Otevřený dopis rektorovi doc. PhDr. Mikuláši Beku, Ph.D.,

Praha 22. listopadu 2017

Vážený pane rektore doc. PhDr. Mikuláši Beku, Ph.D.,

s jistým znepokojením jsem zhlédl Váš projev z pražského Albertova ze dne 17. listopadu 2017 při příležitosti oslav svátku Boje za svobodu a demokracii.

Jako občan České republiky Vás, coby jednoho z předních představitelů akademické obce naší země a veřejně činnou osobu, touto cestou žádám o bližší vysvětlení některých Vašich prohlášení. Níže uvádím tři klíčové výňatky – sestupně tak, jak se objevily ve Vašem slavnostním proslovu. Jelikož si dovoluji věřit, že jako svobodomyslný občan jste nakloněn demokratické diskuzi a polemice, připojuji rovněž ke svým dotazům i komentáře.

1. „Já myslím, že všichni tušíme, že svobodomyslná část české veřejnosti v posledních pěti letech utrpěla řadu neúspěchů nebo proher, že se nepodařila volba prezidenta, že nedopadly dobře ty či ony volby.“

I. Mohu se mýlit, ale pokud proběhnou demokratické volby a přímá volba prezidenta úspěšně bez jakýchkoliv mocenských represí a intervencí apod., ať už se nám jejich výsledek líbí anebo nelíbí, pak, alespoň dle mého, pro „svobodomyslného“ člověka dopadly dobře. Nebo chcete tvrdit, že pokud demokratické volby nedopadnou dle Vašich představ (resp. představ „svobodomyslné části české veřejnosti“, do níž jste se níže pasoval), pak se nepodařily a je to špatně? Naznačujete snad, že ta (většinová) část české společnosti, která nevolila podle Vašich představ, je nesvobodomyslná, a kde berete tu jistotu? Mimochodem, koho si představujete pod pojmem „svobodomyslný člověk“ (které strany a kandidáty volí, jaké hodnoty preferuje…)?

2.„A přesto, že možná nebezpečnější než personální rozhodnutí je eroze představy o demokratickém vládnutí, eroze, kterou stejně tak způsobují koncepty firemního řízení státu, jako diktatura referend.

II. Můžete, prosím, vysvětlit, co jste měl na mysli pod pojmem „diktatura referend“ a v jakém kontextu?Z mého pohledu se totiž jedná o tzv. oxymóron. Pokud je mi známo (a pokud neproběhla v akademických kruzích mně neznámá revize), pak je diktatura forma autoritativní vlády, kdy je politická moc koncentrována v rukou jedné osoby, strany, uskupení. Zatímco referendum je jedním ze základních prostředků přímé demokracie, kterým se občané mohou přímo vyjádřit ve prospěch nebo v neprospěch otázky v rámci ústavně politického nebo zákonodárného charakteru. Chcete snad říci, že pro demokracii je nebezpečím „diktatura přímé demokracie“, tedy diktatura občanů České republiky? Toto Vaše vyjádření zdá se mi býti značně v rozporu se „svobodomyslností“.

3. „Zejména jsem přesvědčen, že se vyplatí investice, kterou česká společnost udělala do vzdělání. Českou společnost mění vzdělaní k lepšímu. A já věřím tomu, že demografická proměna, že sociální proměna české společnosti povede k tomu, že v příštích letech se nám bude, těm svobodomyslným, dařit lépe.“ 

IIIZajímala by mě interpretace Vašeho pojmu „demografická proměna“. Řekl jste, že povede k tomu, že se nám/vám/svobodomyslným bude dařit lépe. Nezlobte se na mě, pane rektore, ale taková rétorika na mě působí hluboce pohrdavě, arogantně a elitářsky vůči většinělidí, kteří v naší zemi desítky, ba stovky let vytvářela a vytváří hodnoty, ať už materiální nebo duchovní. Dokonce toto Vaše vyjádření vnímám tak (a opravte mě, pokud se pletu), že se nám snad povede lépe, až umřou naši prarodiče a rodiče, že snad nastupující generace je v něčem lepší než ty předchozí.

Vážený pane rektore, možná jsem si Vaše slova vyložil špatně a vyvedete mě jejich upřesněním z omylu. Momentálně jsem však částmi Vašeho slavnostního proslovu upřímně zděšen. Osobně považuji za naprosto bezprecedentní, že nejvyšší představitel jedné z nejprestižnějších univerzit České republiky, zástupce akademické obce a člověk veřejně činný, který má vliv na vzdělání a formování názorů tisíců (nejen) mladých lidí v naší zemi, je schopen při příležitosti svátku Boje za svobodu a demokracii na symbolickém místě naší novodobé historie přednést projev, který prvoplánově rozděluje společnost na „svobodomyslné“/vás a ty ostatní (snad „nesvobodomyslné“?); projev natolik sklouzávající k elitářství („svobodomyslní“/vy, kteří jste v posledních letech prohráli volby, a „nesvobodomyslní“, kteří vyhráli), aroganci (po demografické proměně, se „svobodomyslným“ povede lépe) a překrucování principů demokracie („diktatura referend“).

S pozdravem

Ing. Tomáš Vyoral

Otevřený dopis byl dnes zaslán adresátovi na e-mailovou adresu.

 

2 komentáře: „Otevřený dopis rektorovi doc. PhDr. Mikuláši Beku, Ph.D.,

 • 24.11.2017 (19:24)
  Permalink

  Velice zajímavé! Doufám, že se dočkáme odpovědí, protože některé výroky pana rektora rovněž nechápu.
  Poslední dobou mám dost intenzivní pocit, že v naší zemi je spousta lidí, kteří mají plnou pusu demokracie, nicméně ve chvíli, kdy si ve volbách někoho/něco zvolíme a není to v souladu s postoji těch, kteří v daném volebním klání prohráli, už nejde dle nich o demokracii.
  Upozorňuji na slovník cizích slov, jenž praví:

  Demokracie: vláda lidu (zvl. vláda většiny); státní zřízení, kde vládní moc náleží lidu a je jimi vykonávána přímo nebo zprostředkovaně (prostřednictvím systému zastupitelů, kteří jsou obvykle pravidelně, periodiky a svobodně voleni); politický či sociální celek takto řízený; systém institucí dělby a delegace moci; obyčejný lid jako hlavní zdroj politické moci; principy politické a sociální rovnosti

  Reagovat
 • 29.11.2017 (15:27)
  Permalink

  Je to bída a ukázka sešupu duchovní úrovně i tam, kde by to člověk nejméně čekal. A sešupu do tak netušené hloubky, která by člověka tak nešokovala, kdyby na ni narazil dejme tomu v hospodské debatě po skončení šichty ( i když samozřejmě rozlítit by ho musela), ale nedokáže pochopit, že vyšplhala i tam, kde by měly sídlit moudrost a mravnost nejvytříbenější.
  O tom, že tam lze tedy najít i povýšenectví, nedemokratičnost, nemravnost a hloupost bychom se byli ani nedověděli, kdyby jejich univerzitní představitel nepocítil nutkání vyzkoušet si své ostruhy i na poli politickém.
  Dobře, že se tak stalo a univerzitní král stojí teď před národem takový, jaký skutečně. To je nahý.

  Nuže, provedl to – a odkryl nám zarmucující tajemství o tom, že se za taláry můžeuk schovávat cokoliv.

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *