Stoletý fenomén českých maturit ve Francii

Praha 20. října 2017

  • České sekce ve Francii (Dijon, Nîmes a St. Germain-en-Laye) slaví 100 let
  • Čeští studenti absolvují tři roky francouzské střední školy a francouzskou maturitu
  • Program na mezivládní úrovni financují ministerstva a kraje obou zemí a rodiny studentů
  • Popularizaci projektu zajišťuje Spolek bývalých studentů českých sekcí ve Francii, který v roce 2012 zřídil i Lycejní stipendijní fond
  • Ve čtvrtek 26. října 2017 se koná slavnostní setkání bývalých studentů a křest knihy historika Jiřího Hnilici Fenomén Dijon na Francouzském velvyslanectví v Praze

Padesátka sebevědomých i váhajících patnáctiletých se sklání nad testy z francouzštiny, po kterých budou následovat pohovory s výběrovou komisí. Cíl mají všichni účastníci již sto let shodný – odjet na tři roky studovat do Francie. Studijní projekt českých sekcí v Dijonu, Nîmes a dříve také St. Germain-en-Laye, který každý rok vyšle desítku Čechů na francouzskou střední školu, oslaví sto let své existence. Mezi absolventy najdeme osobnosti jako Jiří Voskovec či Václav Černý, ale také řadu akademiků, podnikatelů, diplomatů, tlumočníků nebo spisovatelů. Ve čtvrtek 26. října 2017 pořádá Francouzské velvyslanectví společně se Spolkem bývalých studentů českých sekcí slavnostní recepci v Buquoyském paláci spojenou s křtem knihy historika Jiřího Hnilici „Fenomén Dijon: Století českých maturit ve Francii”.

„Tři roky strávené ve Francii ve věku 15 až 18 let jsou jedinečnou osobní zkušeností i velkou šancí pro další studium a pracovní kariéru,“ upřesňuje Kristýna Křížová, předsedkyně Spolku bývalých studentů českých sekcí ve Francii. „Představují také jeden z dlouhodobých klíčových pilířů česko-francouzských bilaterálních vztahů. Absolventy sekcí totiž přirozeně potkáte v nejrůznějších oborech na zajímavých postech, kde využívají svou jazykovou výbavu i nadstandardní znalost českého i francouzského prostředí.“

Studium v českých sekcích představuje z mnoha hledisek výjimečný pedagogický projekt. Tři roky strávené po boku francouzských spolužáků umožňují mladým lidem z ČR dokonale proniknout do fungování francouzské společnosti a její kultury a ovládnout jazyk, jehož gramatické záludnosti mnohdy neovládají ani rodilí mluvčí. Studium v sekci na studenty klade nemalé nároky. V 15 letech přebírají odpovědnost za svůj život, odstěhují se stovky kilometrů od rodiny a přátel, musí se adaptovat na velmi odlišný vzdělávací systém a bydlení na internátu. Oporou jim však je kolektiv české sekce včetně jednoho pedagoga českého jazyka a tradice a renomé, které české sekce ve Francii doprovázejí. Význam sekcí ocenilo v roce 2010 Ministerstvo zahraničních věcí ČR, když oběma lyceím udělilo cenu Gratias agit.

České sekce jsou nejstarším česko-francouzským vzdělávacím projektem. První z nich byla otevřena r. 1920 v Dijonu, o tři roky později následovala dnes již neexistující sekce v St. Germain-en-Laye u Paříže na místě, kde byla podepsána mírová smlouva kodifikující rozpad Rakouska-Uherska, a v roce 1924 trojlístek doplnilo jihofrancouzské Nîmes. Celkově prošlo českými sekcemi ve Francii na 1000 absolventů.

Studium v českých sekcích vždy bylo otevřené nadaným a motivovaným studentům bez ohledu na jejich finanční situaci. Základní financování pobytu českých středoškoláků ve Francii financuje francouzské Ministerstvo zahraničních věcí, české Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyměsta Dijon a Nîmes a kraje Bourgogne-Franche-Comté a Occitanie. Od r. 2011 se na hrazení nákladů na pobyt podílejí také rodiny studentů. Těm s financováním pomáhají i dřívější absolventi, kteří založili vlastní Lycejní stipendijní fond.

 www.dijon-nimes.eu

Kristýna Křížová, Pavla Pelánová, , Hugo Ben Simhon

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *