek z jara tohoto roku, kterým zrušil územní rozhodnutí pro uvedenou stavbu.

Investor, společnost Alborg-Development a.s., kterou média zahrnula do okruhu firem figurujících ve skandálu kolem odvádění peněz z pražského Dopravního podniku – prodeje jízdného, tak v tuto chvíli nedisponuje ani pravomocným územním rozhodnutím, ani stavebním povolením pro svůj rozestavěný projekt. V obou řízeních se bude nyní pokračovat u Magistrátu hl.m. Prahy, který obě nezákonná rozhodnutí vydal.

„Nesmírné úsilí místních obyvatel stojí za úspěchem ve zdánlivě předem prohraném sporu se sebevědomým developerem. Od roku 2008 poukazujeme na nevýhodný prodej městských pozemků, na nezákonnou úpravu územního plánu a zejména na množství chyb, kterých se úřady při povolování stavby Rezidence Letokruhy ve prospěch investora dopustily. Bráníme maximálnímu vytěžení území, které investor činí bez ohledu na zdraví, majetek a životní prostředí místních obyvatel.“ říká k vydanému rozsudku Šárka Zdeňková, zakladatelka spolku Zelené Roztyly. 

„Rozsudek zrušující územní rozhodnutí výslovně uvedl: Limity nejsou stanoveny pro zajímavost, musejí být dodržovány. Rezidenti nesmějí být pokusnými subjekty, na nichž se bude bez ohledu na zákon testovat, kolik developerského zisku stojí zničené zdraví a předčasná úmrtí.” doplňuje Aleš Kulhánek ze Zelené Roztyly, z.s.

Soud uznal naší argumentaci o chybějícím procesu posuzování vlivů na životní prostředí pro uvedenou stavbu. Akcentoval ve shodě s žalobci, že stavební řízení je též navazujícím řízením ve smyslu zákona EIA. Řada podmínek pro stavební řízení týkající se ochrany před hlukem a imisemi znečišťujících látek do ovzduší a dalšími vlivy na zdraví a životní prostředí místních obyvatel, stejně jako ochrany jejich domů před praskáním v důsledku vibrací, mělo vzejít právě z procesu EIA. To se však v daném případě nestalo.uvádí jeden z důvodů soudního rozhodnutí Michal Bernard z Advokátní kanceláře Dohnal & Bernard, který žalobce v řízení před soudem zastupoval.

„Jedná se o ukázkový příklad, kdy spolky úspěšně suplují kontrolní činnost stavebních úřadů. Díky novele zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) platné od listopadu 2017 drtivá většina záměrů, vč. středně velkých bytových souborů, administrativních a komerčních budov, garáží a parkovišť atd., nebude již předmětem posuzování a veřejnost se o jejich přípravě často ani nedozví. Od ledna 2018 díky novele stavebního zákona přijdou občanské spolky o možnost účastnit se územních a stavebních řízení a hájit tak nejen ochranu přírody a krajiny, ale i místní obyvatele před mnohdy kontroverzními záměry. Proto jsem byl jedním z iniciátorů ústavní stížnosti na část novely stavebního zákona.“ uzavírá senátor Ladislav Kos z Hnutí pro Prahu 11

PhDr. Šárka Zdeňková, Zelené Roztyly, z.s., zastupitelka MČ Praha 11

Tel.: 775 323 378, email: zdenkovaS@praha11.cz

Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D., Zelené Roztyly, z.s., zastupitel MČ Praha 11

Tel.: 602 126 188, email: kulhanekA@praha11.cz

Ing. Ladislav Kos, senátor, Hnutí pro Prahu 11, zastupitel MČ Praha 11

Tel.: 603780761, email: kosL@senat.cz

AK Dohnal & Bernard, s.r.o.

JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát

mob.: +420 773 991 250, email: bernard@dohnalbernard.cz

 

 

FOTO ÚZEMÍ:

2009: Území v podobě vzrostlého lesíku. Pozemky prodala městská část Praha 11 r. 2008 za ex-starosty Mlejnského za 2 490,-  Kč/m2, prodej je předmětem policejního vyšetřování.

2010-2013: Plošné kácení pod rouškou „revitalizace“, v řadě případů bez povolení a mimo období vegetačního klidu.

Zlikvidovány byly biotopy zvláště chráněných druhů živočichů, vč. slavíka obecného.

2015: Investor začíná stavět, soud přiznal odkladný účinek oběma žalobám a stavba musela být pozastavena.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *