Anglo-americká vysoká škola v Praze zahájila výběrové řízení na pozici rektora

Praha, 30. října 2017

Anglo-americká vysoká škola, z. ú.  v Praze, jedna z prvních českých nestátních vysokých škol založených po listopadu 1989, oznámila výběrové řízení na pozici nového rektora, nejvyššího exekutivního představitele školy. Stávající rektor  Petr Jan Pajas, by měl svou funkci předat nově jmenovanému rektorovi k 1. červnu 2018. Do výběrového řízení se uchazeči mohou hlásit až do 11. prosince 2017. Petr Jan Pajas, který mimo jiné přispěl k výraznému posílení mezinárodního významu školy, instituci vede a reprezentuje po dobu, kdy vysoká škola změnila svou právní formu z obecně prospěšné společnosti na zapsaný ústav.

„Před novým prezidentem stojí řada velkých výzev. Od plného využití potenciálu získání prestižní americké akreditace WSCUC[1], s níž srovnatelnou ve střední a východní Evropě jiná škola nemá, až po efektivní tlak na odstranění diskriminace těch škol v Česku, jejichž studijní programy stojí na zahraničních profesorech, “ uvedl Petr Jan Pajas k očekáváním od budoucího rektora.

Anglo-americká vysoká škola, z.ú., užívající v angličtině, která je jejím výlučným vyučovacím jazykem, název a označení Anglo-American University (AAU), patří se svou sedmadvacetiletou historií mezi nejstarší nestátní vysoké školy v České republice. AAU nabízí svým studentům ve svých studijních oborech (MBA, právo, mezinárodní vztahy, humanitní studia, žurnalistika) vzdělání v rámci amerických vyučovacích standardů v malých, interaktivně vedených třídách. Studentskou základnu v současnosti tvoří mladí lidé až sedmdesáti národností, z nichž pětina pochází z České republiky. Kvalitu vzdělání i mezinárodní význam celé univerzity potvrzuje mimo jiné to, že jako první evropská vzdělávací instituce získala v roce 2016 prestižní americkou akreditaci WSCUC, která osvědčuje takové renomované vysoké školy, jako je Stanford University, UC Berkeley, nebo Chapman University, s níž AAU úzce spolupracuje a poskytuje MBA program.

Petr Jan Pajas (1938), dlouholetý vysokoškolský učitel, původně vědecký pracovník v teoretické fyzice a před rokem 1989 také aktivní disident, působil po sametové revoluci například na pozici výkonného ředitele Nadace Charty 77. Byl ředitelem Institutu městské informatiky hl. M. Prahy, zástupcem ředitele Centra pro demokracii a svobodné podnikání v Praze, napsal a editoval několik knih, podílel se také na přípravách a implementaci mnoha zákonů, včetně například zákona o nadacích a nadačních fondech. V rámci své činnosti na AAU vedle vedení univerzity usiluje také o zrovnoprávnění postavení nestátních vysokých škol v důsledku nového vysokoškolského zákona, mimo jiné v otázkách spojených se znevýhodněním vysokých škol, které zaměstnávají zahraniční učitele a připravují převážně zahraniční studenty.

Více informací k výběrovému řízení zde.

Více informací o Anglo-americké vysoké škole zde.

Zita Lara – ředitelka marketingu

[1] WSCUC – Western Senior Colleges and Universities Commission

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *